Gesloten voor aanvragen

Groene plus lectoraten 2014

Gepubliceerd op:
30 maart 2015
Laatst gecontroleerd op:
14 juli 2020

Met de subsidie Groene plus lectoraten 2014 voeren lectoren praktijkgericht onderzoek uit en ontwikkelen ze nieuwe kennis op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving. Heeft u in 2014 subsidie aangevraagd voor een Groene plus lectoraat en is uw aanvraag toegewezen? Dan kunt u na de afronding van het lectoraat vaststelling bij ons aanvragen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie

De regeling Groene plus lectoraten is bestemd voor agrarische hogescholen. Alleen het bevoegd gezag kan een aanvraag indienen. Deze subsidie heeft de volgende doelen:

  • versterken van kennisinnovatie op het gebied van landbouw en natuurlijke omgeving
  • verbeteren van de kwaliteit van het groene onderwijs
  • vergroten van de externe oriëntatie naar bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties

Budget

Voor deze subsidie is € 2.700.000 beschikbaar, te verdelen over een periode van maximaal 4 jaar. U krijgt maximaal 80% van de kosten vergoed die onder de subsidie vallen. Per aanvraag krijgt u maximaal € 120.000 subsidie per jaar. Voor een lectoraat van 4 jaar is dat € 480.000.

Andere subsidie

U krijgt geen subsidie voor activiteiten waarvoor u al (deels) een andere subsidie van de overheid ontvangt.

Loonkosten

U krijgt subsidie voor het loon van personeel dat direct bij de uitvoering betrokken is. Het gaat hier om de werkelijk betaalde kosten. Hiervoor geldt maximaal het indicatief uurtarief onder de categorie 'kosten plus tarief exclusief btw', bedoeld in de Handleiding Overheidstarieven van het ministerie van Financiën.

Kosten derden

U krijgt subsidie voor de kosten die gemaakt zijn voor het inhuren van ondersteuningsinstellingen, bedrijven, maatschappelijke organisaties en onderzoeksinstellingen vanwege hun expertise of specifieke voorzieningen. Voor deze kosten krijgt u maximaal 10% vergoed van het totaal van de loonkosten van personeel dat direct bij de uitvoering betrokken is.

Kosten materialen

U krijgt subsidie voor de materialen die u tijdens de looptijd van uw lectoraat nodig heeft en verbruikt. Dit geldt voor de werkelijke prijs die u heeft betaald. Materialen en hulpmiddelen die u na afloop van uw lectoraat nog kunt gebruiken (bijvoorbeeld computers), vallen niet onder de subsidie. Gebruik voor deze kosten de afschrijvingstermijn. Voor materiaalkosten krijgt u maximaal 15% vergoed van het totaal van de loonkosten van personeel dat direct bij de uitvoering betrokken is.

Andere bijdragen

Andere overheidsbijdragen kunnen van invloed zijn op de hoogte van het subsidiebedrag. Stel, u vraagt € 100.000 subsidie voor uw project. Voor uw project ontvangt u ook nog een bijdrage van € 20.000 van een andere overheid. Dan ontvangt u van ons voor dit project maximaal € 80.000.

Voorwaarden

Als u de subsidie Groene plus lectoraten 2014 ontvangt, gelden er bepaalde voorwaarden. Een overzicht hiervan vindt u op de pagina Voorwaarden subsidie Groene plus lectoraten 2014.

Na uw aanvraag

Nadat de subsidie aan u is toegekend, moet u een projectadministratie bijhouden en tussenverslagen opsturen. Daarnaast ontvangt u ieder kwartaal een voorschot. Is het lectoraat eenmaal afgerond, dan kunt u vaststelling van de subsidie aanvragen. Daarna krijgt u het resterende subsidiebedrag uitbetaald.

Lees wat er van u verwacht wordt, hoe u wijzigingen doorgeeft en hoe u vaststelling aanvraagt op de pagina Na uw aanvraag voor Groene plus lectoraten 2014.

Vragen over Groene plus lectoraten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?