Open voor aanvragen

ISDE: Stappenplan aanvragen woningeigenaren

Gepubliceerd op:
13 juli 2017
Laatst gecontroleerd op:
11 september 2023

Wilt u de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE) aanvragen? Doorloop dan dit stappenplan. U leest in een aantal stappen wat u moet doen om uw aanvraag goed af te ronden.

Oriëntatie

Weet u nog niet weet welke maatregelen u gaat toepassen? Check dan uw energielabel, want dit geeft verduurzamingstips voor uw woning. Of kijk op verbeterjehuis.nl. Ook kunt u zich laten adviseren door uw uitvoerder(s). Bekijk ook of uw gemeente een energieloket heeft. Mogelijk kunnen zij u adviseren bij het maken van keuzes. Wilt u een maatwerkadviesrapport? Ga dan aan de slag met een energieadviseur via Centraal register techniek.

Meldcodelijsten

Op de meldcodelijst staan maatregelen waarvoor u ISDE kunt aanvragen. Als u de subsidie aanvraagt, vragen wij om de meldcode van uw maatregel(en). Er zijn meldcodelijsten voor een warmtepomp, zonneboiler en isolatiemaatregelen. U leest meer over de meldcode onder Stap 2: Zoek uw meldcode.

Stap 1: Maak een keuze

Weet u welke maatregelen u gaat nemen? En kent u de voorwaarden? Dan kunt u door naar de volgende stap.

De voorwaarden per maatregel vindt u op de pagina voor woningeigenaren onder voorwaarden per maatregel.

Stap 2: Zoek uw meldcode

Vraagt u subsidie aan voor een warmtepomp, zonneboiler en/of isolatiemaatregelen? Dan vragen we bij de subsidieaanvraag om een meldcode. Controleer voordat u de maatregel aanschaft, of deze op de meldcodelijst staat. De meldcodelijsten vindt u hieronder. 

Staat uw maatregel op de lijst? Dan voldoet uw maatregel aan de voorwaarden om in aanmerking te komen voor subsidie. Bespreek dit ook met uw uitvoerder.

Staat uw maatregel niet op de lijst? U kunt dan toch subsidie aanvragen. Stuur dan wel bij uw subsidieaanvraag de productbeschrijving en technische documentatie mee. Let op: het kan zijn dat uw maatregel niet voldoet aan onze eisen. Uw aanvraag wordt dan afgewezen en u krijgt geen subsidie. 

Stap 3: Koop uw maatregel

Als u de meldcode van uw gekozen maatregel heeft gevonden, kunt u de maatregel aanschaffen. Denk aan het volgende:

 • Maak goede afspraken met het bouwbedrijf en zorg dat zij de meldcode opnemen in de offerte en factuur.
 • Maak bij isolatiemaatregelen duidelijke afspraken met het bouwbedrijf over het aantal m2 isolatiemateriaal dat zij aanbrengen, inclusief de dikte daarvan.

Bewaar het bewijs van aanschaf en het betaalbewijs. Het bewijs van aanschaf is bijvoorbeeld een getekende offerte of een opdrachtbevestiging per mail waarin het de maatregel(en) staan. Het betaalbewijs is een bewijs dat aan de betalingsverplichting is voldaan. Denk hierbij aan een factuur waarop de leverancier heeft verklaard dat er is betaald.

Heeft u geen betaalbewijs? Stuur dan met uw subsidieaanvraag een rekeningoverzicht mee. Hierop moet te zien zijn dat het bedrag van uw rekening is afgeschreven.

Stap 4: Laat uw maatregelen installeren

U moet de maatregelen eerst laten uitvoeren voordat u de subsidie kunt aanvragen. Laat de maatregelen door een bouw(installatie)bedrijf installeren. Dit mag alleen in een woning in Nederland. Vraag de installateur om een bewijs van de installatie. Dit is bijvoorbeeld een offerte met (installatie-)factuur die naar elkaar verwijzen.

Foto's van de installatie

Ook is het belangrijk dat u foto's maakt van de werkzaamheden. Laat u isolatiemaatregelen uitvoeren? Zorg dan dat het volgende zichtbaar is op de foto:

 • naam
 • merk
 • soort isolatiemateriaal
 • dikte van het isolatiemateriaal

Was u niet aanwezig bij de uitvoering? Dan volstaat een foto van het etiket en een foto van de codering.

Gegevens op de factuur

Zorg dat het bouwbedrijf het juiste aantal aangebrachte m2 vermeldt op de factuur en andere stukken. Controleer ook zelf of delen van de woning die niet voor subsidie in aanmerking komen (bijvoorbeeld isolatie op een nieuwe dakkapel, nieuwe aanbouw of andere uitbreiding) duidelijk zijn aangegeven. Bespreek dit ook met uw bouwbedrijf.

 • De uitvoeringsdatum is de datum waarop de werkzaamheden van de isolatiemaatregel zijn afgerond.
 • De installatiedatum is de datum dat de maatregel (warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet) is aangesloten en ook werkend is.

Stap 5: Bereid uw aanvraag voor

Heeft u bovenstaande stappen gevolgd? Dan kunt u de subsidieaanvraag voorbereiden. U heeft de volgende zaken nodig als u het aanvraagformulier invult:

DigiD

Voor uw aanvraag heeft u de DigiD-app nodig óf DigiD met sms-controle. Heeft u die nog niet? Zorg dan dat u een van beide regelt. Dit kan enkele werkdagen duren.

Factuur en betaalbewijs

U moet bewijzen meesturen, zoals digitale foto's (zie stap 4), scans of schermprints (printscreens). Voor alle maatregelen moet de volgende informatie duidelijk zichtbaar zijn:

 • de meldcode van de warmtepomp, zonneboiler of de isolatiemaatregel die u heeft gekocht
 • het aantal m2 isolatiemateriaal dat is aangebracht, exclusief het aantal m2 isolatiemateriaal dat is gebruikt voor uitbreiding van de wooninhoud of het woonoppervlak van de woning
 • factuur en betaalbewijs van de warmtepomp, zonneboiler, isolatiemaatregel en/of elektrische kookvoorziening
 • een omschrijving van het product, met onder andere het typenummer, de naam van het merk of de fabrikant
 • de datum van de aanschaf
 • het adres van de woningeigenaar en van het bouw(installatie)bedrijf uitvoerder en/of leverancier, naam en telefoonnummer van de contactpersoon van het bouwbedrijf
 • de datum van installeren apparaat of aanbrengen van isolatie
 • het bedrag en de datum van de betaling

Bestanden toevoegen, dit zijn de mogelijkheden

 • Een bijlage mag niet groter zijn dan 50,0 MB
 • Alleen bijlagen met de extensie csv, doc, docx, jpeg, jpg, ods, odt, pdf, txt, xls, xlsx zijn toegestaan
 • Let op: de volgende tekens mogen niet in bestandsnamen voorkomen: / : ? * " < > | +
 • Let op: de maximale lengte voor bestandsnamen is 75 karakters

Iemand anders machtigen?

U kunt iemand anders machtigen om voor u de aanvraag te doen. Vul dan onderstaand machtigingsformulier in. U doet dit samen met degene die u wilt machtigen. U hoeft dit formulier niet mee te sturen met de aanvraag, maar u moet het wel bewaren. Vervolgens dient de persoon die u heeft gemachtigd de subsidieaanvraag in.

Stap 6: Vraag de subsidie aan

Vraag de subsidie uiterlijk binnen 24 maanden na de installatie van de maatregelen aan. 

Als u bent ingelogd vindt u het aanvraagformulier onder 'Nieuwe aanvraag'. Later uw aanvraag bewerken of afronden? Dat kan via 'Mijn aanvragen'.

Subsidie voor één isolatiemaatregel

Vanaf 2023 mag u subsidie aanvragen als u één isolatiemaatregel neemt. Deze maatregel mag u al hebben laten aanbrengen vanaf 2 april 2022. 

Neemt u binnen 24 maanden nog 1 (of meer) maatregel(en)? En is dit een warmtepomp, zonneboiler en/of isolatiemaatregel? Dan verdubbelt uw subsidiebedrag voor de isolatiemaatregel(en). Let op: u heeft alleen recht op de verdubbeling als u binnen 24 maanden de subsidie aanvraagt van de 2e (of meer) maatregel(en). De 24 maanden gaan in op het moment dat u de 1e maatregel heeft laten uitvoeren.

Vragen over ISDE?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?