Service menu right

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

Wilt u landbouwproducten uit de Europese Unie (EU) promoten? Dan kunt u als vereniging of organisatie in de land- en tuinbouwsector hier subsidie voor aanvragen. Voor deze subsidie moet u een voorstel voor een programma sturen naar de Europese Commissie. Dit kan tot en met 3 juni 2020.

Gefinancierd met steun van de Europese Unie

Voor wie?

De volgende verenigingen en organisaties kunnen deze subsidie aanvragen:

 • beroeps- of brancheorganisaties
 • producentenorganisaties
 • agrarische voedingsorganisaties (instanties van de agrovoedingssector)

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties

EU-landbouwproducten

U kunt een programma maken waarmee u een EU-landbouwproduct promoot. Hieronder vallen ook verwerkte landbouwproducten, behalve tabak. Zo kunt u denken aan:

 • zuivelproducten
 • tafelolijven
 • olijfolie
 • wijn

U kunt bijvoorbeeld informatie geven over de kwaliteit, voedselveiligheid en exclusiviteit van het landbouwproduct.

Mono- of multiprogramma

Dit kan een monoprogramma (georganiseerd vanuit één lidstaat) of een multiprogramma zijn. Bij de multiprogramma’s maakt u samen met één of meerdere organisaties uit een andere lidstaat een programma. Dit kan ook vanuit een Europese samenwerkingsorganisatie.

Binnen of buiten de EU

Maakt u een programma voor een markt binnen de Europese Unie (EU)? Dan promoot u uw EU-landbouwproduct op de interne markt. Met een programma voor een derde land promoot u EU-landbouwproducten in landen buiten de EU. Dit zijn markten die snel groeien. Hierbij kunt u denken aan:

 • Canada
 • China
 • Japan
 • Korea
 • Mexico
 • Verenigde Staten

Subsidie

Maakt u een monoprogramma voor de interne markt? Dan kunt u 70% van de kosten aan subsidie krijgen. Voor een multiprogramma voor de interne markt kunt u 80% van de kosten aan subsidie krijgen.

Voor alle programma's gericht op derde landen kunt u 80% van de kosten aan subsidie krijgen.

Budget

Er is in totaal € 191,4 miljoen beschikbaar voor Voorlichtings- en afzetbevorderingsprogramma’s 2020.

Budget monoprogramma’s

Het budget voor monoprogramma’s € 100 miljoen en wordt als volgt verdeeld:

BudgetDoel
€ 70 miljoenAlgemene promotie van EU-landbouwproducten in derde landen
€ 12 miljoenPromotie van EU-kwaliteitsregelingen op de interne markt
€ 8 miljoenPromotie specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten voor de interne markt
€ 5 miljoenPromotie van rundvlees uit de EU in derde landen
€ 5 miljoenWanneer er sprake is van een ernstige marktverstoring


Budget multiprogramma’s

Het budget is € 91,4 miljoen en wordt als volgt verdeeld:

BudgetDoel
€ 35 miljoenAlgemene promotie van EU-landbouwproducten in derde landen
€ 43,4 miljoenPromotie van specifieke kenmerken van de EU-landbouwmethoden en producten voor derde landen
€ 8 miljoenPromotie van het eten van groenten en fruit op de interne markt in het kader van gezonde eetgewoonten
€ 5 miljoenWanneer er sprake is van een ernstige marktverstoring

Aanvragen

U kunt subsidie aanvragen van 14 januari tot en met 3 juni 2020. Hiervoor stuurt u het monoprogramma of multiprogramma naar de Europese Commissie. U doet dit via het Funding & tenders portaal. Hier staan ook de voorwaarden, veelgestelde vragen en meer informatie over deze subsidie.

Het uitvoerende bureau van de Europese Commissie is Consumers, Health, Agriculture and Food Executive Agency (CHAFEA).

Na uw aanvraag

Heeft de Europese Commissie uw monoprogramma goedgekeurd? Dan sluiten wij met u een contract af. Wij controleren of het programma voldoet aan de subsidievoorwaarden. Ook betalen wij de subsidie uit.

Bij een multiprogramma sluit u een contract af met de Europese Commissie. Zij betaalt de subsidie dan uit.

Informatiedagen

Op 30 januari 2020 organiseerde de Europese Commissie een informatiedag over het Werkprogramma 2020 in Brussel.

Wij organiseren op 11 februari 2020 een informatiemiddag over het Werkprogramma 2020 in Den Haag. U kunt zich hiervoor aanmelden tot en met 10 februari 2020.

Meer weten?

Op de websites van de Europese Commissie en CHAFEA (Engelstalig) vindt u meer informatie over deze subsidie. Op deze websites staan bijvoorbeeld:

 • het werkprogramma 2020 van de Europese Commissie
 • de verordeningen
 • veelgestelde vragen
 • de formulieren
 • handleidingen voor aanvragers

Heeft u vragen over het werkprogramma 2020? Stuur dan een e-mail naar promotie@rvo.nl.

Lopende programma's

Er lopen nu 4 programma’s die door de Europese Commissie zijn goedgekeurd. Wilt u meer weten over deze programma's? Stuur dan een e-mail naar het Team Agro- en Vissubsidies van RVO via promotie@rvo.nl.