Open voor aanvragen

Aanvraagproces Demonstratie Energie en klimaatinnovatie (DEI+)

Gepubliceerd op:
12 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 april 2022

Wilt u subsidie aanvragen van de regeling Demonstratie Energie en klimaatinnovatie (DEI+)? Op deze pagina leest hoe u aanvraagt en de stappen die u doorloopt.

De regeling DEI+ is open vanaf 1 april, 09:00 uur tot 4 oktober 2022, 17:00 uur. Alleen het thema 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is langer open: tot 10 januari 2023, 17:00 uur.

Aanvragen

De regeling DEI+ is open vanaf 1 april, 09:00 uur tot 4 oktober 2022, 17:00 uur. Het thema 'Aardgasloze woningen, wijken en gebouwen' is open tot 10 januari 2023, 17:00 uur.

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Machtigen

Treedt u op als intermediair of penvoerder? Dan stuurt u bij de aanvraag ook een of meerdere machtigingen mee. De verschillende machtigingsformulieren vindt u op het online aanvraagportaal.

Intermediair

Als intermediair gebruikt u uw eigen inloggegevens voor eHerkenning. U bent intermediair als u namens de penvoerder handelt. Bijvoorbeeld als de penvoerder u inhuurt als subsidieadviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren. Vraagt u aan voor een dochter- of zusterbedrijf? Ook daarvoor bent u dan intermediair. Een groep heeft maar één eHerkenningsmiddel. 

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband machtigen de penvoerder om de subsidie aan te vragen. De penvoerder stuurt bij de subsidieaanvraag een machtigingsformulier in dat iedere deelnemer heeft ondertekend. Heeft u een buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband? Dan vult deze het formulier 'Partner form' in. De naam van de gemachtigde penvoerder en de projectnaam moeten gelijk zijn op het aanvraagformulier van de penvoerder. Let op: alleen als het formulier is ondertekend, is de machtiging geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Als penvoerder machtigt u een intermediair om voor het samenwerkingsverband zaken bij ons te regelen. U doet dit met het formulier 'Machtiging intermediair subsidies'. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet geldig. Let op: alleen als het formulier is ondertekend, is de machtiging geldig. Dit is geen verplichte bijlage.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal bijlagen mee:

 • Projectplan. Wij beoordelen uw subsidieaanvraag inhoudelijk op basis van het projectplan.
 • Begroting. Hierin geeft u aan wat de verwachte kosten zijn en hoeveel subsidie u wilt aanvragen.
 • Financieringsplan. De gegevens daarvoor vragen wij uit in het modelprojectplan en de modelbegroting.
 • Alleen als de installaties ook na afloop van het project in bedrijf blijven: exploitatieberekening. In de exploitatieberekening zet u in ieder geval:
  1. ​​​​​​een specificatie van de investeringskosten van de installatie;
  2. een overzicht van alle kosten en baten;
  3. een berekening van het projectrendement en de terugverdientijd. Wij gaan ervan uit dat u voor infrastructurele investeringsprojecten al zo’n berekening heeft gemaakt voordat u subsidie aanvraagt. Daarom stellen wij hiervoor geen apart format beschikbaar.

Wij raden u daarnaast aan om stukken mee te sturen die belangrijk zijn voor het project, zoals:

 • rapporten ter onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet. Bijvoorbeeld rapporten over de resultaten van eerder onderzoek en/of een due diligence rapport;
 • offertes;
 • toezeggingen van de bank of investeerder(s);
 • uitbestedingsovereenkomst(en).

Alle formulieren en bijlagen die u nodig heeft voor uw aanvraag vindt u op het online aanvraagportaal.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag compleet? Dan is de beoordelingstermijn 8 weken. De beoordelingstermijn kunnen we eventueel éénmalig verlengen met 8 weken. Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project direct te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Vragen over DEI+ ?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?