Open voor aanvragen

Aanvraagproces Subsidie energiebesparing eigen huis VvE

Gepubliceerd op:
17 juni 2020
Laatst gecontroleerd op:
1 maart 2022

Bekijk hoe het aanvraagproces verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

Voorbereiden aanvraag

Er zijn 3 soorten afzonderlijk aan te vragen subsidies binnen de regeling SEEH VvE. Dit zijn:

Algemene gegevens

Tijdens het aanvraagproces vragen wij u om een aantal persoons- en bedrijfsgegevens. Verzamel alvast de volgende gegevens voor het gebouw waarvoor u subsidie aanvraagt:

 • inloggegevens eHerkenning (niveau 2+ of hoger)
 • bezoek- en correspondentieadres van de vereniging
 • bankrekeningnummer (IBAN) van de vereniging (wij maken de subsidie altijd over naar de vereniging, nooit naar de gemachtigde partij.)
 • KVK-nummer van de vereniging
 • contactpersoon bij de vereniging/wooncoöperatie

Iemand machtigen

U kunt een uitvoerende partij machtigen om een subsidieaanvraag voor u te doen. Dit kan bijvoorbeeld de uitvoerder of VvE-beheerder zijn. Deze moet geregistreerd zijn bij de KVK en eHerkenning niveau 2+ of hoger hebben.

U gebruikt hiervoor het webformulier Machtiging subsidies. U vult dit samen in met degene die u wilt machtigen. De gemachtigde kan daarna met eHerkenning inloggen en de aanvraag doen. U hoeft het formulier niet mee te sturen bij uw aanvraag. Bewaar het wel goed.

Gegevens per subsidiesoort

Voor de 3 soorten subsidies hebben wij verschillende specifieke gegevens of bijlagen van u nodig. Hieronder vindt u per subsidiesoort een overzicht.

Energieadvies (eventueel inclusief procesbegeleiding en/of MJOP)

Per VvE is maximaal één subsidieaanvraag toegestaan. Hiervoor is nodig:

 • aantal gebouwen waarvoor u subsidie aanvraagt
 • per gebouw: gebouwgegevens (incl. pand ID)
 • per gebouw: aantal woningen die de eigenaar als hoofdverblijf heeft (huurwoningen tellen wij voor deze subsidie niet mee)
 • totale kosten energieadvies en indien van toepassing MJOP en/of procesbegeleiding
 • naam en certificaatnummer Energie Prestatie Adviseur (EPA)
 • naam en KVK-nummer certificaathoudend bedrijf
 • verplichte bijlagen:
  • factuur energieadvies (en indien van toepassing MJOP en/of procesbegeleiding)
  • betaalbewijs van de hierboven genoemde factuur
  • alleen bij procesbegeleiding en/of MJOP: notulen ALV met besluit te nemen maatregelen (duidelijk aangegeven welke maatregelen het betreft)

Isolatiemaatregelen

Voor deze subsidie moet u per losstaand gebouw van de VvE apart subsidie aanvragen. Hiervoor is nodig:

 • gebouwgegevens: waaronder identificatienummer (= pand ID Kadaster)
 • totaal aantal woningen in gebouw
 • aantal woningen die de eigenaar als hoofdverblijf heeft
 • aantal huurwoningen (waarvan ook een staatssteunverklaring is toegevoegd)
 • aandeelpercentage: (aantal woningen eigenaar-bewoners + aantal huurwoningen) / totaal aantal woningen in gebouw x 100%
 • verplichte bijlagen:
  • uitvoerdersformulier (per uitvoerder): ingevuld en ondertekend door uitvoerder
  • bij gemengde VvE (koop- en huurwoningen): staatssteunverklaring per verhuurder; voor de hele aanvraag dezelfde soort verklaring: de-minimis óf Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV), zie ook de informatie onder Huurwoningen op de pagina Voorwaarden energiebesparende isolatiemaatregelen SEEH VVE.

De uitvoerder vult de uitvoerdersformulieren in op basis van de geaccepteerde offertes. U moet minimaal 2 isolatiemaatregelen in de bestaande thermische schil uitvoeren ná het indienen van de aanvraag. Hiervoor gelden minimale oppervlakte-eisen en isolatiewaardes, zoals deze staan vermeld op de subsidiepagina.

Oplaadpuntenadvies

U mag per gebouw/groep van gebouwen of parkeergelegenheid van de VvE maximaal één keer subsidie aanvragen. Hiervoor is nodig:

 • gebouwgegevens: waaronder kadastrale aanduiding (gemeente, sectie, perceelnummer)
 • naam en KVK-nummer adviseur/adviesbedrijf
 • totale kosten oplaadpuntenadvies
 • verplichte bijlagen:
  • factuur adviseur/adviesbedrijf
  • betaalbewijs vereniging
  • oplaadpuntenadvies

Aanvragen

U vraagt online subsidie aan via onderstaande aanvraagknop. U logt in met eHerkenning niveau 2+ of hoger. Heeft u deze nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning aan. Lukt het u niet om in te loggen met eHerkenning? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Bewaarplicht

Wij controleren de subsidieaanvragen. Bewaar in uw administratie daarom (digitale) kopieën van de verplichte bijlagen zoals het uitvoerdersformulier, de offerte en de energie-/oplaadpuntenadviezen. Digitale scans of foto's moeten goed leesbaar en volledig zijn. Als VvE bent u verantwoordelijk voor een correcte administratie.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag sturen wij u een ontvangstbevestiging per e-mail. Als u weer inlogt bij het eLoket ziet u deze bevestiging ook staan onder 'Berichten'. Uw ingediende aanvraag vindt u terug onder 'Mijn overzicht'. In het eLoket is het niet mogelijk om de voortgang van uw aanvraag te volgen. Als wij een aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag.

Isolatiemaatregelen

Bij toegekende subsidieaanvragen voor isolatiemaatregelen vanaf € 25.000 ontvangt de VvE een voorschot van 50%. Na de uitvoering van de isolatiemaatregelen dient u een verzoek tot vaststelling in voor de overige 50% van het subsidiebedrag. Hiervoor levert u facturen en betaalbewijzen aan. Wij stellen voorwaarden aan deze documenten. U moet in bezit zijn van een betaalbewijs, ook als u contant betaalde. Een factuur is ook een betaalbewijs als hierop 'Voldaan' of 'Betaald' staat.

U stuurt het betaalbewijs mee als digitale foto, scan of schermafbeelding (printscreen). U zorgt er in ieder geval voor dat de volgende informatie duidelijk zichtbaar is op de factuur/betaalbewijzen of, als dat niet daarop staat, andere (technische) documenten:

 • naam van de uitvoerder
 • datum van uitvoering
 • bedrag en datum van betaling
 • hoeveel oppervlakte is uitgevoerd
 • welke materialen (merk/type) zijn gebruikt
 • welke isolatiewaardes (Rd-/Rc-/U-waardes) de materialen hebben

Als uw situatie wijzigt

Heeft u een aanvraag gedaan en wijzigen uw gegevens? Bijvoorbeeld uw e-mailadres of bankrekeningnummer? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op om dit door te geven.

Vragen over de SEEH?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?