Open voor aanvragen

Windturbines (categorie 7c)

Gepubliceerd op:
22 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
12 oktober 2021

Om de klimaatdoelstellingen te halen hebben we meer duurzame energie nodig.

Op dit moment kan windenergie na biomassa de grootste bijdrage leveren aan het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen bij de productie van elektriciteit.

Projecten

Het opwekken van elektrische stroom met windturbines komt in aanmerking voor een groenverklaring.

Voor wie

Deze categorie is met name interessant voor exploitanten van een of meer windturbines.

Aanvragen

Een bank met een groenfonds kan een groenverklaring voor u aanvragen. De aanvraagprocedure vindt u op de pagina Groenverklaring aanvragen.

Technische randvoorwaarden

De windturbines dienen te voldoen aan de Europese veiligheidsnormen ‘IEC 61400-1, Ed. 3’ en ‘IEC 61400-22’. Dit toont u aan met een certificaat.

Download

Vragen over Regeling groenprojecten?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Financiën
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?