Service menu right

TSE: Waterstof tender

Tijdelijk gesloten

Werkt u als ondernemer met partners aan waterstof als energiedrager? Maak gebruik van de subsidieregeling Waterstof. Waterstof draagt bij aan een klimaatneutraal energiesysteem. Deze koolstofvrije energiedrager biedt meerwaarde in de industrie, verkeer en vervoer, scheepsvaart, gebouwde omgeving en in de energiesector.

Deze subsidie is gesloten. U kunt momenteel geen aanvraag indienen. De regeling was open van 1 april 2019 9:00 uur tot 21 mei 2019 17:00 uur.

De subsidieregeling Waterstof maakt deel uit van de Topsector Energie. De Topsector Energie biedt jaarlijks meer dan € 100 miljoen subsidie aan projecten en onderzoek op het gebied van energie-innovaties.

Uw innovatieve project met waterstof als energiedrager komt in aanmerking voor de subsidie als:

  • het zorgt voor lagere kosten, betere efficiency én betrouwbare producten, methoden en diensten
  • u de innovatie op kunt schalen én het een robuuste business case heeft

Budget

Subsidiebudget Waterstof - tender

ProjectSubsidieplafond

2019

Subsidieregeling Waterstof - tender€ 2,2 miljoen

 De subsidie is maximaal € 500.000.

Aanvragen

U kon subsidie aanvragen van 1 april 2019 9:00 uur tot 21 mei 2019 17:00 uur. Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag, of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van de vaststelling.

 

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u een definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Waterstof- tender? Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.