Veelgestelde vragen Aanvragen WBSO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Veelgestelde vragen Aanvragen WBSO

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het aanvragen van de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO).

Veelgestelde vragen

Ik wil een aanvraag indienen. Voor wanneer moet ik dat doen?

Wilt u per 1 januari 2022 WBSO aanvragen?

Ondernemingen met personeel

Dien uw aanvraag uiterlijk 20 december 2021 in.

Ondernemers zonder personeel (zzp'ers)

Dien uw aanvraag uiterlijk 1 januari 2022 in.

Meer informatie leest u op de pagina Voorwaarden WBSO.

Raadpleeg de indieningstermijnen op de WBSO-kalender.

Ik kan niet inloggen. Wat kan ik doen?

U krijgt bij het inloggen met eHerkenning (eH) de melding 'U heeft geen machtigingen die gebruikt kunnen worden voor deze dienst'. Of een melding van soortgelijke strekking. Dit verschilt per eHerkenningsleverancier. Een aantal tips die u kunnen helpen om in te loggen leest u op de pagina's Tips inlogproblemen en Hulp bij inloggen.

Hoe werken de projectformulieren waarmee ik mijn aanvraag offline kan voorbereiden?

Wilt u uw aanvraag graag offline voorbereiden? Maak dan gebruik van een projectformulier (pdf). U beantwoordt hierin alle projectvragen. De overige vragen vult u in op het online aanvraagformulier. Het ingevulde projectformulier kunt u eenvoudig laten inlezen in het online aanvraagformulier. Hiermee verkort u uw online tijd.

U vindt de projectformulieren op de pagina Aanvraagproces WBSO. Kies het formulier dat bij uw type project past. U vult per project een formulier in.

Voor doorlopende projecten uit voorgaande aanvragen is het niet nodig om een projectformulier in te vullen. In het nieuwe WBSO-aanvraagportaal kunt u bij stap 5 (Projecten) eerder toegekende projecten (uit eLoket) eenvoudig toevoegen aan uw aanvraag.

Publieke kennisinstellingen kunnen geen WBSO aanvragen. Wat is een publieke kennisinstelling?

Een publieke kennisinstelling is in de WVA gedefinieerd als:

 1. een instelling voor hoger onderwijs als bedoeld in de onderdelen a, b, c, g, h en i van de bijlage behorende bij de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en een academisch ziekenhuis als bedoeld in onderdeel j van die bijlage;
 2. een geheel of gedeeltelijk, meerjarig door de overheid gefinancierde onderzoeksorganisatie die activiteiten verricht met als doel de algemene wetenschappelijke of technische kennis uit te breiden;
 3. een geheel of gedeeltelijk, meerjarig door een andere lidstaat van de Europese Unie gefinancierde openbare instelling voor hoger onderwijs, ziekenhuis of onderzoeksorganisatie die gelijkwaardig is aan een publieke kennisinstelling als bedoeld onder 1 of 2.

Een onderzoeksorganisatie is als volgt gedefinieerd:

Een onderzoeksorganisatie als bedoeld in artikel 1.3, onderdeel ee, van de Kaderregeling betreffende staatssteun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (PbEU 2014, C198/7).

Twijfelt u of uw organisatie aan de definitie voldoet, neemt u dan contact met ons op.

Ik heb mijn aanvraag ingediend. Wanneer kan ik een beslissing op mijn aanvraag verwachten?

Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk en binnen de vastgestelde afhandelingstermijn op de hoogte te brengen van onze beslissing. Voor zelfstandigen is dit binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag. Voor alle andere bedrijven (BV, NV, VOF) is dit 3 maanden vanaf de start van de aanvraagperiode (bij keuze voor forfait). Heeft u gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven, dan komt daar 8 weken bij.

Hebben wij vragen? Beantwoord deze dan zo snel mogelijk. De afhandelingstermijn kan worden verlengd met de wachttijd op uw aanvullingen. In hoofdstuk 8 van de WBSO Handleiding (pdf) leest u meer over de afhandelingstermijnen. U vindt de WBSO Handleiding op de pagina Publicaties.

Welke BSN-gegevens moet ik nu doorgeven, die van 2020 of 2021?

Geef de BSN-gegevens van uw S&O-medewerkers in 2020 door voor uw aanvraag voor 2022. Dit doet u met het formulier 'Melden BSN werknemers WBSO 2020'. U vindt het formulier op het WBSO inlogportaal onder ‘Burgerservicenummers melden’. Doe de melding zo snel mogelijk, maar uiterlijk gelijktijdig met uw aanvraag.

Dient u een vormvrije aanvraag in? Dan kunt u de BSN’s later nog doorgeven. Als zelfstandige hoeft u geen BSN’s door te geven.

Ik heb 1 eHerkenningsmiddel en moet aanvragen indienen voor meerdere ondernemingen. Kan ik nu wel meerdere aanvragen indienen?

Ja, dat kan. Als u uw aanvragen indient via het nieuwe aanvraagportaal heeft u naast eH3 ook een ketenmachtiging nodig om een aanvraag in te dienen voor een ander bedrijf.
Lees meer over ketenmachtiging op de website van eHerkenning.

Wat te doen bij wijzigingen?

 • Staat in uw WBSO-aanvraag een verouderde handelsnaam of statutaire naam? Het is op dit moment niet mogelijk om dit aan te passen. Dit geldt zowel voor u als voor ons. U hoeft hierover geen e-mail te sturen. Wij werken aan een oplossing.
 • Wijzigt uw bedrijfsvorm (fusie, zelfstandige wordt BV of andersom etc.)? Neem dan altijd contact op met wbso@rvo.nl en vraag wat de mogelijkheden zijn.
 • Verandert alleen de naam van uw bedrijf en blijven het KVK-nummer en RSIN gelijk? Dit heeft geen gevolgen voor de WBSO.
 • Heeft u een nieuwe contactpersoon of een andere intermediair? Dit kunt u zelf wijzigen in het portaal.
 • Heeft u een aanvraag ingediend en wilt u deze intrekken? Dan kunt u dit binnen het portaal zelf regelen: log in op het aanvraagportaal, open de aanvraag en kies rechtsboven in uw scherm onder 'Taken' voor 'Aanvraag intrekken'.
 • Een ingediende aanvraag kunt u niet wijzigen. U kunt geen projecten toevoegen en/of uren of kosten ophogen. Een grote wijziging betekent vaak dat u een nieuwe aanvraag moet indienen. Dien een nieuwe aanvraag in:
  - voor nieuwe S&O-projecten;
  - bij een wijziging van de inhoud van een S&O-project. Benoem in het aanvraagformulier de wijzigingen bij 'Update project';
  - als u andere kosten en uitgaven gaat maken dan u heeft aangevraagd;
  - als u meer uren, kosten en uitgaven gaat maken dan u in totaal heeft aangevraagd.
 • Wijzigt uw adres? Geef dit dan door aan de Kamer van Koophandel (KVK). Wij gebruiken de adresgegevens van KVK.
 • Beëindigt u uw bedrijf (bedrijfsbeëindiging/faillissement)? Geef dan binnen een maand na uw bedrijfsbeëindiging de gerealiseerde uren en eventuele kosten en uitgaven schriftelijk of per mail (wbso@rvo.nl) aan ons door.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
Wij zoeken regelmatig respondenten voor gebruikersonderzoek op onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.