Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden voor rangschikking MKB Idee

Gepubliceerd op:
28 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
7 september 2021

Aanvragen voor subsidie worden beoordeeld op volgorde van rangschikking.

De rangschikking vindt plaats door projecten te beoordelen aan de hand van de in de regeling opgenomen criteria. De rangschikkingscriteria staan toegelicht in de regeling. Het gaat om:

  1. Bijdrage aan het doel van de regeling. 
  2. Kwaliteit projectplan (concreet, consistent, haalbaar etc.).
  3. Mate van vernieuwing voor de aanvrager(s). 
  4. Mate van perspectief voor toepassing bij ander mkb-ondernemers (schaalbaarheid).
  5. Bijdrage aan specifieke beleidsterreinen. Kies één van de beleidsdoelen uit de toelichting op de regeling en beargumenteer waarom het project daar aan bijdraagt. 

Bij de beoordeling van de aanvraag tellen alle criteria even zwaar mee.

Vragen over MKB Idee?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?