Na uw WBSO-aanvraag | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Na uw WBSO-aanvraag

03-02-2021

Heeft u een aanvraag ingediend voor de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO)? Dan beoordelen wij uw aanvraag. Is deze beoordeling positief, dan kunt u het WBSO-voordeel verrekenen in uw belastingaangifte.

Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen.

Beoordeling van uw aanvraag

Een RVO-adviseur beoordeelt uw aanvraag aan de hand van de beoordelingscriteria. Is uw aanvraag nog onvoldoende duidelijk, dan kan de adviseur aanvullende vragen stellen. Als de adviseur uw aanvraag (gedeeltelijk) positief beoordeelt, ontvangt u een S&O-verklaring met uw fiscale voordeel. Voldoen uw werkzaamheden of het project niet aan de beoordelingscriteria? Dan wijst de adviseur uw aanvraag af.

Afhandelingstermijn

WBSO-adviseurs beoordelen jaarlijks zo’n 150.000 projecten. Wij streven ernaar om u zo snel mogelijk en binnen de vastgestelde termijn op de hoogte te brengen van onze beslissing. Voor zelfstandigen (zzp’ers) is dit binnen 3 maanden na het indienen van de aanvraag. Voor alle andere bedrijven is dit binnen 3 maanden vanaf de start van de aanvraagperiode (bij keuze voor forfait). Heeft u gekozen voor werkelijke kosten en uitgaven, dan komt daar 8 weken bij.

Financieel voordeel verrekenen

Nadat u de S&O-verklaring heeft ontvangen, kunt u het voordeel van de WBSO verrekenen in uw aangiftes loonheffing of uw aangifte inkomstenbelasting (als u een zelfstandige bent). Meer informatie over de verrekening via de Belastingdienst vindt u in hoofdstuk 7 en 10 van de WBSO-handleiding (pdf) die u vindt op de aparte pagina Publicaties.

Wilt u weten welk financieel voordeel de WBSO oplevert? Lees dan onze pagina over het berekenen van uw fiscale voordeel.

Verplichtingen

Als u gebruikmaakt van de WBSO, heeft u de volgende verplichtingen:

S&O-administratie bijhouden

U houdt vanaf de start van het project een S&O-administratie bij. Daarin verantwoordt u uw werkzaamheden en de gemaakte S&O-uren. Hoe u dat doet, leest u op de pagina S&O-administratie bijhouden.

Realisatie melden

Bent u een onderneming of zelfstandige met personeel? Dan meldt u uiterlijk op 31 maart de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven van het voorgaande jaar. Als zzp’er hoeft u dit alleen te doen als het aantal gemaakte S&O-uren minder is dan 500 uur. Hoe u dat doet, leest u op de pagina Realisatie WBSO melden.

Controle

Wij zien erop toe dat u bij het gebruik van de WBSO aan de voorwaarden voldoet. Daarom kunnen onze WBSO-adviseurs een administratieve controle uitvoeren of een controlebezoek brengen aan uw onderneming. Vanwege de gezondheidsrisico's vinden er op dit moment geen bedrijfsbezoeken plaats. In plaats hiervan controleren we steekproefsgewijs de S&O-administratie via een zogenoemde deskcontrole. Voor het uitvoeren van deze controle kunnen we u vragen (een deel van) de S&O-administratie op te sturen. U ontvangt dan een brief met informatie over de gegevens die wij nodig hebben, voor welke datum u deze gegevens moet aanleveren en waar de controle uit bestaat. Tijdens een bedrijfsbezoek of desk-controle controleert onze adviseur of:

 • de gegevens in uw aanvraag overeenstemmen met de praktijk;
 • uw S&O-administratie voldoet aan de wettelijke vereisten;
 • u de werkzaamheden en S&O-uren heeft verantwoord in uw S&O-administratie;
 • u kosten en uitgaven heeft verantwoord in uw S&O-administratie (dit is alleen verplicht als u bij uw aanvraag heeft gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven');
 • u de gerealiseerde S&O-uren en eventueel gemaakte kosten en uitgaven tijdig en juist heeft gemeld;
 • u, indien van toepassing, de juiste burgerservicenummers heeft aangeleverd voor de bepaling van uw S&O-uurloon.

De Belastingdienst controleert alleen of u het bedrag van de afgegeven beschikkingen juist verrekent. Als wij tijdens een controle nalatigheid of onzorgvuldigheid constateren, kan er een correctie-S&O-verklaring nodig zijn. In sommige gevallen leggen wij, naast een correctie, ook een boete op.

Digitaal post ontvangen

Heeft u WBSO-aanvragen ingediend via eLoket en wilt u post over de WBSO voortaan digitaal ontvangen? Dat kan via de Berichtenbox, een extra beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. Om te kunnen inloggen in uw Berichtenbox heeft u een eHerkenningsmiddel nodig van minimaal niveau 2+ (eH2+). Dient u zelf een WBSO-aanvraag in? Dan kunt u eenvoudig en zonder extra kosten een Berichtenbox aanmaken.

Nieuwe aanvraagportaal

Heeft u een Berichtenbox en dient u uw aanvragen in via het nieuwe aanvraagportaal? Dan ontvangt u tijdelijk geen berichten in uw Berichtenbox omdat deze nog niet is aangesloten op het nieuwe portaal. Zodra dit werkt, laten we u dit weten via deze website.

In het nieuwe aanvraagportaal verloopt de communicatie digitaal. Dit betekent dat de communicatie tussen u en RVO plaats vindt via (notificatie) e-mails en berichten in het nieuwe aanvraagportaal. U ontvangt geen brieven meer per post. Houd daarom uw mailbox in de gaten. Heeft RVO vragen? Dan ontvangt u een e-mail dat er een bericht voor u klaar staat in het portaal. Wilt u vragen van RVO beantwoorden of uw aanvraag inzien of beheren? Volg dan het stappenplan:

 1. Ga naar https://mijn.rvo.nl/wbso
 2. Klik bij 'Direct regelen' op 'Aanvragen en Beheren'.
 3. Log in met e-Herkenning. 
 4. Open uw aanvraag onder 'Mijn aanvragen'. 
 5. Open bij uw taken (rechtsboven) het 'Verzoek aanvullende informatie'.
 6. Vul hier uw antwoorden in op de vragen.
 7. Verzend uw antwoorden.

Bezwaar en beroep

Is uw WBSO-aanvraag geheel of gedeeltelijk afgewezen en bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u bij RVO een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Kies onder Direct regelen voor Bezwaar via eLoket.

Na ontvangst van uw bezwaarschrift toetsen wij dit op volledigheid en ontvangt u een bevestiging. Tijdens een bezwaarprocedure kunnen wij u uitnodigen voor een hoorzitting. U krijgt dan de gelegenheid om uw bezwaar mondeling toe te lichten.

Na de bezwaarprocedure ontvangt u een nieuwe beschikking. Als u zich niet kunt vinden in onze beslissing, kunt u beroep aantekenen. Informatie over deze procedure vindt u in de brief waarin wij de beschikking op uw bezwaar meedelen.

Meer weten?

In de publicatie ‘Een WBSO-aanvraag en dan 2021’ leest u: 

 • Hoe u het financiële voordeel verrekent in uw aangifte.
 • Hoe u voldoet aan uw administratieve verplichtingen.
 • Hoe u een mededeling doet.

De publicatie bevat ook een handige checklist met tips en aandachtspunten die u kunnen helpen bij het voldoen aan uw WBSO-verplichtingen. U vindt de publicatie op de pagina Publicaties.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.