Wet- en regelgeving WBSO | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Wet- en regelgeving WBSO

29-10-2020

Hier vindt u een overzicht van de relevante wet- en regelgeving voor de WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk), zoals de WVA, de Regeling S&O-afdrachtvermindering en de Wet IB.

De WVA en de Wet IB zijn jaarlijks gewijzigd op grond van het Belastingplan.

WBSO 2021

WBSO 2020

WBSO 2019

WBSO 2018

WBSO 2017

  • Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen. De relevante bepalingen zoals de definitie van speur- en ontwikkelingswerk zijn te vinden in hoofdstuk I. Hoofdstuk VIII bevat alle wettelijke kaders van de WBSO (afdrachtvermindering S&O).
  • Regeling S&O-afdrachtvermindering (geconsolideerde versie, vandaag geldend). Hierin staan werkzaamheden die niet als S&O worden aangemerkt, de administratieve verplichtingen, de afhandelingstermijn voor aanvragen met kosten/uitgaven en de peildatum voor berekening van het S&O-uurloon. In verband met de integratie van de WBSO en RDA per 2016 zijn de relevante bepalingen uit de Uitvoeringsregeling en Afbakeningsregeling zoveel mogelijk ongewijzigd overgenomen in deze Regeling.
  • Belastingplan 2017, Overige fiscale maatregelen 2017. Hierin zijn in artikel IV enkele wijzigingen van de WVA per 1 januari 2017 opgenomen. De toelichting hierop vindt u in de hier ook in opgenomen memorie van toelichting (onder I (Algemeen) in hoofdstuk 3 en onder II (Artikelsgewijze toelichting) onder artikel IV).
  • Wet inkomstenbelasting 2001 (niet het gehele kalenderjaar geldig – bevat tussentijdse wijzigingen). De S&O-aftrek voor zelfstandige ondernemers is geregeld in art. 3.77. In 2012 t/m 2015 was bovendien de RDA hierin wettelijk verankerd.

WBSO  2016

  • Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA). De WVA bevat de wettelijke kaders van de WBSO (S&O-afdrachtvermindering). Let op: de wet is tussen 1994 en 2016 jaarlijks gewijzigd.
  • Belastingplan 2016. Hierin staan onder andere de wijzigingen van de WVA per 2016 waarbij de RDA in de WBSO is geïntegreerd. In artikel XXXIII zijn de wijzigingen van de WVA opgenomen.
  • Memorie van toelichting bij Belastingplan 2016. Hierin vindt u de belangrijkste toelichting op de wijzigingen van de WVA per 2016. De voor de WVA relevante informatie vindt u onder I (Algemeen) in hoofdstuk 6 en onder II (Artikelsgewijze toelichting) onder artikel XXXIII.
  • Regeling S&O-afdrachtvermindering (Stc. 2015, nr. 47769). De publicatie van de Regeling, waarin u ook de toelichting op deze Regeling vindt.
  • Wet inkomstenbelasting 2001 (niet het gehele kalenderjaar geldig – bevat tussentijdse wijzigingen). De S&O-aftrek voor zelfstandige ondernemers is geregeld in art. 3.77. In 2012 t/m 2015 was bovendien de RDA hierin wettelijk verankerd.

WBSO en RDA geldend tot en met 2015

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.