Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Oriëntatie Nationaal Groeifonds

Gepubliceerd op:
9 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
25 augustus 2022

Tot en met 20 september 2022 kon u via de quickscan vrijblijvend uw voorstel voorleggen aan de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) om de haalbaarheid en kwaliteit ervan te toetsen.

Quickscan

Bij de beoordeling van uw toekomstige aanvraag voor het Nationaal Groeifonds staan het duurzame verdienvermogen, de strategische onderbouwing en de kwaliteit van het plan, de samenwerking en de governance centraal. Daarom komen in de quickscan de volgende zaken aan bod:

  • de probleemstelling; 
  • de voorgestelde oplossing; 
  • de beoogde activiteiten op hoofdlijnen; en 
  • de financiële bijdragen. 

Het gaat om de kernaspecten uit het beoordelingskader van het Nationaal Groeifonds. In deze quickscan is het belangrijk dat u alle elementen van het voorgenomen voorstel zo concreet mogelijk benoemt. Zo is het mogelijk om goed te kunnen beoordelen of uw voorstel past binnen de subsidieregeling. In het onderstaande document treft u een overzicht van alle vragen die u beantwoordt bij het indienen van uw quickscan voor het Nationaal Groeifonds. 

Volledig invullen quickscan

Als u op onderdelen nog niet ver genoeg bent om een goede omschrijving in te voegen, raden we u aan om de quickscan pas in te dienen als u wel zover bent. Een onvolledig ingevulde quickscan kan RVO niet beoordelen. Bent u nog niet zover en wilt u een eerste indruk krijgen om te zien of uw voorstel past bij het Nationaal Groeifonds? Neem dan de vragenlijst door om te bekijken of het Nationaal Groeifonds iets voor u is.

Na het indienen ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Daarna wordt u zo snel mogelijk telefonisch geadviseerd. Dit gebeurt op volgorde van binnenkomst door een van onze adviseurs. De adviseur vertelt u dan of uw voorstel kansrijk is of niet. Bij een positieve inschatting krijgt u advies voor het verder uitwerken van uw voorstel tot een aanvraag. Wij behandelen uw voorstel vertrouwelijk. 

We onderzoeken de mogelijkheid dat de Regionale Ontwikkelings Maatschappijen (ROM) ondersteuning kunnen bieden bij het opstellen van uw voorstel. Het gaat dan in het bijzonder om de kwaliteit van het plan te versterken op de punten commercialisering, kennisdeling, betrokkenheid van het mkb en versterking van het ecosysteem vanuit de publieke taak van de ROM. Wilt u hiervan gebruikmaken, dan kunt u dat in de quickscan aangeven. Voor meer informatie over de ROM in Nederland zie rom-nederland.nl.

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  • Ministerie van Financiën
Bent u tevreden over deze pagina?