Gesloten voor aanvragen

Productie- en afzetprogramma’s voor producentenorganisaties 2016

Gepubliceerd op:
25 juli 2016
Laatst gecontroleerd op:
6 oktober 2020

De regeling is gesloten. U kunt geen aanvraag meer indienen.

Producentenorganisaties voor visserijproducten en voor aquacultuurproducten spelen een belangrijke rol bij het gemeenschappelijk visserijbeleid. Ook bij de gemeenschappelijke marktordening voor visserij- en aquacultuurproducten helpen zij de doelstellingen te realiseren.

Elke producentenorganisatie stelt jaarlijks een productie- en afzetprogramma op om haar leden tot duurzame visserij- en aquacultuuractiviteiten aan te zetten. Met de subsidie Productie- en afzetprogramma’s krijgen deze erkende producentenorganisaties ondersteuning bij het opstellen van het programma voor 2017.

Voor wie

U kon deze subsidie aanvragen als u een erkende producentenorganisatie bent. Als er een voornemen is om uw erkenning in te trekken, dan kunt u geen subsidie aanvragen.

Hoogte subsidie

Voor deze subsidie was in totaal € 59.000 beschikbaar.

Per aanvraag krijgt u maximaal € 4.425 subsidie voor de kosten van een productie- en afzetprogramma. Is 3% van de gemiddelde jaarwaarde van de productie, die u als producentenorganisatie in de vorige 3 kalenderjaren heeft afgezet, lager dan € 4.425? Dan ontvangt u dit lagere bedrag. Is dit bedrag hoger dan € 4.425, dan ontvangt u maximaal € 4.425.

Het subsidiebedrag is op 20 juli 2018 met terugwerkende kracht naar beneden bijgesteld. Het subsidiebedrag mag maximaal 75% zijn van de subsidiabele kosten. Met een subsidiebedrag van € 5.900 was dit 100%. Het bedrag is nu bijgesteld naar € 4.425, dit is 75%. Dit leest u in besluit 40960 van 20 juli 2018 in de Staatscourant.

Vaststelling aanvragen

Is uw productie- en afzetprogramma voor 2017 goedgekeurd? Vraag dan vaststelling van uw subsidie aan. U heeft vanaf de datum van goedkeuring 13 weken de tijd om deze vaststelling aan te vragen. 

Totale opbrengst eerste verkoop

In uw aanvraag geeft u de totale opbrengst op van de eerste verkoop van vis- en aquacultuurproducten over het jaar 2015 en 2016 van alle leden van de organisatie. De eerste verkoop is de eerste keer dat vis- en aquacultuurproducten op de markt worden gebracht. Verwerkers moeten hierbij uitgaan van de waarde en volumes van deze producten ná verwerking. Wij gebruiken deze gegevens voor de rapportage aan de EU.

Beslissing en uitbetaling

Als wij uw vaststellingsaanvraag hebben ontvangen, controleren wij eerst of uw aanvraag volledig is. U krijgt daarover bericht van ons. Ontbreken er gegevens of bewijsstukken? Dan heeft heeft u maximaal 14 dagen de tijd om de ontbrekende informatie aan te leveren. Binnen 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag voor subsidievaststelling, ontvangt u van ons een beslissing.

Als wij uw subsidievaststelling goedkeuren, ontvangt u het definitieve subsidiebedrag op uw rekening. U kunt voor deze subsidie geen voorschot in de uitbetaling aanvragen.

Wetten en regels

Meer weten? Lees onderstaande wetten en regelingen voor meer informatie over de voorwaarden.

Vragen over subsidie Productie- en afzetprogramma’s?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Europees Fonds voor Maritieme Zaken en Visserij
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?