Open voor aanvragen

Voorwaarden en verplichtingen SEBA

Gepubliceerd op:
13 november 2020
Laatst gecontroleerd op:
5 april 2022

Wilt u in aanmerking komen voor subsidie in 2022? Dan moet u voldoen aan de volgende subsidievoorwaarden en verplichtingen.

Een uitleg van de termen in deze subsidieregeling staat in de Begrippenlijst.

Aanvrager

 • U bent een onderneming of non-profitinstelling. Een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan met rechtspersoonlijkheid, een provincie, gemeente, waterschap of openbaar lichaam bent, komt dus niet in aanmerking voor subsidie.
 • Bent u een leasemaatschappij die auto's verhuurt op basis van operational lease? Dan komt u in aanmerking, omdat u de voertuigen koopt.
 • Leaset u met een operationeel leasecontract? Dan leaset u de auto van een leasemaatschappij. In aanmerking komen voor SEBA bij operationele lease is mogelijk, als uw leasemaatschappij de subsidie aanvraagt.
 • U mag een maximum aantal auto's aanvragen als onderneming of groep van ondernemingen. Dit aantal is 400 voertuigen per kalenderjaar. Dat zijn dus maximaal 400 verleningen per kalenderjaar.
 • Voor rechtspersonen vragen we het KVK-nummer in het aanvraagformulier. De RDW registreert de auto op naam van een natuurlijk persoon bij: eenmanszaken, rederijen en maatschappen.
  Hiervoor vragen wij het BSN-nummer op van de natuurlijke persoon op wiens naam de bedrijfsauto('s) wordt geregistreerd in het kentekenregister (RDW).

Koop- of financial leaseovereenkomst

 • U koopt of financial leaset de bedrijfsauto met een nog niet definitieve overeenkomst. De koop- of financial leaseovereenkomst is op het moment van uw subsidieaanvraag nog niet definitief. In de overeenkomst moet een bepaling staan dat de overeenkomst op een latere datum pas definitief wordt. Houdt er wel rekening mee dat die datum ligt na de datum waarop u de subsidie aanvraagt. In de overeenkomst mag u ook een bepaling opnemen. Daarin staat dan dat de koop of financial lease pas definitief is na een positief besluit op uw subsidieaanvraag. Dit is een opschortende of ontbindende voorwaarde. Komt u toch niet voor subsidie in aanmerking? Dan kunt u met zo'n afspraak nog onder de koop uit.

Auto

 • De bedrijfsauto moet nieuw zijn. Een bedrijfsauto is nieuw volgens de SEBA als in het kentekenregister RDW gelijk zijn:
  • de datum eerste toelating;
  • de datum tenaamstelling* op naam van de subsidieaanvrager;
  • én de datum waarop de bedrijfsauto voor het eerst op kenteken is geregistreerd.
   *Bij operational lease is het de datum van registratie van het verstrekkingsvoorbehoud.
 • De bedrijfsauto heeft een netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) bij een voertuigcategorie N1, of verkoopprijs zonder btw (bij voertuigcategorie N2) van € 20.000 of meer.
 • De elektrische bedrijfsauto valt binnen de voertuigcategorie N1. Deze heeft een typegoedkeuring voor lichte voertuigen en een WLTP-actieradius van minimaal 100 km. Is de elektrische bedrijfsauto van voertuigcategorie N1 met typegoedkeuring voor zware voertuigen of voertuigcategorie N2 tot 4.250 kg? Dan geldt geen minimale actieradius.
 • Het moet gaan om een bedrijfsauto als bedoeld in artikel 1.1, van de Regeling voertuigen. De bedrijfsauto moet volledig emissieloos zijn. De auto mag alleen rijden met een elektromotor.
 • De bedrijfsauto valt onder de voertuigclassificaties N1 of N2 (grijs kenteken, eerste letter is B of V) en heeft een maximumgewicht van 4.250 kg.
 • Brandstofcode E en W komen in aanmerking.
 • Het batterijpakket van de bedrijfsauto mag geen lood bevatten.
 • Wanneer u de subsidie aanvraagt, staat de bedrijfsauto nog niet op uw naam in het RDW-kentekenregister.

Aanvraag

 • U sluit eerst een niet definitieve koop- of financial leaseovereenkomst af voor één of meerdere emissieloze bedrijfsauto's.
 • Daarna vraagt u subsidie aan. U kiest in het aanvraagformulier alleen het merk, model. Daarna geeft u de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) voor een voertuigcategorie N1 of verkoopprijs zonder btw (N2) van de bedrijfsauto('s) op.
 • U vraagt subsidie aan van 15 maart 2021 tot en met 31 december 2025.
 • Het subsidiebedrag is 10% of 12% (voor kleine ondernemingen en non-profitinstellingen) van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken) bij voertuigcategorie N1 of van de verkoopprijs zonder btw (N2). De subsidie heeft een maximum van € 5.000 per bedrijfsauto.
 • Ontvangt u al subsidie van een andere overheidsinstelling voor de koop van één of meerdere bedrijfsauto's? We verminderen het bedrag dat u ontvangt dan met de andere overheidssubsidie. Een uitzondering hierop is de MIA.
 • De vaststelling van de subsidie vraagt u uiterlijk aan 7 maanden na datum van verlening van de subsidie. Als de levertijd van uw bedrijfsauto('s) vertraging oploopt, kunt u bij ons een onderbouwd verzoek doen tot uitstel van deze vaststelling met nog eens (maximaal) 7 maanden. Dit kan zowel voor subsidieaanvragen in 2021 als in 2022.
 • Het vaststellingsformulier vindt u in eLoket bij 'Mijn aanvragen'. Voldoet uw aanvraag aan de voorwaarden? Dan ontvangt u de subsidie. We berekenen het definitieve subsidiebedrag voor bedrijfsauto’s in de voertuigcategorie N1 op basis van de netto catalogusprijs (exclusief btw, inclusief bpm en opties die zijn aangebracht voor afgifte kenteken). De catalogusprijs inclusief btw staat in het kentekenregister (RDW). Van deze catalogusprijs moet de btw nog af. Dat is de netto catalogusprijs. De btw gaat in het vaststellingsformulier automatisch af van de catalogusprijs die in het RDW kentekenregister staat. Voor voertuigen in de categorie N2 (maximum gewicht 4.250 kg) gaan we uit van de verkoopprijs zonder btw. Deze prijs staat op uw overeenkomst.
 • Het is mogelijk om bij ons uitstel te vragen van de vaststellingsaanvraag. Dat mag als u de bedrijfsauto laat op- of afbouwen door een carrosseriebouwer. U moet dan aantonen dat de levertijd van de bedrijfsauto('s) langer is dan 7 maanden. Uitstel is mogelijk als er sprake is van een meerfasentypegoedkeuring. Dit uitstel is maximaal 5 maanden. Is er dan nog niet vastgesteld? Dan trekken we de subsidie in.
 • De beschikking op een aanvraag krijgt u maximaal binnen 13 weken na datum van ontvangst van de aanvraag.
 • Het subsidieplafond voor 2022 is € 22 miljoen.

Subsidieverplichtingen

 • De bedrijfsauto('s) waarvoor u subsidie ontvangt moet(en) op uw naam komen te staan. Bij operational lease kan de leasemaatschappij vanaf 1 januari 2022 de bedrijfsauto registreren met een verstrekkingsvoorbehoud en de bedrijfsauto op naam van de klant (de lessee) zetten.
 • De bedrijfsauto('s) moet(en) 3 jaar zonder onderbreking op uw naam blijven staan of met een verstrekkingsvoorbehoud op naam van de leasemaatschappij zijn geregistreerd in het kentekenregister. Dat is vanaf de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling. Als u hieraan niet voldoet, dan betaalt u de subsidie naar verhouding terug.
 • U moet de overeenkomst kunnen tonen. Bewaar die tot 3 jaar na de datum van de eerste inschrijving en tenaamstelling van de bedrijfsauto.
 • Vervangt u de emissieloze bedrijfsauto door de koop van een andere nieuwe emissieloze bedrijfsauto? Dan hoeft de bedrijfsauto niet 3 jaar op uw naam te blijven staan. Deze vervangende bedrijfsauto moet dan wel voldoen aan de voorwaarden van de regeling. We passen de vaststellingsbeschikking dan aan. Dit doen we nadat wij het kenteken en aankoopbewijs van de vervangende auto hebben ontvangen.

Vragen over SEBA?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Bent u tevreden over deze pagina?