Gesloten voor aanvragen

JTI ECSEL

Gepubliceerd op:
23 juli 2014
Laatst gecontroleerd op:
10 juni 2021

ECSEL (Electronics Components and Systems for European Leadership) is een JTI (Joint Technology Initiative) op het terrein van elektronische componenten en systemen.

Deze regeling is gesloten. U kunt niet meer aanvragen.

Voor wie?

Deelname is in principe voor iedere organisatie mogelijk: bedrijven en kennisinstellingen die zich bezighouden met wetenschappelijk onderzoek, technologische ontwikkeling en innovatie van embedded software, nano-elektronica en smart systems. Doel is vooral om deelname van het mkb te stimuleren.

Doelstellingen ECSEL

De specifieke doelstellingen van de JTI ECSEL zijn:

 • het op peil houden en laten groeien van de halfgeleider- en smart-systemfabricagecapaciteit in Europa en het versterken van de leidende positie van de Europese equipmentindustrie;
 • het veiligstellen van een leidende positie in design- en systems engineering met inbegrip van embedded technologieën;
 • waarborgen dat alle stakeholders toegang hebben tot een infrastructuur van wereldklasse voor het ontwerp en de fabricage van elektronische componenten en embedded en smart systems;
 • het stimuleren van de ontwikkeling van ecosystemen, met inbegrip van innovatief mkb, versterking van bestaande clusters en het bevorderen van het ontstaan van nieuwe clusters in veelbelovende nieuwe gebieden.

Vanuit Nederland geldt dat de te ondersteunen activiteiten een duidelijke synergie tonen met nationale prioriteiten, zoals opgenomen in de Roadmaps van de Topsector HTSM.

Onderwerpen ECSEL

De meerjarige onderzoeksagenda voor ECSEL wordt uitgewerkt in jaarlijkse werkprogramma’s. Het ECSEL werkplan 2020 bevat de volgende onderwerpen:

 1. Smart Mobility
 2. Smart Society
 3. Smart Energy
 4. Smart Health
 5. Smart Production
 6. Semiconductor manufacturing technology, equipment and materials
 7. Design technologies
 8. Cyber Physical Systems
 9. Smart Systems Integration

Meer informatie

U kunt verschillende websites raadplegen voor meer informatie over:

Vragen over JTI ECSEL?

Neem contact met ons op

Bent u tevreden over deze pagina?