Open voor aanvragen

Vaststelling aanvragen Ongedekte vaste kosten (OVK) Q3 2021

Gepubliceerd op:
5 januari 2022
Laatst gecontroleerd op:
30 juni 2022

Heeft u subsidie Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven (OVK) toegekend gekregen voor het eerste 3e kwartaal van 2021? Van 1 februari 2022 tot en met 1 december 2022 vraagt u de definitieve vaststelling van uw OVK aan. Dit heet de vaststellingsaanvraag.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
maandag 31 januari 2022
11:01 PM (CET)
Einddatum:
donderdag 1 december 2022
10:59 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
70% van uw ongedekte vaste kosten
Totaal budget:
€ 30.000.000
 • donderdag 1 december 2022
  Vaststellingsaanvraag OVK Q3 2021 indienen
  Deadline

De aanvraagperiode van de vaststelling OVK Q3 is verlengd tot en met 1 december 2022.  Zodat u uw vastgestelde TVL Q3 daarin nog kunt opgeven. De aanvraagperiode van de vaststelling TVL Q3 was later gestart dan gepland.

Uw vaststellingsaanvraag voorbereiden

Om de definitieve vaststelling van uw OVK aan te vragen heeft u nodig:

 • eHerkenning 3;
 • KVK-nummer van uw bedrijf;
 • uw vaste kosten. Zie de uitleg op Ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw (OVK);
 • uw winstbijdrage: omzet min variabele kosten. Variabele kosten zijn alle kosten die niet in de lijst van vaste kosten staan;
 • ingevulde rekentool definitieve OVK. Zie de uitleg op Hoe berekent u uw OVK?;
 • verklaring: eigen verklaring, derdenverklaring of accountantsverklaring. Zie de uitleg Verklaring meesturen;
 • uw vastgestelde Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) van het 3e kwartaal van 2021.
  Heeft u het besluit over de vaststelling TVL nog niet binnen? Dan vult u het bedrag in dat u voor de vaststelling heeft aangevraagd.

Bereken uw definitieve subsidie

Hoeveel definitieve OVK u kunt krijgen, berekent u met de rekentool definitieve OVK. Tip: sla de ingevulde rekentool op. Deze heeft u nodig bij uw vaststellingsaanvraag.

De rekentool is een hulpmiddel voor de berekening van uw subsidiebedrag. De uitkomst is daarom een schatting van het bedrag dat u kunt aanvragen. Wij controleren uw aanvraag altijd. Dat kan betekenen dat u een ander subsidiebedrag krijgt dan u heeft aangevraagd.

Verklaring meesturen

U stuurt een eigen verklaring, derdenverklaring of accountantsverklaring mee. In zo’n verklaring laat u zien dat u aan de voorwaarden voor de OVK voldoet. Er staan in elk geval deze gegevens in:

 • Uw winstbijdrage en vaste kosten van het 3e kwartaal van 2019. En van het 3e kwartaal van 2021.
 • TVL en andere coronasteun die u heeft ontvangen in het 3e kwartaal van 2021.

Welke verklaring u meestuurt, hangt af van hoeveel definitieve OVK u aanvraagt:

Definitieve OVK lager dan € 25.000: eigen verklaring

Met de eigen verklaring geeft u aan dat u zich aan de voorwaarden van de OVK houdt. En dat u de vaststellingsaanvraag naar waarheid heeft ingevuld. U hoeft geen bewijsstukken door een accountant of andere deskundige te laten opstellen. Het mag wel.

Een eigen verklaring maakt u door de Eigen verklaring OVK in te vullen op mijn.rvo.nl.

Definitieve OVK tussen € 25.000 en € 125.000: derdenverklaring

Een derdenverklaring is een verklaring van een deskundige van buiten uw bedrijf. Het gaat om een deskundige op het gebied van financiële administratie, zoals een:

 • accountant
 • boekhoud- of administratiekantoor
 • belastingdeskundige of -advieskantoor
 • brancheorganisatie

In een derdenverklaring geeft de deskundige aan dat alle gegevens in uw vaststellingsaanvraag kloppen. De deskundige vult de Derdenverklaring OVK in op mijn.rvo.nl. Hij mag ook zelf een verklaring maken. Daar moet dan wel dezelfde informatie in staan als in de derdenverklaring op mijn.rvo.nl.

Definitieve OVK € 125.000 en hoger: accountantsverklaring

U stuurt een accountantsverklaring mee als u de jaarrekening van uw bedrijf niet hoeft te laten controleren. Wordt de jaarrekening wel verplicht gecontroleerd? Dan stuurt u het rapport van feitelijke bevindingen mee. Van beide soorten verklaring vindt u een format (blanco versie) via mijn.rvo.nl.

Let op: stuur, als onderdeel van uw accountantsverklaring, de ingevulde Rekentool definitieve OVK Q4 2021 op met waarmerk van uw accountant.

Aanvragen

U kunt de definitieve vaststelling van uw OVK aanvragen van 1 februari 2022, 00:01 uur tot en met 1 december 2022, 23:59 uur. Voor uw aanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan.

Na uw aanvraag

Als uw aanvraag bij ons binnen is, gaat het zo verder:

 1. Controle
  Wij controleren of u aan de voorwaarden van de OVK-regeling voldoet.
 2. Beslissing
  U ontvangt binnen 16 weken een brief met onze beslissing.
 3. Afrekenen
  In de brief staat welk bedrag u nog van ons krijgt. Of wat u moet terugbetalen.

Vragen over OVK?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?