Volkshuisvestingsfonds | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Volkshuisvestingsfonds

29-04-2021

De Regeling specifieke uitkering herstructurering volkshuisvesting heet ook wel het Volkshuisvestingsfonds. Met deze uitkering kunnen gemeenten investeren in de verbetering van woonkwaliteit, leefomgeving en verduurzaming in kwetsbare gebieden. In deze woongebieden staat de leefbaarheid onder druk.

Het Volkshuisvestingsfonds is open van 3 mei 2021 09:00 uur tot en met 19 mei 2021 17:00 uur.

Het Volkshuisvestingsfonds is open voor alle gemeenten. Gemeenten kunnen individueel maar ook samen (als regio) een aanvraag indienen. U kunt als gemeente meerdere aanvragen indienen. Maar u krijgt uiteindelijk maar 1 uitkering. Gebieden waar de leefbaarheid het sterkst onder druk staat krijgen prioriteit. Dit zijn bijvoorbeeld de 16 stedelijke vernieuwingsgebieden en 13 grens- en krimpregio’s (anticipeergebieden).

Activiteiten

Door bestaande woningen aan te pakken verbetert de leefbaarheid in de kwetsbare gebieden.

De herstructureringsactiviteiten waar u een bijdrage voor kunt krijgen:

 • Renovatie: gericht op verbetering van de energieprestatie, achterstallig onderhoud en schimmelproblematiek.
 • Transformatie: veranderen van een gebouw naar een gebouw met woonfunctie.
 • Sloop-nieuwbouw: slopen van een gebouw en op die plek een nieuw gebouw neerzetten met een (gedeeltelijke) woonfunctie.

Hiernaast kunt u een bijdrage aanvragen voor activiteiten die u uitvoert in combinatie met de herstructureringsactiviteiten, namelijk:

 • Inponden van particuliere woningen. Dit is het aankopen van particuliere woningen door een woningcorporatie of gemeente. Het gaat hier om verwervingskosten, advies en compensatie van verhuiskosten.
 • Noodzakelijke ingrepen in de openbare ruimte.

Maximaal 10% van de gevraagde bijdrage mag naar noodzakelijke projectkosten van de gemeente gaan.

Budget

Het totale budget is € 450.000.000 inclusief btw. Het hele bedrag is voor deze ronde beschikbaar. Voor de door u gevraagde bijdrage geldt geen minimum of maximum.

U mag de btw verrekenen met het btw-compensatiefonds.

U krijgt het toegekende bedrag in één keer. U kunt een volledig voorschot krijgen als u:

 • uiterlijk 30 juni van het jaar nadat u het voorschot krijgt, een overeenkomst sluit met marktpartijen of woningcorporaties
 • uiterlijk 30 juni van het jaar nadat u het voorschot krijgt, voorbereidende werkzaamheden verricht voor de uitvoering.

Voorwaarden

Om een specifieke uitkering van het Volkshuisvestingsfonds te krijgen moet u het volgende aantonen:

 • U gaat activiteiten uitvoeren zoals hiervoor genoemd onder het kopje Activiteiten.
 • Uw project heeft een aantoonbaar financieel tekort.
 • U, en andere betrokken partijen, moeten minstens 30% van het financiële tekort dekken. De bijdrage van het Volkshuisvestingsfonds bedraagt maximaal 70%.
 • U start binnen 2 jaar na toekenning en bent binnen 10 jaar klaar.
 • U zorgt voor een verbetering van de energieprestatie van de woningen van minstens 3 energielabelstappen. Of voor een verbetering van de energieprestatie naar label B.
 • De kosten van de activiteiten zijn minstens € 7.500.000. Of het gaat om minstens 200 woningen.
 • Het gaat om een kwetsbaar gebied.

Aanvragen

U vraagt een uitkering uit het Volkshuisvestingsfonds aan tussen 3 mei 2021 09:00 uur en 19 mei 2021 17:00 uur.

U vraagt aan via onderstaande knop. U moet gebruikmaken van eHerkenning niveau 2+ met de machtiging 'RVO diensten op niveau eH2+' om uw aanvraag in te dienen. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Met het aanvraagdocument dat u hieronder kunt downloaden bereidt u uw aanvraag voor. Uw daadwerkelijke aanvraag doet u online via de knop 'Direct aanvragen'. Daar vindt u ook de bijlagen die u in moet vullen.

Direct aanvragen

 

Hulp bij het formuleren van uw aanvraag

Wilt u hulp bij het formuleren van een kwalitatief goede aanvraag? In maart organiseerden wij samen met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties online technische en inhoudelijke briefings. U kunt de presentaties online bekijken:

Maandag 22 maart (ochtend)Technische briefing beoordelingssystematiek Volkshuisvestingsfonds
Maandag 22 maart (middag)Technische briefing aanvraagdocumenten Volkshuisvestingsfonds
Donderdag 25 maartSpreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit renovatie
Maandag 29 maartSpreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit transformatie
Woensdag 31 maartSpreekuur Volkshuisvestingsfonds activiteit sloop-nieuwbouw

 

Na uw aanvraag

Stap 1

Wij bekijken na ontvangst van de aanvraag eerst of uw aanvraag volledig en correct is. Is deze onvolledig, dan informeren wij u hierover en heeft u tot 19 mei (17:00 uur) de tijd om uw aanvraag aan te vullen of opnieuw in te dienen. Wij kunnen deze service alleen garanderen als u uw aanvraag indient voor 10 mei. Na 19 mei wordt uw aanvraag doorgestuurd naar het ambtelijk secretariaat van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het ambtelijk secretariaat controleert of uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden. Aanvragen die aan de voorwaarden voldoen stuurt het secretariaat door naar de toetsingscommissie.

Stap 2

Een toetsingscommissie beoordeelt daarna uw aanvraag inhoudelijk. Zij geeft scores aan de door u opgevoerde activiteiten op basis van de criteria 'effectiviteit', ‘hardheid’, ‘doelmatigheid’, 'urgentie' en ‘prioriteit’ uit de regeling. Er worden 2 scores toegekend:

 • Een tussenscore op basis van de criteria die door de toetsingscommissie worden beoordeeld: effectiviteit, hardheid en doelmatigheid.
 • Een eindscore op basis van alle 5 criteria. De scores voor de criteria urgentie en prioriteit zijn vooraf bepaald en geen onderdeel van de beoordeling van de toetsingscommissie.

Als de tussen- en eindscore van een deelplan voldoende is dan krijgt deze een positief advies. Als de tussen- of eindscore van een deelplan onvoldoende is (<5,5) dan krijgt deze een negatief advies.

Stap 3

De minister maakt vervolgens een rangschikking op basis van de programmascores. De minister bepaalt deze programmascores door het gewogen gemiddelde (op basis van aantal woningen per deelplan in de aanvraag) van de eindscores per deelplan. De specifieke uitkering wordt toegekend op volgorde van deze rangschikking. Let op: de minister kan besluiten om aanvragen gedeeltelijk af te wijzen. Alle deelplannen met een onvoldoende tussen- of eindscore worden afgewezen. Een deelplan wordt altijd in zijn geheel toe- of afgewezen. Zijn er in dezelfde aanvraag ook deelplannen met een voldoende en komt de aanvraag op basis van de rangschikking in aanmerking? Dan worden de deelplannen met een voldoende toegewezen.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.