Open voor aanvragen

Duurzame nieuwbouwwoningen (categorie 9a)

Gepubliceerd op:
22 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2021

Nieuwe woningen worden steeds duurzamer. Toch is er altijd ruimte voor verbetering. Door bijvoorbeeld geen ‘fout’ hout te gebruiken, beschermt men de bossen. Met duurzame energiebronnen en warmteterugwinning neemt het brandstofverbruik af. Zulke maatregelen geven een inkijkje in de woningbouw van de toekomst.

Projecten

Nieuwe woningen komen in aanmerking voor een groenverklaring als zij buitengewoon energiezuinig zijn.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor de eigenaren van de woningen.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

Met ingang van 1 januari 2021 is er één categorie:

  • Het primair fossiel energiegebruik van de woning is gelijk aan 0

In alle gevallen moet al het hout dat wordt gebruikt voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC).

Overige randvoorwaarden

Alleen woningen die bedoeld zijn voor permanente bewoning komen in aanmerking. De groenverklaring moet men aanvragen binnen zes maanden nadat met de fysieke werkzaamheden is begonnen.

Bedragen groenverklaring

Met de groenverklaring kan per woning een bedrag groen gefinancierd worden van:

€ 150.000 (grondgebonden woningen) of € 100.000 (niet-grondgebonden woningen) als het primair fossiel energiegebruik gelijk is aan 0 (categorie 9a.2).

Downloads

Bent u tevreden over deze pagina?