Service menu right

TSE: Waterstof tender

Tijdelijk gesloten

Werkt u als ondernemer met partners aan waterstof als energiedrager? Maak gebruik van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector.

Deze subsidie is gesloten. U kunt momenteel geen aanvraag indienen. De regeling was open van 1 april 2019 9:00 uur tot 21 mei 2019 17:00 uur.

De subsidieregeling Waterstof maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks meer dan € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Uw innovatieve project met waterstof als energiedrager komt in aanmerking voor de subsidie als:

  • het zorgt voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten
  • u de innovatie op kunt schalen én het een robuuste business case heeft

Budget

Het subsidiebudget Waterstof - tender 2019 is € 2,2 miljoen. De subsidie is maximaal € 500.000.

Na uw aanvraag

U kon subsidie aanvragen van 1 april 2019, 9:00 uur tot 21 mei 2019, 17:00 uur. Voert u een project uit? Dan kunt u op mijn.rvo.nl een voortgangsrapportage of projectwijziging indienen. Ook kunt u hier vaststelling aanvragen.
 

Voortgang van uw aanvraag

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt uw project langer dan 12 maanden? Dan dient u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. De data waarop u dit moet doen, staan in uw beschikking.

Als uw project wijzigt

U krijgt subsidie voor een (meerjarig) project. U moet daarom belangrijke wijzigingen in uw project doorgeven. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Als u dit niet doet, loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectdelen (of zelfs voor het hele project).

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Aan de hand daarvan verrekenen we de te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over het aanvragen van de vaststelling staat op de webpagina Subsidiespelregels.
 
Op mijn.rvo.nl vindt u het vaststellingsformulier en een format voor eindrapportage. Als u bij de beschikking een controleprotocol heeft ontvangen, dan is ook een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en een modelcontroleverklaring vindt u op onze pagina Controleverklaring over projectsubsidie > € 125.000.
 

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *