Service menu right

Bereken uw fiscale voordeel van de WBSO

20-10-2020

De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is een fiscale innovatieregeling. De berekening van het financiële voordeel van de WBSO hangt onder andere af van de rechtsvorm van uw bedrijf.

Rechtsvorm

Ondernemer zonder personeel

Voor bedrijven die vallen onder de inkomstenbelasting (bijvoorbeeld zzp'ers) is er een vaste aftrek (S&O-aftrek) als zij minimaal 500 S&O-uren per kalenderjaar maken. Voor startende zzp'ers is er bovendien een extra aftrek. In 2020 bedraagt de S&O-aftrek voor zelfstandigen € 12.980 en de aanvullende aftrek voor starters € 6.494. De bedragen voor 2021 worden eind 2020 bekend gemaakt.

Starters

Voor startende ondernemers is er extra voordeel. Bent u een start-up en heeft u een S&O-verklaring (WBSO) ontvangen waarin startersvoordeel is toegekend? Dan kunt u misschien gebruik maken van de gebruikelijkloonregeling of aandelenoptieregeling voor start-ups.

Onderneming met personeel

Voor bedrijven die vallen onder de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een BV of NV) berekenen wij het voordeel op basis van:

  • de S&O-uren: op te geven in de aanvraag;
  • het S&O-uurloon: berekend op basis van BSN's van S&O-medewerkers van 2 jaar geleden óf een forfaitair uurloon van € 29;
  • kosten en uitgaven voor het S&O-project: per kalenderjaar maakt u een keuze tussen het forfait óf een begroting van de werkelijke kosten en uitgaven. De hoogte van het forfait voor kosten en uitgaven is:
    • € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren.
    • € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800.
Let op: Er moet een duidelijk verband zijn tussen de opgegeven kosten en de verrichte S&O-werkzaamheden. Bovendien moeten de kosten voor 100% zijn toe te rekenen aan uw project. Uitgaven mogen wel gedeeltelijk toerekenbaar zijn.

Voordeelpercentages en bedragen

U hoeft minder loonheffing af te dragen (S&O-afdrachtvermindering). Het bedrag berekent u als volgt: ((S&O-uren x S&O-uurloon) + (forfaitair bedrag of begrote kosten en uitgaven)) x percentage 1e of 2e schijf.

Ondergenoemde voordeelpercentages en bedragen gelden voor WBSO-aanvragen voor het jaar 2021.

WBSO in 2021
Tarief per schijfpercentage
Tarief eerste schijf40%
Tarief eerste schijf starters50%
Grens eerste schijf€ 350.000 S&O-(loon)kosten
Tarief tweede schijf16%
Aftrek voor zelfstandigen (>/= 500 S&O-uren)bedrag
Vaste aftreknog niet bekend
Extra aftrek starters*nog niet bekend

* U kunt maximaal 3 jaar als starter worden aangemerkt in de eerste 5 jaren dat u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting.

Wilt u weten welk financieel voordeel de WBSO oplevert? Gebruik de regelhulp. De regelhulp rekent vanaf januari 2021 met de percentages en bedragen voor 2021.

Innovatiebox

Maakt u winst met innovatieve activiteiten? Dan kunt u misschien gebruik maken van de innovatiebox. De innovatiebox verlaagt de vennootschapsbelasting voor winsten uit innovatieve activiteiten. Hiervoor geldt dan een effectief belastingtarief van 7% in plaats van het maximale tarief van 25%. De Belastingdienst voert de innovatiebox uit. Lees de uitgebreide brochure over de innovatiebox.

Meer weten?

Heeft u vragen over de WBSO? Neem contact met ons op.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.