Service menu right

TSE: Wind op zee R&D

Tijdelijk gesloten

Bent u bezig met onderzoek en ontwikkeling met als doel de kostprijs van windenergie op zee op langere termijn te reduceren? Ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen kunnen daarvoor de subsidie Wind op zee R&D krijgen. Deze regeling steunt projecten zonder demonstratiemogelijkheden.

Deze regeling is gesloten. U kunt geen subsidie meer aanvragen. U kon subsidie aanvragen van 1 april 09:00 uur tot 7 mei 2019 17:00 uur.

De activiteiten waarmee het Nederlandse bedrijfsleven en de kennisinstellingen aan de slag gaan om innovaties, nieuwe technieken en werkmethodes te ontwikkelen, zijn ondergebracht in drie programmalijnen:

  1. Kostenreductie en optimalisatie (veilig en betaalbaar opschalen)
  2. Integratie in het energiesysteem (waaronder opslag en conversie)
  3. Integratie in de omgeving (ecologie en multi-use)

Budget

Subsidiebudget Wind op zee R&D

Project
Subsidieplafond 2019

Wind op Zee R&D project

€ 4,5 miljoen

Aanvragen

U kon de subsidie Wind op zee R&D van 1 april 09:00 uur tot 7 mei 2019, 17:00 uur aanvragen via mijn.rvo.nl. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning (bedrijven) of DigiD (particulieren) nodig.

Projectidee toetsen

Laat uw projectidee toetsen zodat u de definitieve subsidieaanvraag voor een Subsidie energie-innovatie kunt doen. Als dat van toepassing is, wijzen we u op andere subsidies die mogelijk interessant zijn.

Projectbeheer

Voert u al een project uit onder Wind op Zee R&D? Ga naar mijn.rvo.nl voor meer informatie over wat er gebeurt na uw aanvraag of voor het indienen van een voortgangsrapportage, projectwijziging of het aanvragen van vaststelling.