Open voor aanvragen

Duurzame renovatie van gebouwen met een industriefunctie (categorie 9i)

Gepubliceerd op:
27 januari 2016
Laatst gecontroleerd op:
11 januari 2022

Een utiliteitsgebouw dat niet meer voldoet, wordt vaak afgebroken en vervangen door nieuwbouw. Erg duurzaam is dat niet. Renovatie is beter. Het betekent in ieder geval dat het gebouw een langere levensduur krijgt en dat veel materialen hergebruikt worden.

En het is wel degelijk mogelijk om uit oogpunt van milieu en duurzaamheid per saldo een beter resultaat te bereiken met renovatie dan met nieuwbouw.

Projecten

De projecten die in deze categorie in aanmerking komen voor een groenverklaring, zijn beperkt tot industriële of agrarische gebouwen die worden verwarmd. Gebouwen worden verwarmd omdat daar mensen werken; gebouwen met een industriefunctie waar niet vaak mensen aanwezig zijn (zoals opslagloodsen, kassen en stallen), zijn dus uitgesloten.

Voor wie?

Deze categorie is met name interessant voor eigenaren van de te renoveren gebouwen met industriefunctie.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

Het primair fossiel energiegebruik van de gebouwen moet na renovatie nul of minder zijn. Al het hout dat wordt gebruikt moet voldoen aan de criteria van de overheid (TPAC) en er moeten zo veel mogelijk materialen worden hergebruikt.

Overige randvoorwaarden

De groenverklaring moet worden aangevraagd binnen zes maanden na de start van de fysieke werkzaamheden.

Bedragen groenverklaring

Met de groenverklaring kan € 300 per vierkante meter bruto vloeroppervlak groen gefinancierd worden.

Downloads

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?