Open voor aanvragen

Duurzame nieuwbouw van gebouwen met een industriefunctie (categorie 9h)

Gepubliceerd op:
22 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2021

Voor nieuwe utiliteitsgebouwen zoals kantoren, scholen en ziekenhuizen, stelt het Bouwbesluit eisen aan de energieprestatie. Voor industriële of agrarische gebouwen niet.

Juist hier valt veel winst te behalen als het gaat om duurzaamheid.

Projecten

Nieuwe gebouwen met een industriefunctie komen in aanmerking voor een groenverklaring als zij zeer duurzaam en buitengewoon energiezuinig zijn.
De projecten in deze categorie zijn beperkt tot industriële of agrarische gebouwen die worden verwarmd. Gebouwen worden verwarmd omdat daar mensen werken. Gebouwen waar niet vaak mensen aanwezig zijn (zoals opslagloodsen, kassen en stallen), zijn dus uitgesloten.

Voor wie?

Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van de te bouwen gebouwen met industriefunctie.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

  • Het primair fossiel energiegebruik is kleiner of gelijk aan 0;
  • Al het hout dat wordt gebruikt moet voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC)
  • Het hemelwater mag niet geloosd worden op het rioleringsstelsel.

Overige randvoorwaarden

Omdat er geen standaard energielabelklasseberekening is voor gebouwen met een industriefunctie, wordt doorgaans de berekening voor een gebouw met een sportfunctie gebruikt. Ook als er geen warmtapwaterinstallatie aanwezig is, wordt in de berekening uitgegaan van een conventionele warmtapwaterinstallatie. De groenverklaring moet worden aangevraagd binnen 6 maanden na de start van de fysieke werkzaamheden.

Bedragen groenverklaring

Met de groenverklaring kan € 400 per vierkante meter bruto vloeroppervlak groen gefinancierd worden.

Download

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?