Bijna open voor aanvragen

MIT: R&D-samenwerkingsprojecten

Gepubliceerd op:
13 maart 2014
Laatst gecontroleerd op:
25 mei 2023

Werkt u met andere mkb'ers samen om producten, productieprocessen of diensten te ontwikkelen of vernieuwen? U kunt dan een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Zo stimuleert de overheid innovatie.

R&D-samenwerkingsproject

Een mkb'er kan namens een samenwerkingsverband een aanvraag indienen voor een R&D-samenwerkingsproject. Een R&D-samenwerkingsproject is gericht op de ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Het project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb'ers (elk voor eigen rekening en risico).

Subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten is 1 van de mogelijkheden binnen de Mkb-innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT).

Budget

Het totaal beschikbare budget in 2023 voor het RVO-loket is € 6.664.722. Dit is als volgt verdeeld:

 • R&D-samenwerkingsproject Artificiële Intelligentie (geen regio-openstelling): € 3.500.000
 • R&D-samenwerkingsproject (regulier, in samenwerking met de regio's): € 3.114.722. Hiervan is maximaal 50% voor grote projecten. De regiobudgetten vindt u op onze MIT-pagina.

Voorwaarden

Voor alle R&D-samenwerkingsprojecten gelden de volgende voorwaarden:

 • De subsidie bedraagt 35% van de subsidiabele kosten.
 • De deelnemers aan het R&D-samenwerkingsverband vormen een evenwichtig samenwerkingsverband. Dit geldt zowel voor de verdeling van de kosten als voor de inbreng van de deelnemers.
 • Eén deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen.
 • Alleen de kosten die zijn gemaakt door de mkb'ers zijn subsidiabel.
 • De looptijd van een R&D samenwerkingsproject is maximaal 2 jaar.

Hoogte van de subsidie

 • Voor kleine R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 50.000 en maximaal € 200.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 100.000 per deelnemer.
 • Voor grote R&D-samenwerkingsprojecten is de subsidie minimaal € 200.000 en maximaal € 350.000 per innovatieproject, waarvan minimaal € 25.000 en maximaal € 175.000 per deelnemer.

Rangschikkingscriteria

Wij handelen de aanvragen af volgens het tenderprincipe. Dat betekent dat wij alle volledige aanvragen, die op tijd zijn ontvangen, beoordelen en rangschikken.

Aanvragen die voldoen aan de formele criteria kennen wij, op basis van onze beoordeling, punten toe voor de inhoudelijke criteria. Aanvragen krijgen een hogere rangschikking als er meer punten zijn toegekend voor deze 4 criteria. Voor elk van onderstaand criterium kan een project maximaal 25 punten krijgen.

Lees Bijlage 3.4.1 van de Staatscourant publicatie MIT-regeling

Regio

Het aanvragen van de subsidie kan, bij beschikbaarheid instrument, in de provincie of regio waar de penvoerder gevestigd is als ook meer dan 50% van de projectkosten in de betreffende regio worden gemaakt. Dit houdt in dat de kosten die de penvoerder maakt plus de kosten van de eventueel in dezelfde regio gevestigde deelnemers bij elkaar meer dan 50% bedragen.

Voor de regionale budgetten verwijzen wij naar naar onze MIT-pagina. Gebruik de loketwijzer om te bepalen bij welk loket u moet zijn voor uw aanvraag.

Na uw aanvraag

Heeft u subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten gekregen? Dan ontvangt u een voorschot van 90%. Dit voorschot ontvangt u in delen, volgens het schema dat in uw subsidiebeschikking staat. Tijdens het project heeft u verschillende verplichtingen.

Voortgang doorgeven

Bij sommige projecten bent u verplicht om over de voortgang te rapporteren. Of dat nodig is, hangt af van de projectduur:

 • Duurt uw project korter dan 14 maanden? Dan hoeft u niet over de voortgang te rapporteren. Wij kunnen tijdens de looptijd van het project wel (telefonisch of per e-mail) contact met u opnemen om te vragen hoe het project loopt.
 • Duurt uw project 14 maanden of langer? Dan moet u 12 maanden na de startdatum een voortgangsrapportage indienen.

Wijzigingen doorgeven

Wilt u een wijziging aanbrengen in het plan of de begroting van uw project? Geef deze wijziging dan door. Geeft u een wijziging in uw projectplan niet door, dan kan dat leiden tot sancties zoals gehele of gedeeltelijke terugvordering van uw subsidie.

Vaststelling aanvragen

Is het project afgerond, dan moet u vaststelling van uw subsidie aanvragen. Dit moet u direct na de afronding doen. Bij het aanvraagformulier voegt u een eindrapportage over het gehele project.

Bedraagt uw subsidie € 125.000 of meer? Dan moet u, naast een eindrapportage, ook een door een accountant afgegeven controleverklaring bijvoegen.

Wilt u uw project vervroegd laten vaststellen? Dien dan een wijzigingsverzoek in om de einddatum van uw project naar voren te halen.

Controle

In alle gevallen controleren wij steekproefsgewijs of u aan de verplichtingen voor subsidieontvangers heeft voldaan. We kunnen u vragen om dat aan te tonen. Ook kunnen we u vragen om aan te tonen dat de activiteiten waarvoor u subsidie heeft ontvangen, zijn verricht. Als u de verplichtingen niet bent nagekomen, kunnen wij de subsidie lager vaststellen of in zijn geheel intrekken.

Uitslagen en rangschikking tender 2022

De uitslag van de afgelopen R&D-tender is bekend. In totaal zijn er 19 voorstellen gerangschikt. 14 voorstellen ontvangen subsidie uit het subsidiebudget van € 2.906.944. Maximaal 50% van dit budget was beschikbaar voor grote R&D-projecten.

In het overzicht staan alle aanvragen, gesorteerd op volgorde van rangschikking.
 

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?