Open voor aanvragen

Stappenplan aanvragen SCE

Gepubliceerd op:
19 februari 2021
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2022

Wilt u gebruikmaken van de Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)? U vraagt subsidie aan in 5 stappen.

Op deze pagina leest u hoe u aanvraagt en welke bijlagen u moet bijvoegen. 

 

Stap 1 - Gebruik eHerkenning

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Kunt u geen eHerkenning gebruiken? U kunt ook inloggen met uw DigiD.

Vraag dan als intermediair aan voor de  VvE of energiecoöperatie. U moet als intermediair in het bezit zijn van een ondertekend machtigingsformulier. Dit formulier hoeft u niet als bijlage bij de aanvraag toe te voegen, wij kunnen hier later wel naar vragen.

Stap 2 - Verzamel de bijlagen bij uw aanvraag

Met uw aanvraag stuurt u verschillende bijlagen mee, waaronder:

 • transportindicatie (alleen als u voor een grootverbruikersinstallatie aanvraagt);
 • haalbaarheidsstudie;
 • intentieovereenkomst van recht van opstal;
 • huur of gebruikersovereenkomst bij erfpacht;
 • huur of gebruikersovereenkomst met de vereniging van eigenaars voor het aanbrengen en in gebruik hebben van de productie-installatie op, in of boven het gebouw;
 • kaart of luchtfoto van de locatie waarop de zon-PV-installatie is ingetekend. Heeft u al een installatie gerealiseerd? Teken deze dan ook in. Heeft u voor die gerealiseerde installatie SCE of SDE(++) aangevraagd? Dan geeft u hiervan het projectnummer aan ons door;
 • de benodigde vergunningen, bij de categorieën leest u welke vergunningen dit zijn;
 • kaart van de postcoderoos, gebruik hiervoor de viewer Intekening Postcoderoos. U kunt hiermee een pdf maken die u bij uw aanvraag meestuurt. Het gebruik van deze applicatie is niet verplicht. U mag ook gebruikmaken van een andere tool;
 • de statuten (alleen als u een coöperatie bent). Het gaat hierbij om de statuten van de definitieve oprichtingsakte van de coöperatie. ;
 • de ledenlijst (alleen als u een Vereniging van Eigenaars bent). Deze lijst bevat alleen naam, adres, postcode en woonplaats van ieder lid (eigenaar) op het moment van aanvragen;
 • een technische onderbouwing als u in de categorie Zon kleinverbruikersaansluiting subsidie aanvraagt voor een installatie met een vermogen van 90 kWp of meer.

Stap 3 - Dien uw aanvraag in

U vraagt aan via de knop 'Uw aanvraag direct regelen'. Neem dan de volgende stappen:

 • Klik op Aanvragen en log in met eHerkenning (of DigiD).
 • Kies uw aanvraagcategorie op het tabblad 'Installatie selecteren'.
 • Plaats alle gegevens van uw installatie in het formulier.
 • Vul alle vragen naar waarheid in.
 • Zet uw aanvraag direct klaar.

  Houd daarbij rekening met de volgende aandachtspunten:
  U moet alle bijlagen eerst inscannen en vervolgens uploaden in het eLoket. Overschrijdt het bestand het maximum van 20 MB per bijlage? Dan kunt u de bijlage in meerdere delen met uw aanvraag meesturen.
  U controleert uw aanvraag nauwkeurig en checkt of u alle vereiste vergunningen en bijlagen heeft bijgevoegd.

 • Verzend uw aanvraag.
  Direct na verzending ontvangt u een ontvangstbevestiging via e-mail met een dossiernummer. Uw aanvraag wordt opgeslagen in 'Mijn Aanvragen' in eLoket. Daar kunt u hem altijd terugvinden.

Stap 4 – Wij behandelen uw aanvraag

Wij behandelen de aanvragen op volgorde van binnenkomst. Daarbij geldt het volgende: ontvangen wij op een dag meer aanvragen dan het nog beschikbare budget? Dan loten we tussen deze aanvragen.

U ontvangt binnen 13 weken na uw aanvraag een beslissing. Wij kunnen deze periode eenmalig verlengen met maximaal 13 weken.

Stap 5 - U ontvangt een beschikking

Als uw aanvraag is beoordeeld, ontvangt u een beschikking.

Is de beschikking positief? Dan geldt het volgende: na ontvangst van de beschikking kunt u starten met de realisatie van uw project. Hoe dit in z'n werk gaat, leest u op de pagina Realiseren van uw project. Daarnaast heeft u een aantal verplichtingen. Welke verplichtingen dat zijn, leest u in de beschikking. Ook dit vindt u terug op de pagina Realiseren van uw project.

Is uw beschikking negatief? Dan is bezwaar en beroep mogelijk binnen 6 weken na de datum van afgifte van de beschikking. In uw beschikking leest u op welke wijze u een bezwaar indient.

Vragen over SCE?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?