Service menu right

Vrijstelling van de Verhuurderheffing

Koopt u als woningcorporatie tussen 2017 en 2021 een woning aan in krimpgebieden? En verhoogt de aankoop blijvend de kwaliteit van het gebied? Dan kunt in aanmerking komen voor vrijstelling van de verhuurderheffing.

Let wel: deze regeling gaat over de vrijstelling van de verhuurderheffing. Informatie over de heffingsvermindering vindt u op Regeling Vermindering Verhuurderheffing.

De vrijstelling verhuurderheffing pakt 2 ontwikkelingen aan in krimpregio’s:
1. Er staat een overschot aan particuliere woningen te koop. Vaak gaat het om leegstaande goedkopere woningen, die lang te koop staan.
2. In krimpregio’s groeit de vraag naar goedkope huurwoningen, waardoor woningcorporaties de voorraad huurwoningen willen uitbreiden.

Voorwaarden

  • U bent een woningcorporatie. U koopt tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021 een particuliere woning in een krimpgebied en u voegt deze toe aan uw voorraad sociale huurwoningen. De huur is niet hoger dan de liberalisatiegrens.
  • De aankoop van de woning moet onderdeel zijn van een plan dat uitvoering geeft aan een activiteit vanwege stedelijke vernieuwing. Zie hiervoor artikel 1, eerste lid, van de Woningwet. Het plan zelf hoeft u niet mee te sturen.

Uitvoeren controles

RVO.nl kan uw plan in een later stadium opvragen voor controles. Uit het plan blijkt dat de aankoop daadwerkelijk strekt tot structurele kwaliteitsverhoging van het gebied. Het plan geeft aan waarom aankoop van de betreffende woningen noodzakelijk is.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat de huidige eigenaar niet in staat is om de noodzakelijke vernieuwing door te voeren. Ook is het geen optie om dat in onderlinge samenwerking te doen. Er moet duidelijk blijken dat geen sprake is van aankoop of uitruil van woningen met als enige doel voor vrijstelling in aanmerking te komen.

Gegevens voor de aanvraag

Een aanvraag voor vrijstelling van de verhuurderheffing bevat:
• de gegevens van de woningcorporatie die de woning heeft aangekocht;
• een aanduiding van de postcode en het adres van de aangekochte woning;
• een aanduiding van de datum waarop de woning is aangekocht;
• een verklaring dat de aankoop van de woning is opgenomen in een plan dat uitvoering geeft aan een activiteit wegens stedelijke vernieuwing.

Aanvraagproces

Per 1 april 2017 kunt u vrijstelling van de verhuurderheffing aanvragen voor aangekochte woningen tussen 1 januari 2017 en 31 december 2021. De vrijstelling geldt voor een periode van 20 jaar na het aankoopjaar van de woning.

Als de woning in aanmerking komt voor vrijstelling, ontvangt u van ons een beschikking. RVO.nl neemt de woning dan op in het overzicht. Wij delen dit bestand met de Belastingdienst. Die stelt de woning vervolgens vrij van de verhuurderheffing.

eHerkenning

Voor het aanvragen van de vrijstelling heeft een bedrijf eHerkenning (niveau 1) nodig. Heeft u geen eHerkenning? Vraag dit dan eerst aan. Aanvragen kost 1 tot 7 werkdagen. Daarna kunt u de vrijstelling aanvragen via eLoket.