Subsidie Waterstof | Topsector Energie

Service menu right

Beoordelingscriteria Subsidie Waterstof - tender

Tijdelijk gesloten
21-10-2020

De subsidieregeling Waterstof is een tender. Bij tenders beoordeelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) uw aanvraag na de sluitingsdatum. Dat doen we in samenwerking met onafhankelijke externe adviseurs.

De rangschikkingscriteria zijn daarbij het uitgangspunt. Aanvragen die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. Dit gebeurt totdat het beschikbare subsidiebudget op is. Bij een onvoldoende score op de rangschikkingscriteria wijzen wij uw aanvraag af. Ook als er nog budget beschikbaar is. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken, nadat de tender gesloten is.

Welke criteria hanteren we bij het rangschikken?

De rangschikkingscriteria zijn voor de verschillende energie-innovatie subsidieregelingen zoveel mogelijk hetzelfde. Een project scoort hoger naarmate:

  • het project meer bijdraagt aan de doelstellingen van de programmalijn.
  • de slagingskans in markt en maatschappij van het project groot (genoeg) is.
  • het project vernieuwend is ten opzichte van de internationale stand van onderzoek. Of de techniek versterkt de Nederlandse kennispositie.
  • de kwaliteit van het project beter is. Dat moet blijken uit de uitwerking van aanpak en methodiek, de omgang met risico’s, de uitvoerbaarheid, de deelnemende partijen en de mate waarin de beschikbare middelen effectiever en efficiënter worden ingezet.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.