Service menu right

Voorlichtings- en afzetbevorderingsacties 2016

Gesloten

De Europese Unie ondersteunt initiatieven voor voorlichtings- en afzetbevorderingacties van landbouwproducten door deze te co financieren. Beroeps- en sectororganisaties kunnen met deze steun voorlichting geven over de kwaliteit, voedselveiligheid en exclusiviteit van landbouwproducten uit de Europese Unie.

Europese vlag

Gefinancierd met steun van de Europese Unie

De acties richten zich op landen in de EU (binnenmarkt) en landen buiten de EU (derde landen). Er is een onderscheid tussen monoprogramma’s (georganiseerd vanuit één Lidstaat) en multiprogramma’s, waarbij organisaties uit verschillende Lidstaten gezamenlijk een programma indienen.

Veranderingen in 2016

Met ingang van 2016 is de opzet van de cofinanciering gewijzigd. Programma’s worden ingediend bij CHAFEA. CHAFEA is een uitvoerend bureau van de Europese Unie. Op de site van de Europese Commissie en van CHAFEA is alle informatie te vinden over de regeling zoals de verordeningen, veel gestelde vragen en de formulieren en handleidingen voor aanvragers.

De nieuwe regeling houdt een aantal in het oog springende veranderingen in. Er is meer budget beschikbaar voor programma’s en de bijdrage van de EU is verhoogd van 50% naar 70%. In bepaalde gevallen zelfs 80% of meer. Het overige deel wordt bijgedragen door de organisatie die het voorstel indient.

Voor wie?

Programma’s konden worden ingediend door organisaties uit de land- en tuinbouwsector die representatief zijn voor de bedrijven in hun sector.

De actieprogramma’s kunnen betrekking hebben op alle landbouwproducten, ook verwerkte producten, met de uitzondering van tabak. Voor alcoholische dranken gelden bijzondere regels.

Indieningstermijn

De regeling is gesloten. Programma’s konden worden ingediend via de site van de Europese Commissie, waar de calls for proposal zijn gepubliceerd. Het indienen van een voorstel kon tot uiterlijk 28 april 2016 om 17.00 uur.

Betrokkenheid RVO.nl

RVO.nl is wel betrokken bij de monoprogramma’s; nadat deze door de Europese Commissie zijn goedgekeurd sluiten RVO en de organisatie die het programma indienden een contract. RVO controleert of het programma voldoet aan de subsidievoorwaarden en zorgt voor de betaling van de steun.