Open voor aanvragen

Aanvraagproces Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

Gepubliceerd op:
22 mei 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 april 2022

Wilt u de subsidie Hernieuwbare Energietransitie (HER+) aanvragen? Op deze pagina leest u hoe u aanvraagt en welke stappen u doorloopt.

Deze regeling is open van 1 april 09:00 uur tot 4 oktober 17:00 uur.

Aanvragen

U vraagt deze subsidie aan van 1 april 2022, 09:00 uur tot 4 oktober 2022, 17:00 uur. 

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Heeft u nog geen eHerkenning? Vraag dit dan aan op de website van eHerkenning. Het kan een paar dagen duren voor u uw herkenningsmiddel heeft. Meer informatie vindt u op de pagina Inloggen en machtigen.

Hulp bij uw aanvraag

U vraagt de subsidie HER+ aan via ons online aanvraagportaal (UPNL). Het instructiefilmpje legt uit hoe dit aanvraagportaal werkt. Download hieronder ook de handleiding. De aanvraag van de subsidie duurt ongeveer 3 uur. Sla tussendoor op als u later verder gaat. Verzamel zoveel mogelijk al uw gegevens voordat u de aanvraag invult.

Loopt u vast of heeft u andere problemen bij uw online aanvraag? Maak dan een afspraak via het Bel-me-terug-formulier. Een van onze UPNL-adviseurs helpt u dan stap voor stap bij de invulling van uw aanvraag.

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met het projectformulier.

Machtigen

Treedt u op als intermediair of penvoerder? Dan stuurt u bij de aanvraag ook een of meerdere machtigingen mee. De verschillende machtigingsformulieren vindt u op het online aanvraagportaal.

Intermediair

Als intermediair gebruikt u uw eigen inloggegevens voor eHerkenning. U bent intermediair als u namens de penvoerder handelt. Bijvoorbeeld als de penvoerder u inhuurt als subsidieadviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren. Vraagt u aan voor een dochter- of zusterbedrijf? Ook daarvoor bent u dan intermediair. Een groep heeft maar één eHerkenningsmiddel. De penvoerder stuurt het aanmeldings- en machtigingsformulier van alle andere deelnemers mee.

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband machtigen de penvoerder om de subsidie aan te vragen. De penvoerder stuurt bij de subsidieaanvraag een machtigingsformulier in dat iedere deelnemer heeft ondertekend. Heeft u een buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband? Dan vult deze het formulier 'Partner form' in. De naam van de gemachtigde penvoerder en de projectnaam moeten gelijk zijn op het aanvraagformulier van de penvoerder. Let op: alleen als het formulier is ondertekend, is de machtiging geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Als penvoerder machtigt u een intermediair om voor het samenwerkingsverband zaken bij ons te regelen. U doet dit met het formulier 'Machtiging intermediair subsidies'. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet geldig. Let op: alleen als het formulier is ondertekend, is de machtiging geldig.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag stuurt u een aantal ingevulde bijlagen mee:

  • Modelprojectplan. In dit model levert u de informatie aan die nodig is voor de beoordeling van uw aanvraag.
  • Rekenmodel basisbedrag SDE++-categorieën. Dit is belangrijk voor de berekening van de verwachte verlaging van het basisbedrag van de door u gekozen SDE++-categorie.
  • Rekenmodel basisbedrag windenergie op zee. Dit is voor de berekening van de verwachte verlaging van het basisbedrag voor windenergie op zee.
  • Rekenmodel besparing. Dit is voor de berekening van de besparing op de toekomstige SDE++-uitgaven of kostenbesparing windenergie op zee.

Deze modellen vindt u bij het aanvragen. Let op: de begroting levert u niet meer als losse bijlage aan, maar vult u direct in op het online aanvraagportal.

Als extra service en op verzoek van een aantal van onze klanten, vindt u daarnaast een format werkbegroting (Excel) als download op deze pagina. U gebruikt deze als hulpmiddel bij de voorbereiding van uw subsidieaanvraag. U levert een definitieve begroting aan bij uw aanvraag in het online aanvraagportaal. Dit hulpbestand stuurt u dan ook niet mee als bijlage. De ingevulde begroting in het online aanvraagportaal zelf is leidend voor de subsidieaanvraag. Aan dit hulpbestand kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Na uw aanvraag

Wij beoordelen de aanvragen voor deze subsidie op volgorde van binnenkomst. Is uw aanvraag compleet? Dan is de beoordelingstermijn 8 weken. De beoordelingstermijn kunnen we eventueel éénmalig verlengen met 8 weken. Met de knop 'Naar uw aanvraag' onderaan deze pagina, komt u op het online aanvraagportaal. Hier dient u na de beschikking de voortgangsrapportage of een projectwijziging in. Ook vraagt u hier vaststelling van uw subsidie aan.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project. 

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels

De beoordelingstermijn is 13 weken. Die kunnen we eenmalig verlengen met nog eens 13 weken.

Vragen over Hernieuwbare Energietransitie?

Neem contact met ons op
 

Bent u tevreden over deze pagina?