Open voor aanvragen

Partners for International Business (PIB)

Laatst gecontroleerd op:
28 december 2023
Gepubliceerd op:
24 januari 2013

Partners for International Business (PIB) is een programma waarmee Nederlandse bedrijven in een publiek-private samenwerking hun internationale ambities kunnen realiseren. Ondernemen in het buitenland is niet altijd makkelijk. U kunt te maken krijgen met handelsbarrières, onvoldoende kennis bij lokale overheden en bedrijven, of nadelige lokale wetgeving.

Budget en aanvraagperiode

Startdatum:
maandag 1 januari 2024
00:00
Einddatum:
donderdag 26 september 2024
00:00
Totaal budget:
€ 4.200.000

Samenwerken met andere bedrijven uit de sector en de Nederlandse overheid kan ervoor zorgen dat uw bedrijf sterker komt te staan.

Hoe werkt PIB?

RVO ontwikkelt namens de Nederlandse overheid, samen met een Nederlands cluster van bedrijven en kennisinstellingen een meerjarig (doorgaans 2- tot 3-jarig) actieplan. In dit PIB-actieplan staan strategische en promotionele activiteiten om een Nederlandse (sub-)sector in het algemeen en het cluster in het bijzonder zo goed mogelijk te positioneren op een buitenlandse markt.

Voor de uitvoering van een PIB-actieplan zet RVO onder andere zijn buitenlandnetwerk in. RVO heeft een wereldwijd netwerk van ambassades, consulaten en Netherlands Business Support Offices (NBSO's).

Bekijk de video 'PIB in een notendop' voor meer informatie over het PIB-programma.

PIB-clustervorming

Bedrijven die in clusters samenwerken zijn een essentieel onderdeel van PIB. Maar wie zitten er precies in een cluster, hoe werkt het en wat heeft u eraan?

PIB-modules

Uw cluster van Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelt samen met RVO een meerjarenprogramma op maat. Activiteiten binnen het programma zijn in 3 modules onder te brengen. De modules dragen bij aan een betere markttoegang en positionering van het cluster op een kansrijke buitenlandse markt.

Landen en voorwaarden

PIB richt zich op bedrijven in Nederland en het Caribisch deel van het Koninkrijk met ambities op buitenlandse markten. PIB staat open voor alle landen, behalve landen waarvoor internationale sancties gelden.

Om in aanmerking te komen voor PIB moet uw cluster voldoen aan enkele voorwaarden.

Budget

De overheidsondersteuning is onder meer afhankelijk van de beoogde doelstellingen, de hiervoor benodigde middelen en de looptijd van een PIB-actieplan. De overheidsondersteuning bedraagt maximaal € 350.000, waarbij een evenredige ondersteuning wordt verwacht van het cluster van bedrijven en kennisinstellingen.

In 2024 is er een totaalbudget van € 4,2 miljoen beschikbaar voor de ontwikkeling van nieuwe PIB-programma's. 

PIB is geen subsidie-instrument en dus niet direct beschikbaar voor, of besteedbaar door, het cluster van bedrijven en kennisinstellingen. De overheidsondersteuning binnen een PIB betreft onder meer economische diplomatie, promotionele activiteiten zoals missies, en de inzet van een lokale liaison.

Extra budget 'groene' PIB-activiteiten

Draagt uw aanvraag (businesscase) substantieel bij aan het creëren van meer groene banen en duurzame export? Dan kunt u voor de uitvoering van een meerjarig publiek-privaat actieplan tot € 50.000 extra budget inzetten. De overheidsondersteuning is dan maximaal € 400.000.

Wij stellen als voorwaarde dat de technologieën, de producten, en de aanpak of diensten van uw cluster een substantiële bijdrage levert aan de vergroeningsdoelen van het 'Toetsingskader groene projecten'. In dit document staan voorbeelden van activiteiten en projecten die kunnen bijdragen aan de verschillende vergroeningsdoelen.

Aanvragen

Voordat u subsidie gaat aanvragen, maken wij met u een afspraak voor een intakegesprek. Om in aanmerking te komen moet u namelijk een aantal stappen volgen, waaronder een intakegesprek. 

Aanvraagperiodes

  • In 2024 zijn er voor PIB 3 aanvraagperiodes. Groepen bedrijven en kennisinstellingen (clusters) kunnen in deze periodes een aanvraag doen voor ontwikkeling van een PIB.
  • De 1e aanvraagperiode loopt van 2 januari tot en met 23 februari 2024.
  • De 2e aanvraagperiode loopt van 25 maart tot en met 17 mei 2024.
  • De 3e aanvraagperiode loopt van 24 juni tot en met 27 september 2024.

Vanaf 2 januari 2024 kunt u een aanvraag doen via onderstaande link.

Inspiratie opdoen?

Hieronder staan een aantal mooie PIB-voorbeelden.

  • PIB Serbia Green Cities: Een cluster van Nederlandse bedrijven die actief zijn in stedelijk groen wil zich op de Servische markt introduceren via het Green Cities-concept. Bijvoorbeeld bedrijven met kennis van bloemen en planten, landschapsontwerp, architectuur, regenwaterbeheer en infrastructuur.
  • PIB HortiRoad2theGulf: Een cluster van bedrijven werkt de komende jaren samen om zich op verschillende markten in de Golfregio te positioneren op het gebied van duurzame kassenbouw en indoor farming. Dit publiek-private partnerschap richt zich daarbij vooral op kennisoverdracht, netwerkopbouw en het positioneren van het Nederlandse bedrijfsleven dat actief is in deze sectoren.
  • PIB Sport, Innovation and Vitality USA: Dit cluster van bedrijven richt zich in de VS op kennisoverdracht, netwerkopbouw en het positioneren van het Nederlandse bedrijfsleven dat actief is in sport, sportinnovatie, infrastructuur en vitaliteit.
  • Urban Farming Partners: Een cluster van bedrijven op het gebied van voeding, logistiek, planning en architectuur werkt samen met de Nederlandse overheid in de PIB Urban Farming Partners gericht op Singapore.
  • Cybersecurity US:  Met deze publiek-private samenwerking probeert de Nederlandse Cybersecurity sector zich op de Amerikaanse markt te positioneren.

Sinds de start van PIB in 2012 zijn al meer dan 100 programma's ontwikkeld. Bekijk ons overzicht voor inspiratie.

Evenementen en handelsmissies

Wij organiseren regelmatig evenementen en handelsmissies vanuit Partners International Business. Bekijk het overzicht!

Meer weten?

Heeft u nog vragen over Partners for International Business (PIB) ? Neem contact op met onze klantadviseurs. Zij helpen u graag verder.

In opdracht van:
  • Ministerie van Buitenlandse Zaken
Bent u tevreden over deze pagina?