Vroegefasefinanciering (VFF) voor regionale financiers | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Vroegefasefinanciering (VFF) voor regionale financiers

01-02-2021

Met de subsidie Vroegefasefinanciering (VFF) voor regionale financiers kunt u een regionaal VFF-fonds opzetten. Met dit fonds financiert u vervolgens leningen aan innovatieve starters en mkb'ers. Zij gebruiken deze lening om te onderzoeken of hun idee een kans van slagen heeft op de markt. De VFF moet ervoor zorgen dat ideeën van de planfase in de startfase komen.

In 2019 is de VFF geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat de regeling een effectief financieringsinstrument is. Er kwamen ook verbeterpunten uit de evaluatie. Een daarvan is een betere afstemming tussen de regio's die vergelijkbare instrumenten (proof of concept-fondsen) aanbieden. Met een regionale VFF-regeling en een duidelijke rolverdeling tussen de regio's wil het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) zorgen voor meer transparantie voor de ondernemer.

Bent u ondernemer en wilt u gebruik maken van Vroegefasefinanciering? Ga dan naar onze webpagina Vroegefasefinanciering voor ondernemers.

Budget

Voor de periode 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021 bedraagt het budget voor regionale financiers € 10 miljoen. De subsidie bedraagt maximaal 50% van het financieringsbudget, met een minimum van € 1 miljoen en een maximum van € 5 miljoen per subsidieontvanger. De rest van de financiering moet voor minimaal 50% uit provinciale middelen komen.

Voorwaarden

Wilt u een regionaal VFF-fonds opzetten? Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen.

Lees meer over deze voorwaarden

Aanvragen

U vraagt VFF voor regionale financiers aan op mijn.rvo.nl. Dit kan vanaf 1 februari 2021 tot en met 31 december 2021. Op mijn.rvo.nl vindt u de bijlagen die u met uw aanvraag moet meesturen.

Uw aanvraag direct regelen

Een van de bijlagen is een 'bewijs van co-financiering'. Dit is een ondertekende brief van een gemandateerde dat zij het plan hebben gelezen en € 5 miljoen (of een ander bedrag minimaal gelijk aan de subsidie vanuit het ministerie van EZK) beschikbaar stellen voor de uitvoering van het regionale plan 'pari passu' (onder gelijke voorwaarden) met de overheid.

Aanvraag opsturen

Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier met bijlagen stuurt u (bij voorkeur per e-mail) naar:

vff@rvo.nl
RVO, Afdeling Vroegefasefinanciering
Postbus 93144
2509 AC Den Haag

Na uw aanvraag

Heeft u financiering voor uw regionale VFF-fonds aangevraagd? Lees wat er gebeurt na uw aanvraag.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.