Open voor aanvragen

Beleid Duurzame Energie

Gepubliceerd op:
15 juni 2011
Laatst gecontroleerd op:
13 maart 2020

Overheden, ondernemers, kennisinstellingen en inwoners bouwen samen aan een duurzaam Nederland. Het opwekken, verspreiden en gebruiken van hernieuwbare (duurzame) energie draagt bij aan het streven om  in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dat betekent dat we de uitstoot van broeikasgassen, met name CO2, verminderen naar nul. In 2020 kwam 11,5% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen. In 2030 moet dat minimaal 27% zijn.

Hoe staan we er voor?

Wat is het percentage aan hernieuwbaar (duurzaam) geproduceerde energie in Nederland? Het Protocol Monitoring Hernieuwbare Energie helpt die vraag beantwoorden. De statistieken die hiervoor de basis zijn, vindt u terug bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Energiedoelstellingen voor 2030

  • 55% minder CO ten opzichte van 1990
  • 27% van alle gebruikte energie in Nederland komt uit duurzame bronnen
  • een jaarlijkse energiebesparing van 2% vanaf 2011

Green Deal

Bij de uitvoering van duurzame initiatieven lopen bedrijven, overheden en groepen burgers soms tegen belemmeringen aan. De Green Deals zijn er om die weg te nemen. De rol van de overheid hierbij varieert per initiatief. Denk hierbij aan:

  • wegnemen van belemmeringen in wet- en regelgeving;
  • toegankelijk maken van netwerken;
  • ondersteunen van toegang tot de kapitaalmarkt;
  • inbrengen van kennis.

Op de pagina Green Deal vindt u alle informatie hierover.

Topsectorenaanpak

In 10 sectoren werken overheid, ondernemers, onderzoekers en maatschappelijke organisaties samen aan de opgaven voor Nederland.  Van deze topsectoren is energie er één (Topsector Energie). Elke sector heeft een topteam waarin deze samenwerking terugkomt. Met daarin een boegbeeld uit die sector, een wetenschapper, een topambtenaar en een innovatieve mkb-er. Zij bundelen hun innovatiekracht. Door te bouwen aan netwerken, innovatievraagstukken boven tafel te krijgen en kennis te verspreiden.

Meer weten?

De Rijksoverheid stimuleert het gebruik van duurzame energie. Lees meer hierover op Rijksoverheid.nl.

Vragen over Duurzame energie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?