Open voor aanvragen

Positieve lijsten - MIA\Vamil

Gepubliceerd op:
30 november 2010
Laatst gecontroleerd op:
22 maart 2023

Investeert u als ondernemer in een milieuvriendelijk bedrijfsmiddel? Dan kunt u mogelijk gebruikmaken van belastingvoordeel via de Milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Wilt u weten of een bedrijfsmiddel aan de eisen voor de MIA\Vamil voldoet? Kijk dan of het op één van de positieve lijsten staat.

Op de positieve lijsten staan de merken en typen bedrijfsmiddelen waarvan bij ons bekend is dat deze aan de eisen voor de MIA\Vamil voldoen. De lijsten zijn samengesteld op grond van informatie die de leveranciers hebben verstrekt.

Niet op de positieve lijst?

Een positieve lijst is een hulpmiddel bij het aanvragen. Het is mogelijk dat een bedrijfsmiddel aan de eisen voldoet, maar (nog) niet op de positieve lijst staat. Het middel kan dan wel in aanmerking komen voor de MIA\Vamil. Aan de vermelding op een positieve lijst kunnen geen rechten worden ontleend.

Bedrijfsmiddel laten opnemen

Wij actualiseren de positieve lijsten elk kwartaal. Wilt u een bedrijfsmiddel (merk en type) laten opnemen op de positieve lijst? Dan kunt u een verzoek sturen naar miavamil@rvo.nl. Zorg dat u het opnameverzoek onderbouwt met informatie waaruit blijkt dat het bedrijfsmiddel voldoet aan de technische eisen. Voorbeeld: voor opname op lijst 4310 is een NOx-emissierapport nodig.

Positieve lijsten 2023

Positieve lijsten 2022

Vragen over MIA\Vamil?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?