Service menu right

Voorwaarden WBSO

22-10-2020, 09:01

Lees aan welke voorwaarden u moet voldoen om in aanmerking te komen voor de WBSO.

Wanneer komt u in aanmerking?

 • U ontwikkelt zelf een product, productieproces of programmatuur of u voert technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO) uit.
 • U lost zelf de technische knelpunten bij uw ontwikkeling op. Bij TWO zoekt u zelf een verklaring voor een verschijnsel.
 • U gaat nog beginnen of u bent nog bezig met uw ontwikkeling of onderzoek. U kunt alleen WBSO aanvragen voor toekomstige R&D-werkzaamheden.
 • Uw innovatie of onderzoek vindt plaats binnen de Europese Unie. In 2020 heeft de Brexit nog geen gevolgen voor de WBSO. Ook in 2020 kunt u nog Speur- en Otwikkelingsuren (S&O-uren) schrijven voor werkzaamheden in het Verenigd Koninkrijk. In de Staatscourant van 30 januari 2020 staan de fiscale gevolgen van de Brexit met ingang van 1 februari 2020. Zodra de Brexit definitief is, kunt u geen S&O-uren meer schrijven voor werkzaamheden verricht in het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie over de Brexit leest u op www.brexitloket.nl.
 • U valt onder de vennootschaps- of inkomstenbelasting in Nederland.
 • U bent geen publieke kennisinstelling.
 • Uw bedrijf valt onder de inkomstenbelasting en u besteedt jaarlijks zelf minimaal 500 uur aan uw ontwikkeling of onderzoek (bijvoorbeeld eenmanszaak); en/of
 • Uw bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting en u draagt loonheffing af voor uw werknemers die uw ontwikkeling of onderzoek uitvoeren (bijvoorbeeld BV of NV of zelfstandige met personeel).

Er moet een duidelijk verband zijn tussen de opgegeven kosten en de verrichte S&O-werkzaamheden. Bovendien moeten de kosten voor 100% zijn toe te rekenen aan uw project. Maakt u (een deel van) de kosten ook als u het S&O-project niet zou uitvoeren? Dan zijn deze kosten niet voor 100% toe te rekenen aan uw project en komen ze niet in aanmerking voor de WBSO. Uitgaven mogen wel gedeeltelijk toerekenbaar zijn.

Raadpleeg hoofdstuk 4 en 5 van de Handleiding WBSO (pdf) voor de werkzaamheden en kosten en uitgaven die in aanmerking komen.

Beoordelingscriteria

Niet alle R&D-projecten komen in aanmerking voor de WBSO. Bij ontwikkelingsprojecten geldt bijvoorbeeld de eis dat u iets ontwikkelt wat technisch nieuw is. Lees in de Handleiding WBSO (pdf), hoofdstuk 3 meer over de beoordelingscriteria voor:

 • technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO);
 • de ontwikkeling van een technisch nieuw fysiek product of productieproces of technisch nieuwe programmatuur.

Voorwaarden per bedrijfstype

Onderneming met personeel

 • Uw bedrijf valt onder de vennootschapsbelasting (bijvoorbeeld een BV of NV).
 • U vraagt WBSO aan per periode, niet per project. Bekijk goed welke projecten er lopen gedurende de aanvraagperiode.
 • Een aanvraagperiode is minimaal 3 en maximaal 12 kalendermaanden.
 • Aanvraagperiodes mogen elkaar niet overlappen en vallen in 1 kalenderjaar.
 • Uw aanvraag mag een onbeperkt aantal projecten bevatten.
 • U mag maximaal 4 keer per jaar tot en met 30 september een aanvraag indienen. Onvolledig ingediende aanvragen die worden afgewezen, tellen ook mee.
 • Vult u een (vormvrije) aanvraag niet aan? Trek deze dan in door een e-mail te sturen naar wbso@rvo.nl. Anders telt de (vormvrije) aanvraag mee voor het maximum van 4 aanvragen per jaar.
 • Heeft u in 2019 gebruik gemaakt van de WBSO? Dan moet u, als u uw aanvraag voor 2021 indient, ook burgerservicenummers (BSN's) van uw S&O-medewerkers in 2019 doorgeven voor de berekening van het S&O-uurloon.

Ondernemer zonder personeel

 • U bent zelfstandig ondernemer en valt onder de inkomstenbelasting.
 • U kunt elk kalenderjaar tot en met 30 september 1 of meerdere aanvragen indienen.
 • Uw aanvraag mag meerdere projecten bevatten.
 • U kunt een onbeperkt aantal aanvragen per jaar indienen, er geldt geen maximum.
 • De aanvraagperiode start vanaf de datum dat u de aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar.
 • U moet minimaal 500 S&O-uren aanvragen én realiseren vanaf de datum dat u de 1e aanvraag indient tot het einde van het kalenderjaar.
 • U kunt geen WBSO aanvragen voor kosten en uitgaven voor uw S&O-project.

Zelfstandigen met werknemers

Heeft u als zelfstandige werknemers in dienst? Dan kunt u WBSO aanvragen voor:

 • uw eigen S&O-werkzaamheden;
 • S&O-werkzaamheden van uw werknemers;
 • kosten en uitgaven voor uw S&O-project.  

Voor uw werknemers gelden dezelfde voorwaarden als voor een onderneming met personeel.

Voorwaarden farmacie

Er is een aparte lijst voor de farmacie vastgesteld met S&O-werkzaamheden waarvoor u gebruik kunt maken van de WBSO. Wijzigingen in de Regeling S&O-afdrachtvermindering na 30 januari 1998 gelden ook voor farmacieprojecten.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
U kunt via dit formulier geen vragen aan ons stellen. Heeft u een vraag? Ga dan naar www.rvo.nl/contact en neem contact met ons op via telefoon, e-mail of social media.
Als wij vragen hebben over uw toelichting, mogen wij dan contact met u opnemen?
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.