Service menu right

Veelgestelde vragen Melden realisatie WBSO

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het melden van de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk). We noemen dit ook wel ‘mededelen’.

Veelgestelde vragen

Hoe en waar geef ik de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door?

Een goed startpunt is de pagina Realisatie WBSO melden. Daar leest u hoe u de melding doet. De melding zelf doet u op mijn.rvo.nl/wbso. Daar klikt u op de knop ‘Realisatie melden’. 

Ik kan niet inloggen op eLoket. Wat nu?

Om in te loggen op eLoket heeft u eHerkenning nodig. Voor het doen van een mededeling voor de WBSO heeft u niveau 1 of hoger nodig. Voor het indienen van WBSO-aanvragen heeft u niveau 2+ of hoger nodig.

Waar vind ik informatie over het mededelen?

Op de pagina Realisatie WBSO melden vindt u alle informatie die u nodig heeft. U vindt hier de nieuwe rekentool, een uitleg bij de rekentool, de Handleiding mededelen en het stappenplan voor de mededeling.

Wat zijn de voordelen van de rekentool?

De rekentool is een handig hulpmiddel wanneer u meer dan 1 S&O-verklaring heeft ontvangen over 2019. Heeft u maar 1 S&O-verklaring ontvangen? Dan heeft u de rekentool niet nodig. De voordelen van de rekentool zijn:

 • U berekent eenvoudig de totalen die u kunt invullen in het mededelingsformulier.
 • De rekentool past de WBSO-regels op het gebied van schuiven met S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) tussen S&O-verklaringen correct toe. Deze regels zijn hetzelfde als bij de mededeling over 2018.
 • De rekentool topt de gegevens per S&O-verklaring juist af en telt de totalen correct op.

Houd bij de mededeling over 2019 rekening met het volgende:

 • U meldt alleen de totalen van gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven in 2019.
 • Heeft u meer S&O-uren (kosten en uitgaven) gerealiseerd dan er in de S&O-verklaring zijn toegekend? Meld dan niet de werkelijk gerealiseerde uren (kosten en uitgaven), maar het maximum dat is toegekend in de S&O-verklaring.
 • Heeft u minder S&O-uren (kosten en uitgaven) gerealiseerd dan er in de S&O-verklaring zijn toegekend? Meld dan de werkelijk gerealiseerde uren (kosten en uitgaven).

Hoe werkt de rekentool?

Met de rekentool rekent u eenvoudig uit wat u moet melden. De tool is een rekenmodel in JavaScript. U kunt de tool in de meeste internetbrowsers gebruiken. Heeft u maar één S&O-verklaring ontvangen in 2019? Dan heeft u de tool niet nodig.

U kunt voor alle toegekende projecten alle gerealiseerde uren en zo nodig alle toegekende en gemaakte kosten en uitgaven optellen. De totalen vult u in op uw mededelingsformulier. Heeft u in 2019 2 of 3 S&O-verklaringen ontvangen? Gebruik dan de rekentool om eenvoudig de totalen van uren en eventuele kosten en uitgaven te bepalen. De totalen van uren (en eventueel kosten en uitgaven) die de tool uitrekent, vult u in op uw mededelingsformulier in eLoket.

Wanneer heb ik nog een activeringscode nodig?

Voor uw mededeling of het aanleveren van BSN-gegevens heeft u in principe geen activeringscode meer nodig. Met het SO-nummer van een van uw S&O-verklaringen krijgt u eenvoudig toegang tot uw formulieren op eLoket.

In uitzonderingsgevallen kan de activeringscode nog nodig zijn, bijvoorbeeld:

 • als uw intermediair is gewijzigd en hij/zij voor u de BSN’s of een mededeling wil indienen;
 • als u met een eHerkenningsmiddel van uw holding de BSN’s van de werkmaatschappij wilt indienen.

Ziet u op het scherm een mededeling om een activeringscode te gebruiken? Gebruik dan de activeringscode om uw formulier te openen.

 • Gebruik voor uw mededeling over 2018 en het melden van BSN's van 2018 voor uw WBSO-aanvraag in 2020 de code onderaan de herinneringsbrief van eind januari 2019.
 • Gebruik voor uw mededeling over 2019 en het melden van BSN's van 2019 voor uw WBSO-aanvraag in 2021 de code onderaan de herinneringsbrief van eind januari 2020.

Code kwijt? In het Stappenplan melden realisatie WBSO staat hoe u een (nieuwe) activeringscode aanvraagt.

In welke gevallen moet ik de gerealiseerde S&O-uren en eventueel de kosten en uitgaven mededelen?

 • Heeft u voor 2019 één of meerdere S&O-verklaringen ontvangen? Dan bent u verplicht uw gerealiseerde S&O-uren aan ons te melden.
 • Heeft u S&O-verklaringen ontvangen op basis van kosten en uitgaven? Dan moet u naast de gerealiseerde S&O-uren ook de gerealiseerde kosten en uitgaven aan ons doorgeven.
 • Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan geeft u alleen het aantal gemaakte S&O-uren aan ons door wanneer dit minder is dan 500 uur. Heeft u meer dan 500 S&O-uren gemaakt? Dan hoeft u geen mededeling te doen.
 • Heeft u helemaal geen S&O-uren of kosten en uitgaven gemaakt? Ook dat geeft u aan ons door.
 • Doe uw mededeling over 2019 tijdig. Te laat of niet melden kan leiden tot (volledige) correctie van uw financiële voordeel én een boete! 

Welke BSN-gegevens moet ik nu doorgeven?

Geef de BSN-gegevens van uw S&O-medewerkers in 2018 door, als u een aanvraag doet voor 2020. Vraagt u WBSO aan voor 2021? Dan moet u de BSN’s melden van 2019. U geeft de BSN-gegevens voor uw aanvraag in 2020 door via het formulier 'Melden BSN werknemers WBSO 2018'. Vraagt u WBSO aan voor 2021, dan doet u dit via het formulier 'Melden BSN werknemers WBSO 2019'.

U gaat hiervoor naar mijn.rvo.nl/wbso en klikt op de button ‘Burgerservicenummers melden’. Log in met eHerkenning niveau 1 of hoger. U komt dan in het eLoket. Activeer het juiste formulier via de optie ‘Nieuwe aanvraag’. Doe de melding zo snel mogelijk, maar uiterlijk gelijktijdig met uw aanvraag. Dient u een vormvrije aanvraag in? Dan kunt u de BSN’s later nog doorgeven. Als zelfstandige hoeft u geen BSN’s door te geven.

Ik heb een fout gemaakt bij het invullen van het formulier 'WBSO mededelen 2019' of formulier 'WBSO BSN Werknemers 2019'. Hoe herstel ik dat?

U kunt een al ingediend formulier niet aanpassen. Als u het formulier (mededeling of BSN-gegevens) al heeft ingediend en u ontdekt een fout, dan kunt u dat eenvoudig herstellen door een nieuw formulier in te dienen: u logt in op eLoket, menu 'Nieuwe Aanvraag', formulier 'WBSO Mededelen 2019' of formulier 'WBSO BSN Werknemers 2019'.

Daarna geeft u weer een van de dossierreferenties uit 2019 op. Het formulier opent met de gegevens die u heeft ingediend. Pas de onjuiste gegevens aan en dien opnieuw in.

U kunt tot en met 31 maart de gerealiseerde S&O-uren in 2019 doorgeven. Wijzigt u het formulier ‘WBSO mededelen 2019' na 31 maart 2020, dan moet u rekening houden met een boete.

Herinnert RVO mij aan de mededelingsplicht?

Jaarlijks ontvangt u eind januari/begin februari een brief waarin wij u herinneren aan de verplichte mededeling.

Op termijn gaan wij ondernemers hier niet meer per brief aan herinneren. Wij versturen steeds meer brieven digitaal via de Berichtenbox. De Berichtenbox voor bedrijven is een extra beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. De overstap van brief naar digitaal gebeurt stapsgewijs. Wilt u post over de WBSO ook digitaal ontvangen? Maak dan een Berichtenbox aan bij Antwoord voor Bedrijven en registreer de naam van uw Berichtenbox in het Handelsregister. Lees meer over de Berichtenbox op rvo.nl.