Service menu right

Vissersvaartuig stilleggen door Brexit

Bijna open

Bent u eigenaar van een vissersvaartuig? En stopt u tijdelijk met uw visserijactiviteiten door een no-deal Brexit? Vraag dan de Subsidie stilliggen Brexit aan. Hiermee willen we ervoor zorgen dat u minder last heeft van de beperkte toegang tot Britse wateren.

Europese vlag

Europese Unie, Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij

Nederlandse vissersvaartuigen kunnen hun toegangsrechten tot de wateren van het Verenigd Koninkrijk verliezen door een no-deal Brexit. De kans is groot dat deze vissersvaartuigen hun activiteiten dan verplaatsen naar andere wateren. Dit kan leiden tot meer druk op deze wateren en heeft mogelijk negatieve gevolgen. Deze subsidie stimuleert het tijdelijk stilliggen, zodat de druk minder wordt.

Budget

Voor deze subsidie is € 8 miljoen beschikbaar. De helft hiervan komt uit het Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij (EFMZV). De andere helft wordt nationaal gefinancierd.

Vast bedrag per categorie vaartuig

U krijgt een vast bedrag per categorie vissersvaartuig per hele week stilliggen. Dit zijn de bedragen:

CategorieBedrag
Vaartuigen kleiner en gelijk aan 300 pk€ 5.000
Vaartuigen groter dan 300 pk€ 10.000

Voorwaarden

Wilt u deze subsidie krijgen? Dan moet u voldoen aan een aantal voorwaarden.

Wilt u weten waar de regels staan in de wet? Kijk dan op Regelgeving EFMZV.

Aanvragen

Deze subsidie gaat alleen door als er geen afspraken tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk zijn over toegang tot elkaars wateren. U leest dan hier wanneer u subsidie aanvraagt.

Gaat de subsidie door? U vraagt subsidie aan tot en met 1 december 2020 voor 17:00 uur. Komen er later toch nog afspraken over toegang tot elkaars wateren? Dan sluiten wij de subsidie eerder. Wij informeren u hierover.

U vraagt als eigenaar van een vissersvaartuig deze subsidie aan.

Volgorde bepalend

De volgorde waarop wij de complete aanvragen binnenkrijgen, bepaalt wie subsidie krijgt. Hierbij geldt: wie het eerst komt, het eerst maalt.

Lees meer over het aanvraagproces.

Vaststelling aanvragen

Is uw aanvraag goedgekeurd? En heeft het vissersvaartuig alle verleende weken stil gelegen? Of heeft het vissersvaartuig minder weken stilgelegen dan verleend, maar is het 25 december 2020 geweest? Vraag zo snel mogelijk vaststelling aan, op zijn laatst op 5 februari 2021.

Heeft u op 25 december 2020 minder dan 3 weken stilgelegen? Dan krijgt u geen subsidie.

U kunt voor deze subsidie geen voorschot aanvragen. Wel mag u vaker een aanvraag voor verlening doen. Dit mag nadat u vaststelling heeft aangevraagd voor alle weken uit uw eerdere verleningsaanvraag.

Betrokken ministerie

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Operationeel Programma EFMZV en het visserijbeleid.