Open voor aanvragen

Aanvragen POP3 jonge landbouwers 2020

Gepubliceerd op:
2 december 2020
Laatst gecontroleerd op:
19 januari 2021

U bent een jonge landbouwer en wilt subsidie aanvragen voor POP3 jonge landbouwers 2020. U vraagt dit aan op mijn.rvo.nl met uw persoonlijke relatienummer. Daar controleert u uw gegevens in Mijn dossier. Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee.

U vraagt deze subsidie aan vanaf 7 december 2020, 09:00 uur. Deze sluit op 12 februari 2021 om 17:00 uur. Voor de provincie Zuid-Holland is dit 00:00 uur.

Aanvragen subsidie

U vraagt de subsidie aan op mijn.rvo.nl vanaf 7 december 2020, 09:00 uur. Deze sluit op 12 februari 2021 om 17:00 uur. Voor de provincie Zuid-Holland is dit 00:00 uur. U logt daar in met uw persoonlijke relatienummer via DigiD. Met dit nummer moet u uw aanvraag insturen. Doe dit dus niet met het relatienummer van het bedrijf. Alleen dan kunnen wij u verder helpen.

Aanvragen voor een eenmanszaak

Vraagt u subsidie aan voor een eenmanszaak? U mag dan kiezen op welk relatienummer u de aanvraag doet. Dit mag ook op het relatienummer van de eenmanszaak. Hiervoor logt u in met eHerkenning niveau 2+ of hoger.

U heeft TAN-codes nodig om uw aanvraag te ondertekenen. Zorg dat deze kloppen. De TAN-codes van uw landbouwbedrijf kunt u niet gebruiken voor uw persoonlijke relatienummer.

Iemand machtigen

U kunt iemand machtigen om uw subsidieaanvraag voor u te regelen. Uw subsidieadviseur vraagt bijvoorbeeld subsidie aan of geeft wijzigingen door in uw subsidieaanvraag. U kunt alleen iemand machtigen als deze persoon ook bij ons staat ingeschreven. Wilt u iemand machtigen of iemand vragen om u te machtigen? Meer informatie vindt u op mijn.rvo.nl op de pagina Inloggen en machtigen.

Uw gegevens controleren

Heeft u alle inloggegevens? U gaat naar mijn.rvo.nl en logt daar in. Daarna ziet u uw persoonlijke relatienummer terug in Mijn dossier. Hier kunt u gelijk uw gegevens controleren en aanvullen. Heeft u bijvoorbeeld uw rekeningnummer nog niet aan ons doorgegeven? Of klopt uw e-mailadres of telefoonnummer niet? Vul dit dan aan in Mijn dossier.

Wij gebruiken de gegevens die op het relatienummer staan van de jonge landbouwer. Wij handelen alleen uw aanvraag af als uw gegevens kloppen. Kloppen deze niet of missen er gegevens? Pas de gegevens dan aan of maak ze compleet. Hiervoor heeft u TAN-codes nodig.

U geeft de gegevens op de volgende manier door:

 1. U gaat naar mijn.rvo.nl en kiest voor Inloggen op mijn.rvo.nl;
 2. U logt hier in met uw persoonlijke relatienummer. Of met het relatienummer van uw eenmanszaak;
 3. U gaat naar Mijn dossier. Hier controleert u uw gegevens.

Bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u bijlagen mee. Wat u meestuurt hangt af van de ondernemingsvorm van uw bedrijf.

Overeenkomt of akte

Heeft u een maatschap, vennootschap onder firma (vof) of commanditaire vennootschap (cv)? Dan stuurt u de overeenkomst of (notariële) akte van uw bedrijf mee. Welke documenten u meestuurt hangt af de ondernemingsvorm van uw bedrijf. De overeenkomst of akte is:

 • de meest recente versie;
 • compleet met alle pagina’s;
 • ondertekend door alle partijen.

Als wij de bijlagen hebben ontvangen, gaan we deze beoordelen. Wij beoordelen bijvoorbeeld of u voldoet aan de voorwaarden van blokkerende en langdurige zeggenschap. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Voorwaarden POP3 Jonge landbouwers 2020.

Eenmanszaak

Heeft u een eenmanszaak? Dan hoeft u géén overeenkomst of akte mee te sturen. Het systeem kan blokkeren als u geen bijlage toevoegt. U mag dan een overzicht van KVK toevoegen. Hierop staan de gegevens van uw eenmanszaak waarmee u staat ingeschreven. Heeft u geen overzicht van KVK? U mag ook een leeg pdf-document uploaden bij uw aanvraag.

Maatschap, vof of cv

Zit u in een maatschap, vof of cv? U stuurt de overeenkomst of akte hiervan mee met uw aanvraag. Dit document moet aan voorwaarden voldoen. De overeenkomst of akte is;

 • compleet, dus met alle pagina’s;
 • ondertekend door alle bedrijfshoofden.

Verandert de ondernemingsvorm en/of samenstelling van uw bedrijf? Bijvoorbeeld als uw maatschap een cv wordt? Of komt er bijvoorbeeld een bedrijfshoofd bij in uw bedrijf? U stuurt de originele overeenkomst of akte en alle extra documenten mee met uw aanvraag. Dit zijn bijvoorbeeld toe- en uittredingsaktes. U krijgt deze documenten als een bedrijfshoofd bij het bedrijf komt of weggaat. Hierin staan alle rechten en plichten waaraan hij of zij zich moet houden.

De documenten moeten officieel zijn. Hierop moeten de handtekeningen staan van alle bedrijfshoofden. Een voorovereenkomst telt bijvoorbeeld niet mee. Dit contract is namelijk nog niet compleet. Hierin staan nog niet alle afspraken tussen alle bedrijfshoofden. We kunnen hierdoor nog niet helemaal beoordelen of u zich houdt aan alle voorwaarden.

Bv

Zit u in een besloten vennootschap (bv)? Dan moet u de notariële akte van oprichting meesturen. En de overdracht van aandelen met een aandelenregister. Hierin staat hoeveel aandeelhouders er zijn en hoeveel aandelen elke aandeelhouder heeft. Deze notariële akte met aandelenregister moet aan de voorwaarden voldoen. De akte is;

 • compleet, dus met alle pagina’s;
 • ondertekend door de notaris;

Verandert de ondernemingsvorm en/of samenstelling van uw bedrijf? Dan moet u de originele notariële akte en alle extra documenten meesturen met uw aanvraag. Dit zijn bijvoorbeeld aanpassingen in statuten en aandelen. Dit mogen alleen officiële wijzigingen zijn die de notaris heeft aangepast.

Accountantsverklaring

U kunt de subsidie op 2 manieren berekenen. Kiest u voor een berekening van de subsidie met het eigen vermogen van uw landbouwbedrijf? Dan moet u een accountantsverklaring meesturen. Wilt u weten waar wij deze verklaring voor nodig hebben? En aan welke voorwaarden deze moet voldoen? Kijk dan op de pagina Berekening POP3 Jonge Landbouwers 2020. U vindt hier de informatie onder het kopje Verdeling van het eigen vermogen.

Offerte(s) en/of taxatierapport

Wij beoordelen alle kosten die u aanvraagt. Wij kijken of u voor deze kosten subsidie kunt krijgen. Dit controleren we met de lijst met investeringscategorieën en met de wetten en regels. U vindt deze lijst op de website van uw provincie. Ook beoordelen wij de kosten op redelijkheid. Wij kijken of de kosten gelijk zijn aan de prijzen van andere aanbieders op de markt.

Bewijs voor aanvraagkosten

Wij ontvangen graag een bewijs waarmee u de kosten uitlegt die u heeft aangevraagd. Dit kan bijvoorbeeld een offerte of taxatierapport zijn. Hiermee kunnen wij zien wat u precies heeft aangevraagd en hoeveel dit kost. In het bewijs moeten alle verschillende kosten zijn uitgesplitst met de prijzen die daarbij horen. Dit geldt voor elk onderdeel.

Heeft u geen offerte of taxatierapport? Zet dan in uw projectplan welke kosten u precies aanvraagt. En hoeveel deze voor ieder onderdeel kosten.

Bewijs bij hogere aanvraagkosten

Wij beoordelen uw aanvraag met prijzen die passen bij de markt. Verwacht u dat de kosten die u aanvraagt hoger zijn dan deze prijzen? En heeft u hier een goede reden voor? Leg dit dan ook duidelijk uit in uw projectplan. En stuur bewijs mee van de leverancier waarmee u de hogere kosten uitlegt. Hebben wij geen bewijs van u ontvangen? En zien wij een deel van de kosten niet als redelijk? Dan passen de prijzen niet bij de markt en krijgt u hiervoor geen subsidie.

Energienota(s)

Investeert u in zonnepanelen, een windmolen en/of een kleine windturbine? U heeft die gekocht? Dan moet u zich houden aan voorwaarden. U stuurt een energienota mee met uw aanvraag. De energienota:

 • komt officieel van de energieleverancier;
 • is compleet, dus met alle pagina’s;
 • gaat over een periode van minimaal 12 maanden achter elkaar. En over 2019 en/of 2020;
 • heeft NAW-gegevens van het landbouwbedrijf en de leverancier. Hierop staan de naam, het adres en de woonplaats van het landbouwbedrijf en de leverancier;
 • vult u aan met een gasnota als u gebruikmaakt van gas. De nota gaat over 2019 en/of 2020. En een periode van 12 maanden achter elkaar;
 • kunt u aanvullen met meer energienota’s. Dit doet u als uw landbouw bedrijf meer EAN-aansluitingen (Europees Artikel Nummers) heeft. U stuurt dan van alle aansluitingen een energienota mee met uw aanvraag. Deze moeten voldoen aan de voorwaarden die hierboven staan.

Wij beoordelen met de energienota(s) of u energieleverancier wordt door de investering die u heeft aangevraagd. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Voorwaarden POP3 jonge landbouwers 2020.

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie aangevraagd? Dan gaan wij uw aanvraag beoordelen. U krijgt binnen 22 weken onze beslissing hierop. Daarna kunt u uw aanvraag bekijken en beheren in Mijn dossier. Ook mag u dan uw investering of project soms nog wijzigen. Wilt u weten hoe u dit doet en wat u nog meer kunt verwachten? Kijk op de pagina Na uw aanvraag.

Vragen over POP3 jonge landbouwers?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Europese Unie (gefinancierd door)
 • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
In samenwerking met:
 • Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling
 • Provincies (opdrachtgever)
Bent u tevreden over deze pagina?