Open voor aanvragen

Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM)

Gepubliceerd op:
14 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
21 juni 2022

Wilt u als mkb-ondernemer energie besparen en meer verduurzamen? De Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) helpt u daarbij. Met deze subsidie kunt u een adviseur inhuren voor een energieadvies op maat. Én voor ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit dat advies.

Hoogte subsidie en looptijd

Startdatum:
donderdag 30 september 2021
10:00 PM (CET)
Einddatum:
vrijdag 30 september 2022
03:00 PM (CET)
Hoogte subsidie (bij voldoen aan voorwaarden):
Maximaal € 2.500
Totaal budget:
€ 28.200.000

De regeling is open vanaf 1 oktober 2021 en sluit op 30 september 2022 17:00. Ingediende subsidieaanvragen behandelen we op volgorde van binnenkomst tot het budget voor deze regeling op is. Op 1 juni 2022 was er nog ongeveer 85% van het budget beschikbaar. De uitleg van begrippen vindt u in de SVM-begrippenlijst.

Voor wie?

Deze subsidieregeling is voor mkb-ondernemingen tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen, die:

 • 1 of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren en;
 • niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Het bedrijfspand mag dus per jaar niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruiken.

Budget

Het subsidiebudget voor deze regeling is in totaal € 28,2 miljoen.

 • De subsidie voor het energieadvies én het ondersteuningstraject vergoedt 80% van de gemaakte kosten (excl. BTW).
 • Het maximale subsidiebedrag is € 2.500.
 • Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximum van € 750. Dit betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 exclusief BTW niet in aanmerking komt voor subsidie, want 80% van een bedrag minder dan € 500 is lager dan het minimum van € 400.

Bekijk ook de rekenvoorbeelden in het antwoord op de veelgestelde vraag 'Hoe hoog is de subsidie?'.

Waarvoor subsidie?

Deze regeling geeft subsidie voor advies over en ondersteuning bij het verduurzamen van uw bedrijfspand of bedrijfsvoering.

1. Subsidie voor kosten energieadvies

U laat het energieadvies opstellen door een energieadviseur.

Het opgestelde energieadvies gaat over welke energie- en CO2-besparende maatregelen er mogelijk zijn. En welke investeringen dit vraagt.

Het kan gaan om een advies over het bedrijfspand. Bijvoorbeeld over de mogelijkheden van:

 • het isoleren van muren, vloeren en daken;
 • het aanbrengen van HR++-beglazing; 
 • het installeren van zonnepanelen.

Het kan ook gaan om een advies over de bedrijfsvoering. Bijvoorbeeld over advies over de mogelijkheden van verduurzaming door:

 • het aanschaffen van elektrische bestelwagens;
 • energiezuinige keukenapparatuur;
 • ICT-apparatuur.

Wie stelt voor u een energieadvies op?

U laat het energieadvies opstellen door een onderneming die bedrijfsmatig onderzoek doet naar en adviseert over mogelijk te nemen verduurzamingsmaatregelen bij uw onderneming. De energieadviseur mag niet werkzaam zijn bij uw mkb-onderneming. Ook moet deze in het bezit zijn van een eigen KVK-nummer.

Degene die voor u het energieadvies opstelt, noemen wij een energieadviseur.

Zorg - voordat u een energieadviseur de opdracht geeft - dat u een goed beeld heeft van de mogelijkheden, de voordelen, de tijd die het u kost en de kosten van het energieadvies. Onze pagina 'Vind de energieadviseur die bij u past' helpt u daarbij.

Let op: helaas zijn er callcenters en deur-aan-deur verkopers actief die zeggen namens RVO te handelen. Dit is niet correct.

Het kan zijn dat zij u gratis SVM-advies aanbieden. Vraagt u goed verder. De SVM geeft subsidie voor de kosten van het advies. Er is geen sprake van verplichting of handhaving.

Om in aanmerking te komen voor subsidie, kijkt het energieadvies naar alle aspecten van het pand en de bedrijfsvoering. Is een advies alleen gericht op bijvoorbeeld zonnepanelen of LED-verlichting? Dan is er geen sprake van een volledig energieadvies. Deze komt daarom niet in aanmerking voor subsidie.

2. Subsidie voor kosten ondersteuning

U kunt ook subsidie krijgen voor concrete begeleiding en ondersteuning bij het nemen van minimaal één van de maatregelen uit het energieadvies.

De volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • het opstellen van een financieringsplan;
 • het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
 • ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of
  diensten.
  Let op: het gaat hier niet om de aanschafkosten of de installatiekosten van 1 of meer maatregelen zélf, maar alleen om de kosten van ondersteuning hierbij. Zie ook het voorbeeld hieronder.
 • het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
 • het aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
 • het opstellen en uitzetten van een opdracht;
 • het begeleiden van en toezien op de uitvoering;
 • het aanvragen van de subsidie.

Wie kan u bij de ondersteuning helpen?

Voor de ondersteuning mag u naar eigen inzicht iemand inhuren. Zoals een installatiebedrijf dat u helpt met het uitvoeren van maatregelen, of een accountant die u helpt met de subsidieaanvraag.

De hulp die u hierbij krijgt noemen wij de hulp van een energieregisseur. Belangrijk is dat deze energieregisseur niet bij uw eigen bedrijf werkzaam is. Ook moet degene die u inschakelt in het bezit zijn van een eigen KVK-nummer. De energieregisseur kan ook uw energieadviseur zijn.

Let op

Alleen bovenstaande activiteiten komen in aanmerking voor subsidie. Zorg ervoor dat de factuur de ondersteuningsactiviteiten specificeert, inclusief uren en uurtarief.

Voorbeeld

Zoekt een ondersteunende partij voor u uit of er subsidiemogelijkheden zijn voor de investeringen in de maatregelen zelf? En verzorgt deze voor u ook de subsidieaanvraag voor de investering zelf? Dan komen de kosten die deze partij hiervoor maakt in aanmerking voor SVM-subsidie. En niet de investeringskosten van de maatregelen zelf.

Informatie voor de energieadviseur en/of energieregisseur

Bent u een energieadviseur en/of energieregisseur die een mkb-ondernemer adviseert of ondersteunt bij de te nemen verduurzamingsmaatregelen? We hebben de informatie voor u op een rij gezet.

Bekijk de informatie voor de energieadviseur of energieregisseur

Voorwaarden

Komt u in aanmerking voor subsidie? Voordat u aanvraagt, is het goed te weten aan welke voorwaarden u moet voldoen. We hebben ze voor u op een rij gezet.

Bekijk de voorwaarden

Aanvragen

U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag heeft u minimaal niveau 2+ met machtiging RVO-diensten op niveau eH2+ nodig.

Doet een energieadviseur de aanvraag voor u? In deze situatie gebruikt de energieadviseur zijn eigen eHerkenningsmiddel en niet dat van u.

Om subsidie aan te vragen moet u een aantal stappen doorlopen. Het stappenplan helpt u daarbij.

Kent u de stappen? En de voorwaarden van de regeling? Dan kunt u uw aanvraag direct regelen.

Na uw aanvraag

Heeft u de subsidie aangevraagd? Dan krijgt u een e-mail als ontvangstbevestiging. We behandelen uw aanvraag binnen 8 weken. Dit kunnen we eventueel éénmalig met 8 weken verlengen. We betalen de subsidie uit binnen 2 weken na goedkeuring van uw aanvraag.

Meer weten?

Vragen over de SVM?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?