Open voor aanvragen

Aanvraagproces SEBA

Gepubliceerd op:
13 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
3 januari 2022

Wilt u subsidie aanvragen voor een nieuwe, volledig emissieloze (uitstootvrije) bedrijfsauto? Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt, van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Een uitleg van de termen in deze subsidieregeling staat in de Begrippenlijst.

U vraagt de subsidie in 2 stappen aan:

1. Aanvraag subsidieverlening

U koopt of financial leaset een of meer nieuwe emissieloze (uitstootvrije) bedrijfsauto’s. De overeenkomst mag nog niet definitief zijn. Na ontvangst van de nog niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst doet u de aanvraag voor de subsidie. U mag vaker een aanvraag voor subsidie doen. U voert in totaal maximaal 400 bedrijfsauto’s op per kalenderjaar. Dit maximum geldt voor een onderneming of groep van ondernemingen.

Let op: u kiest in uw subsidieaanvraag het merk en model bedrijfsauto. U doet daarbij ook een opgave van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) bij N1 bedrijfsauto’s of de verkoopprijs zonder btw (bij N2 bedrijfsauto’s). Op basis van deze opgave krijgt u het subsidiebedrag van 10% toegezegd met een maximum van € 5.000. Een kleine onderneming of een non-profitinstelling komt in aanmerking voor 12%.

Vraagt u subsidie aan voor meer bedrijfsauto's in 1 aanvraag? Zorg er dan voor dat de bedrijfsauto's die u in deze aanvraag opvoert zoveel mogelijk op hetzelfde moment worden afgeleverd. Dit kan handig zijn, omdat u later bij de vaststellingsaanvraag voor alle bedrijfsauto's tegelijk de kentekens moet doorgeven. En u mag voor iedere subsidievraag maar 1 keer een vaststellingsaanvraag doen.

Bij vaststelling van de subsidie gaan we voor N1 bedrijfsauto’s uit van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken). De catalogusprijs inclusief btw, bpm en opties aangebracht voor afgifte kentekenbewijs staat in het kentekenregister (RDW). Van deze catalogusprijs moet de btw nog af, dat is de netto catalogusprijs. De btw gaat in het vaststellingsformulier automatisch af van de catalogusprijs die in het RDW-kentekenregister staat.

Een voorbeeld bedrijfsauto N1 bij kleine onderneming of non-profitinstelling:

In de voorlopige overeenkomst staat uw bedrijfsauto (N1) met een netto catalogusprijs van € 30.000. U bent een kleine onderneming en bij verlening krijgt u 12% over dit bedrag. Dit is € 3.600. Bij levering en tenaamstelling blijkt dat uw bedrijfsauto een andere netto catalogusprijs heeft. In het kentekenregister (RDW) staat een catalogusprijs van € 40.000. Om de netto catalogusprijs te berekenen gaat hier de btw af. De netto catalogusprijs is dan € 31.600. Achteraf ophogen is niet mogelijk. Het definitieve subsidiebedrag stellen we vast op het verleende bedrag van € 3.600.

Of bij levering en tenaamstelling blijkt dat uw bedrijfsauto een andere netto catalogusprijs heeft. In het kentekenregister (RDW) staat een catalogusprijs van € 34.848. Om de netto catalogusprijs te berekenen gaat hier de btw af. De netto catalogusprijs is dan € 28.800. Het definitieve subsidiebedrag stellen we vast op € 3.456 (= 12% * € 28.800).

Voorbeeld bedrijfsauto N2 bij middelgrote of grote onderneming:

In de voorlopige overeenkomst staat uw bedrijfsauto (N2) met een verkoopprijs zonder btw van € 65.000. Bij verlening krijgt u 10% over dit bedrag met een maximum van € 5.000. In dit geval krijgt u € 5.000 subsidie. Bij subsidievaststelling is de verkoopprijs zonder btw uit de overeenkomst leidend. Daarmee berekenen we het definitieve subsidiebedrag. Wij vragen de overeenkomst op om de verkoopprijs zonder btw te controleren.

2. Aanvraag subsidievaststelling

Heeft u een aanvraag gedaan? En hebben wij uw aanvraag goedgekeurd? Dan heeft u de brief 'Subsidieverlening' ontvangen. Dit is een besluit waarin we vastleggen op welk bedrag u recht heeft als uw aanvraag voor subsidievaststelling aan de voorwaarden voldoet.

Heeft de leverancier de emissieloze bedrijfsauto('s) aan u geleverd? En staat het kenteken of staan de kentekens op naam van de aanvrager in het kentekenregister (RDW)? Log dan weer in op eLoket om het/de kenteken(s) en IBAN bankrekeningnummer door te geven. U doet dat via de link 'Uitbetalen subsidie/doorgeven kenteken(s)'.

De 'vaststelling' van de subsidie vraagt u aan uiterlijk 7 maanden na datum van verlening van de subsidie (de datum op de brief 'Subsidieverlening'). Het vaststellingsformulier is beschikbaar in eLoket onder 'Mijn aanvragen'.

Als de levertijd van uw bedrijfsauto('s) vertraging oploopt, kunt u bij ons een onderbouwd verzoek doen tot uitstel van deze vaststelling met nog eens maximaal 7 maanden. Dit kan zowel voor subsidieaanvragen in 2021 als in 2022.

Let op: heeft u voor meer emissieloze bedrijfsauto’s een subsidieverlening ontvangen? Dan moet u voor al deze bedrijfsauto’s tegelijk de kentekens doorgeven in de vaststellingsaanvraag. U mag maar 1 keer een vaststellingsaanvraag indienen voor iedere subsidieaanvraag.

Aanvragen

U vraagt de subsidie online aan op deze pagina via de knop 'Uw aanvraag direct regelen' hieronder. Om in te loggen op eLoket heeft u eHerkenning niveau 2+ nodig of een hoger niveau met de juiste machtiging. Houd wanneer u eHerkenning aanvraagt rekening met een levertijd van 1 tot 5 werkdagen. Lees meer over eHerkenning en machtigingen.

Vraagt u subsidie aan voor meerdere bedrijfsauto's in 1 aanvraag? Zorg er dan voor dat de bedrijfsauto's die u in deze aanvraag opvoert zoveel mogelijk op hetzelfde moment worden afgeleverd. Dit kan handig zijn, omdat u later bij de vaststellingsaanvraag voor alle bedrijfsauto’s tegelijk de kentekens moet doorgeven. En u mag voor iedere subsidievraag maar 1 keer een vaststellingsaanvraag doen.

Uw aanvraag voorbereiden

De volgende gegevens zijn nodig om subsidie aan te vragen:

 • Naam, adres, e-mailadres van de aanvrager;
 • eHerkenning niveau 2+ (Levertijd van eHerkenningsmiddel is tussen de 1 en 5 werkdagen); 
 • KVK of BSN-nummer;
 • Merk, model (handelsbenaming) van de bedrijfsauto(‘s) die in de koop – of financial leaseovereenkomst staan;
 • Hoogte van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) van de bedrijfsauto N1;
 • Hoogte van de verkoopprijs zonder btw van de bedrijfsauto N2 (max. 4.250 kg);
 • Hoogte van het bedrag van mogelijk al aangevraagde of ontvangen subsidies voor de koop van de bedrijfsauto;

Doet u een aanvraag voor meerdere bedrijfsauto’s? Selecteer dan op basis van dezelfde afleverdata of periode, de voertuigen waarvoor u in één aanvraag subsidie aanvraagt.

Uw vaststellingsaanvraag voorbereiden

Deze gegevens heeft u nodig bij de aanvraag voor subsidievaststelling.

 • Naam, adres, e-mailadres van de aanvrager;
 • eHerkenning niveau 2;
 • Kenteken(s) van alle bedrijfsauto('s) waarvoor we aan u subsidie hebben verleend in één verleningsbeschikking. U mag voor iedere subsidieverlening één maal een subsidievaststelling indienen;
 • IBAN-bankrekeningnummer.

U vraagt de subsidievaststelling aan via eLoket. U gaat naar 'Mijn aanvragen' en klikt op uw subsidieaanvraag. Klik dan op de link 'Uitbetalen subsidie/doorgeven kenteken(s)' om de subsidievaststelling in te dienen.

U mag alleen een vaststelling aanvragen als de leverancier de bedrijfsauto('s) aan u heeft geleverd. Ook moet de bedrijfsauto op uw naam staan. De leasemaatschappij mag bij operational lease vanaf 1 januari 2022 de bedrijfsauto via het verstrekkingsvoorbehoud op naam van de klant (de lessee) zetten. De aanvraag/aanvragen voor vaststelling van de subsidie kunt u indienen in eLoket onder 'Mijn aanvragen'.

Lees voordat u de aanvraag doet eerst goed de voorwaarden.

Machtigen

U mag een intermediair machtigen om een subsidieaanvraag voor u te doen. De uitvoerder moet in het register van de KVK staan en eHerkenning niveau 2+ of hoger hebben. U gebruikt hiervoor het webformulier Machtiging intermediair. U vult dit samen in met de organisatie die u machtigt. De gemachtigde logt daarna met eHerkenning in en vraagt aan.

U hoeft het machtigingsformulier niet mee te sturen bij uw aanvraag. Bewaar het wel goed.

Na uw aanvraag

Nadat u de subsidie online heeft aangevraagd, krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt in het eLoket. Deze staat onder 'Berichten'.

Het moment dat u de aanvraag indient, is bepalend voor de behandeling van uw aanvraag. Wij doen dat op volgorde van binnenkomst. Wilt u weten wat dit betekent voor uw situatie? Ga dan naar de veelgestelde vragen. Het besluit op uw aanvraag krijgt u per post.

Bewaarplicht

Wij controleren de subsidieaanvragen. Bewaar in uw administratie daarom (digitale) kopieën van de koop– of financial leaseovereenkomsten. Digitale scans of foto's moeten goed leesbaar en volledig zijn. Als aanvrager bent u verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Als uw situatie wijzigt

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer? Geef dit dan zo snel mogelijk aan ons door. Log hiervoor in via eLoket en ga naar 'mijn aanvraag'. U geeft een wijziging door via de knop 'Stuur een bericht'.

Vragen over SEBA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?