Service menu right

Veelgestelde vragen Mededelen WBSO

Hier vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over het doen van een mededeling voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Veelgestelde vragen

Hoe en waar geef ik de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven door?

Een goed startpunt is mijn.rvo.nl/wbso. Onder het tabblad ‘Realisatie melden’ vindt u alle informatie die u nodig heeft. Onder ‘Direct regelen’ rechts op de pagina kunt u inloggen op eLoket. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. In eLoket kiest u het juiste formulier.

Ik kan niet inloggen op eLoket

Om in te loggen op eLoket heeft u eHerkenning nodig. Voor het doen van een mededeling voor de WBSO heeft u niveau 1 nodig. Voor het indienen van WBSO-aanvragen heeft u overigens niveau 2+ nodig.

Waar vind ik informatie over het mededelen?

Op mijn.rvo.nl/wbso onder het tabblad ‘Realisatie melden’ vindt u alle informatie die u nodig heeft. U vindt hier de nieuwe rekentool, een uitleg bij de rekentool, de Handleiding mededelen en het stappenplan voor de mededeling.

Wat zijn de voordelen van de rekentool?

De rekentool is een handig hulpmiddel wanneer u meer dan 1 S&O-verklaring heeft ontvangen over 2018. Heeft u maar 1 S&O-verklaring ontvangen? Dan heeft u de rekentool niet nodig. De voordelen van de rekentool zijn:

 • U berekent eenvoudig de totalen die u kunt invullen in het mededelingsformulier.
 • De rekentool past de WBSO-regels op het gebied van schuiven met S&O-uren (en eventuele kosten en uitgaven) tussen S&O-verklaringen correct toe. Deze regels zijn hetzelfde als bij de mededeling over 2017.
 • De rekentool topt de gegevens per S&O-verklaring juist af en telt de totalen correct op.

Houd bij de mededeling over 2018 rekening met het volgende, dit is gewijzigd ten opzichte van de mededeling over 2017:

 • U meldt alleen de totalen van gerealiseerde S&O-uren, kosten en uitgaven in 2018. U meldt dus niet meer de realisatie per S&O-verklaring.
 • Heeft u meer S&O-uren (kosten en uitgaven) gerealiseerd dan er in de S&O-verklaring zijn toegekend? Meld dan niet de werkelijk gerealiseerde uren (kosten en uitgaven) maar het maximum dat is toegekend in de S&O-verklaring.      
 • Heeft u minder S&O-uren (kosten en uitgaven) gerealiseerd dan er in de S&O-verklaring zijn toegekend? Meld dan de werkelijk gerealiseerde uren (kosten en uitgaven).

Hoe werkt de rekentool?

Met de rekentool rekent u eenvoudig uit wat u moet melden. De tool werkt op de desktop versie van Microsoft Excel. Op een Mac ondervindt u mogelijk problemen met de afdrukknop en websiteknop. De tool is niet geschikt voor o.a. Google Calc en Apple Numbers. Heeft u maar één S&O-verklaring ontvangen in 2018? Dan heeft u de tool niet nodig. U kunt voor alle toegekende projecten alle gerealiseerde uren en zo nodig alle toegekende en gemaakte kosten en uitgaven optellen. De totalen vult u in op uw mededelingsformulier. Heeft u in 2018 2 of 3 S&O-verklaringen ontvangen? Gebruik dan de rekentool om eenvoudig de totalen van uren en eventuele kosten en uitgaven te bepalen. De totalen van uren (en eventueel kosten en uitgaven) die de tool uitrekent, vult u in op uw mededelingsformulier in eLoket. U hoeft over 2018 geen uren en bedragen meer te melden per S&O-verklaring, u meldt alleen totalen.

Wanneer heb ik nog een activeringscode nodig?

Voor uw mededeling of het aanleveren van BSN-gegevens heeft u in principe geen activeringscode meer nodig. Met het SO-nummer van één van uw S&O-verklaringen krijgt u eenvoudig toegang tot uw formulieren op eLoket.

In uitzonderingsgevallen kan de activeringscode nog nodig zijn, bijvoorbeeld:

 • als uw intermediair is gewijzigd en hij/zij voor u de bsn’s of een mededeling wil indienen;
 • als u met een eHerkenningsmiddel van uw holding, de bsn’s van de werkmaatschappij wilt indienen.

Krijgt u een melding om een activeringscode in te vullen? Op mijn.rvo.nl/wbso onder het tabblad ‘Realisatie melden > melding doorgeven’ staat hoe u een (nieuwe) activeringscode aanvraagt.

In welke gevallen moet ik de gerealiseerde S&O-uren en eventueel de kosten en uitgaven mededelen?

 • Heeft u voor 2018 één of meerdere S&O-verklaringen ontvangen? Dan bent u verplicht uw gerealiseerde S&O-uren aan ons te melden.
 • Heeft u S&O-verklaringen ontvangen op basis van kosten en uitgaven? Dan moet u naast de gerealiseerde S&O-uren ook de gerealiseerde kosten en uitgaven aan ons doorgeven.
 • Bent u een zelfstandig ondernemer? Dan geeft u alleen het aantal gemaakte S&O-uren aan ons door wanneer dit minder is dan 500 uur. Heeft u meer dan 500 S&O-uren gemaakt? Dan hoeft u geen mededeling te doen. De brieven en e-mails van RVO.nl die u herinneren aan de mededeling over het afgelopen jaar kunt u in dit geval als niet verzonden beschouwen. Wij versturen deze herinneringen omdat wij niet weten of u wel of niet verplicht bent een mededeling te doen.
 • Heeft u helemaal geen S&O-uren of kosten en uitgaven gemaakt? Ook dat geeft u aan ons door.
 • Doe uw mededeling over 2018 tijdig. Te laat of niet melden kan leiden tot (volledige) correctie van uw financiële voordeel én een boete! 

Welke BSN-gegevens moet ik nu doorgeven?

Geef uw Burgerservicenummers (BSN’s) van uw S&O-medewerkers in 2018 aan ons door. Deze heeft RVO.nl nodig voor de berekening van uw S&O-uurloon voor uw WBSO-aanvraag in 2020 (dit geldt niet voor zelfstandigen). Gebruik hiervoor in eLoket het formulier 'WBSO BSN werknemers 2018'.

Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl/wbso onder het tabblad ‘Burgerservicenummers’ melden.

Ik heb een fout gemaakt bij het invullen van het formulier 'WBSO mededelen 2018' of formulier 'WBSO BSN Werknemers 2018'. Hoe herstel ik dat?

U kunt een al ingediend formulier niet aanpassen. Als u het formulier (mededeling of BSN-gegevens) al heeft ingediend en u ontdekt een fout, dan kunt u dat eenvoudig herstellen door een nieuw formulier in te dienen: u logt in op eLoket, menu 'Nieuwe Aanvraag', formulier 'WBSO Mededelen 2018' of formulier 'WBSO BSN Werknemers 2018'.

Daarna geeft u weer 1 van de dossierreferenties uit 2018 op. Het formulier opent met de gegevens die u heeft ingediend. Pas de onjuiste gegevens aan en dien opnieuw in.

Herinnert RVO.nl mij aan de mededelingsplicht?

RVO.nl gaat op termijn ondernemers niet meer per brief herinneren aan de verplichte mededeling over de gerealiseerde S&O-uren en eventuele kosten en uitgaven over het voorgaande jaar.

RVO.nl verstuurt steeds meer brieven digitaal naar de Berichtenbox. De Berichtenbox voor bedrijven is een extra beveiligd e-mailsysteem tussen ondernemers en de overheid. De overstap van brief naar digitaal gebeurt stapsgewijs. Wilt u post over de WBSO ook digitaal ontvangen? Maak dan een Berichtenbox aan bij Antwoord voor Bedrijven en registreer de naam van uw Berichtenbox in het Handelsregister. Lees meer over de Berichtenbox op RVO.nl.