Open voor aanvragen

ATE 2021: aanvraagproces

Gepubliceerd op:
21 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
21 april 2022

Bekijk hoe het aanvraagproces voor De Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) verloopt. Van voorbereiden tot en met aanvragen.

De ATE opende op 28 februari 2022 om 9:00 uur en sluit op 31 mei 2022 om 17:00 uur.

Uw aanvraag voorbereiden

U heeft de volgende gegevens nodig om aan te vragen:

 • De aanvrager moet (mede)organisator van het evenement zijn.
 • Gegevens van de aanvrager. Denk aan het KVK-nummer, het post- en bezoekadres.
 • Vraagt u ATE aan voor een samenwerkingsverband van meerdere evenementorganisatoren? Dan moeten de andere organisatoren u machtigen om de aanvraag te doen. Zij maken hiervoor gebruik van het machtigingsformulier. U vindt dit formulier op mijn.rvo.nl.
 • eHerkenning niveau 3. Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag deze dan zo snel mogelijk aan. 
 • Een bewijsstuk dat het Nederlandse of Europese rekeningnummer op naam van de organisator staat. Denk aan een kopie van de bankpas of een recent rekeningoverzicht op naam. 
 • Een exploitatieoverzicht van het evenement in Excel met:
  • Eventuele inkomsten (bijvoorbeeld sponsoring, tickets, merchandise, subsidie, uitkering verzekering)
  • Gemaakte kosten:
   • Type kosten (bijv. programmering, techniek, catering)
   • Bedrag exclusief btw
   • Btw-bedrag
   • Factuurnummer
   • Afzender factuur
  • Is het evenement al een keer eerder georganiseerd? Geef dan in een apart tabblad ook het exploitatieoverzicht van de eerdere editie.
 • Bij een subsidie van meer dan € 125.000, heeft u een accountantsprotocol (Copro 22011.A1) nodig. In de paragraaf hieronder ziet u het goedgekeurde accountantsprotocol en het model accountantsprotocol. U vindt deze binnenkort ook op de site van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).  Bij een subsidie tussen de €25.000 en €125.000 is een derdenverklaring genoeg. 
 • Extra bewijsstukken:
  • Evenementen met een vergunningsplicht: stuur een kopie van de verleende vergunning (of de bedoeling deze te verlenen) mee.
  • Evenementen met een meldingsplicht: stuur een meldingsbevestiging mee. Bijvoorbeeld van de gemeente. 
  • Evenementen met een annuleringsverzekering: stuur een kopie van de polis en polisvoorwaarden mee.

Het exploitatieoverzicht en de derdenverklaring vindt u op mijn.rvo.nl.

Accountantsprotocol 

Dit protocol geeft richting aan de door de accountant te verrichten werkzaamheden. 

Na uw aanvraag

Het subsidieplafond is € 120 miljoen. We verdelen het beschikbare bedrag op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Wij beoordelen uw aanvraag binnen maximaal 10 werkdagen. Bekijk wat er na uw aanvraag gebeurt.

Vragen over ATE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?