Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden TSE Industrie O&O tender

Gepubliceerd op:
19 maart 2020
Laatst gecontroleerd op:
24 maart 2022

Wilt u subsidie aanvragen uit de TSE Industrie Onderzoek & Ontwikkeling (O&O) aanvragen? Op deze pagina leest u de voorwaarden waaraan u moet voldoen.

Het project moet passen binnen de thema's en de voorwaarden van TSE Industrie O&O tender. Op deze pagina leest u de specifieke voorwaarden voor deze tender.

Deze regeling is een tender. Dit betekent dat de hoogst scorende projecten subsidie krijgen.

Specifieke voorwaarden

 • Alleen een samenwerkingsverband mag een aanvraag doen. Het samenwerkingsverband heeft minimaal 1 onderneming.
 • De looptijd van projecten is maximaal 4 jaar
 • Projecten rangschikken we na de sluiting van de aanvraagperiode. De hoogst scorende projecten krijgen subsidie. Een project scoort hoger als:
  • uw project meer bijdraagt aan de doelstellingen (regelingentekst bijlage 4.2.1, pdf) van de TSE Industrie O&O tender;
  • de slaagkans van de innovatie in de Nederlandse markt en maatschappij groter is;
  • uw project vernieuwender is dan de internationale stand van onderzoek of techniek. En als het project de Nederlandse kennispositie versterkt;
  • de kwaliteit van het project beter is. Dit moet blijken uit:
   - het resultaat van de aanpak en methodiek;
   - de omgang met risico’s;
   - de uitvoerbaarheid;
   - de partijen die deelnemen en;
   - de mate waarin u de beschikbare middelen effectiever en efficiënter inzet.
 • De subsidie voor ondernemingen is 50% voor industrieel onderzoek en 25% voor experimentele ontwikkeling. Middelgrote ondernemingen krijgen een opslag van 10 procentpunten, kleine ondernemingen van 20 procentpunten.
 • De subsidie voor onderzoeksorganisaties is 80% voor industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling. Het moet gaan om niet-economische activiteiten. Het is onafhankelijk onderzoek en geen contractresearch.
 • De maximale subsidie voor ieder project is € 500.000.

Vragen over TSE Industrie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?