Service menu right

Veelgestelde vragen Aanvragen WBSO

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het aanvragen van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Veelgestelde vragen

Hoe werkt het nieuwe aanvraagportaal?

Ik wil een aanvraag indienen. Voor wanneer moet ik dat doen?

Onderneming met personeel

Start uw aanvraagperiode op 1 januari 2021? Dien uw aanvraag dan uiterlijk 20 december 2020 in.

Ondernemer zonder personeel (zzp'ers)

Start uw aanvraagperiode op 1 januari 2021? Dien uw aanvraag dan uiterlijk op 1 januari 2021 in. U kunt elk kalenderjaar tot en met 30 september 1 of meerdere aanvragen indienen.

Zelfstandigen met werknemers

Heeft u als zelfstandige werknemers in dienst? Dan gelden voor uw werknemers de voorwaarden voor ondernemingen met personeel.

Meer informatie leest u op de pagina Voorwaarden WBSO.

Raadpleeg de indieningstermijnen op de WBSO-kalender.

Ik kan niet inloggen op eLoket. Wat kan ik doen?

U krijgt bij het inloggen met eHerkenning (eH) op eLoket de melding 'U heeft geen machtigingen die gebruikt kunnen worden voor deze dienst'. Of een melding van soortgelijke strekking. Dit verschilt per eHerkenning-leverancier. Op mijn.rvo.nl leest u een aantal tips die u kunnen helpen om in te loggen op eLoket.

Hoe werken de projectformulieren waarmee ik mijn aanvraag offline kan voorbereiden?

In het projectformulier beantwoordt u (offline) alle projectvragen. De overige vragen vult u online in. De antwoorden in de pdf kunt u vervolgens eenvoudig laten inlezen in het online WBSO-formulier in het nieuwe aanvraagportaal of eLoket. Hiermee verkort u uw online tijd. U voegt de pdf dus niet bij uw aanvraag.

Er zijn 3 verschillende projectformulieren (in pdf-formaat):

 1. Projectformulier Ontwikkelingsproject fysiek product of productieproces
 2. Projectformulier Ontwikkelingsproject Programmatuur
 3. Projectformulier Technisch-wetenschappelijk onderzoek
Deze formulieren vindt u op de pagina Aanvraagproces WBSO. Kies het formulier dat bij uw type project past. U vult per project een formulier in. Gebruik bij het invullen van dit formulier altijd de laatste versie van Adobe Reader om problemen bij het inlezen te voorkomen. Lees meer informatie over het oplossen van problemen met pdf’s.
 
Doorlopende projecten uit voorgaande aanvragen kunt u eenvoudig kopiëren naar een nieuwe WBSO-aanvraag. Hiervoor is het niet nodig om een projectformulier in te vullen.

Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen. Wat is een publieke kennisinstelling?

Een publieke kennisinstelling is in de WVA gedefinieerd als:

 1. een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de onderdelen a, b, c, g, h en i van de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en een academisch ziekenhuis als bedoeld in onderdeel j van die bijlage;
 2. een geheel of gedeeltelijk, meerjarig door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie zonder winstoogmerk die activiteiten verricht met als doel de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te breiden;
 3. een geheel of gedeeltelijk, meerjarig door een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierde openbare instelling voor hoger onderwijs, ziekenhuis of onderzoeksorganisatie die gelijkwaardig is aan een publieke kennisinstelling als bedoeld onder 1 of 2.

Wijziging 2021

De definitie van een publieke kennisinstelling wijzigt in de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). Het deel 'zonder winstoogmerk' staat in 2021 niet meer in de definitie. Dit betekent dat dit geen criterium meer is bij de beoordeling van een WBSO-aanvraag.

Een onderzoeksorganisatie is als volgt gedefinieerd:

Een onderzoeksorganisatie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel ee, van de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2014, C198/7).

Twijfelt u of uw organisatie aan de definitie voldoet, neemt u dan contact met ons op.

Ik ben ingelogd op eLoket. Waar vind ik nu de WBSO?

Klik op 'Nieuwe Aanvraag' en kies het formulier WBSO 2021.

Als ik het aanvraagformulier in eLoket open, zie ik aan de linkerkant alleen maar Aanvraag, Periode, Onderneming en Uren staan. Waar vul ik mijn projecten in?

U moet het aanvraagformulier stapsgewijs doorlopen. Daarvoor gebruikt u de knop 'Volgende' onderin uw beeldscherm. Op basis van de antwoorden die u geeft, ontvouwt het aanvraagformulier zich verder.

Ik heb mijn aanvraag ingediend. Wanneer kan ik een beslissing op mijn aanvraag verwachten?

Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk en binnen de vastgestelde afhandelingstermijn op de hoogte te brengen van onze beslissing. Voor zelfstandigen is dit binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag. Voor alle andere bedrijven (BV, NV, VOF) is dit 3 maanden vanaf de start van de aanvraagperiode (bij keuze voor forfait). Heeft u gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven, dan komt daar 8 weken bij.

Ontvangt u een vragenbrief? Beantwoord deze dan zo snel mogelijk. De afhandelingstermijn kan worden verlengd met de wachttijd op uw aanvullingen. In hoofdstuk 8 van de WBSO Handleiding (pdf) leest u meer over de afhandelingstermijnen. U vindt de WBSO Handleiding op de pagina Publicaties.

Welke BSN-gegevens moet ik nu doorgeven, die van 2018 of 2019?

Geef de BSN-gegevens van uw S&O-medewerkers in 2018 door, als u een aanvraag doet voor 2020. Vraagt u WBSO aan voor 2021? Dan moet u de BSN’s melden van 2019. U geeft de BSN-gegevens voor uw aanvraag in 2020 door via het formulier 'Melden BSN werknemers WBSO 2018'. Vraagt u WBSO aan voor 2021, dan doet u dit via het formulier 'Melden BSN werknemers WBSO 2019'.

U gaat hiervoor naar mijn.rvo.nl/wbso en klikt op de button ‘Burgerservicenummers melden’. Log in met eHerkenning niveau 1 of hoger. U komt dan in het eLoket. Activeer het juiste formulier via de optie ‘Nieuwe aanvraag’. Doe de melding zo snel mogelijk, maar uiterlijk gelijktijdig met uw aanvraag. Dient u een vormvrije aanvraag in? Dan kunt u de BSN’s later nog doorgeven. Als zelfstandige hoeft u geen BSN’s door te geven.

Ik heb 1 eHerkenningsmiddel en moet aanvragen indienen voor meerdere ondernemingen. Kan ik nu wel meerdere aanvragen indienen?

Ja, dat kan. Als u uw aanvragen indient via eLoket kunt u inloggen met eH2+ of eH3 en geeft u uzelf op als intermediair (gemachtigde) bij al uw aanvragen.
Als u uw aanvragen indient via het nieuwe aanvraagportaal heeft u, naast eH2+ of eH3, ook een ketenmachtiging nodig om een aanvraag in te dienen voor een ander bedrijf.
Lees meer over ketenmachtiging op de website van eHerkenning.

Ik heb al een eLoket-account. Kan ik daarmee ook WBSO aanvragen?

Ja, u gebruikt bij voorkeur hetzelfde account voor verschillende regelingen. Alle aanvragen en meldingen aan Rijksdienst voor Ondernemend Nederland staan dan handig bij elkaar in hetzelfde profiel. Voor het aanvragen van WBSO heeft u een eHerkenningsmiddel nodig met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+) of hoger. Vanaf 1 januari 2021 adviseren wij eH3 en vanaf 1 juli 2021 is eH3 verplicht.

Wat te doen bij wijzigingen?

 • Een ingediende aanvraag kunt u niet wijzigen. U kunt geen projecten toevoegen en/of uren of kosten ophogen. Een grote wijziging betekent vaak dat u een nieuwe aanvraag moet indienen. Neem bij twijfel contact op met Klantcontact of stuur een e-mail naar wbso@rvo.nl voor advies.
 • Wijzigt uw bedrijfsvorm (fusie, zelfstandige wordt BV of andersom etc.)? Neem dan altijd contact op met wbso@rvo.nl en vraag wat de mogelijkheden zijn.
 • Een nieuwe contactpersoon of een andere intermediair geeft u door via wbso@rvo.nl.
 • Wijzigt uw adres? Geef dit dan door aan de Kamer van Koophandel (KVK). Wij gebruiken de adresgegevens van de KVK.
 • Beëindigt u uw bedrijf (bedrijfsbeëindiging/faillissement)? Geef dan binnen een maand na uw bedrijfsbeëindiging de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven schriftelijk of per mail (wbso@rvo.nl) aan ons door.
 • Heeft u een aanvraag ingediend via eLoket en wilt u uw aanvraag intrekken of vult u uw (vormvrije) aanvraag niet aan? Trek uw aanvraag dan in via een e-mail naar wbso@rvo.nl. Heeft u een aanvraag ingediend via het nieuwe aanvraagportaal en wilt u deze intrekken? Dan kunt u dit binnen het nieuwe portaal zelf regelen.

Komen S&O-uren die zijn gemaakt in het Verenigd Koninkrijk in aanmerking voor de WBSO?

In 2020 heeft de Brexit nog geen gevolgen voor de WBSO. Ook in 2020 kunt u nog S&O-uren schrijven voor werkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk. Dit is gepubliceerd in de Staatscourant van 30 januari 2020. Zodra de Brexit definitief is, kunt u geen S&O-uren meer schrijven voor werkzaamheden verricht in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over de Brexit leest u op brexitloket.nl.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.