Open voor aanvragen

Informatie voor de energieadviseur en -regisseur

Gepubliceerd op:
28 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 maart 2022

Bent u energieadviseur en wilt u mkb-ondernemers helpen bij verduurzaming van hun onderneming? Per 1 oktober 2021 is het voor mkb-bedrijven mogelijk om subsidie aan te vragen voor energieadvies. Deze regeling is voor de hele mkb-branche met bedrijfspanden met een verbruik van minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit per jaar. Ook kunt u de mkb-ondernemer helpen bij de uitvoering van de geadviseerde maatregelen. In dat geval bent u ook energieregisseur.

Voor u als energieadviseur en eventueel energieregisseur is het belangrijk om te weten dat u wordt betaald door de inhurende partij, de mkb-ondernemer. De ondernemer vraagt zelf subsidie aan voor de inhuur en de verrichte inspanningen voor de te nemen maatregel(en). Of de ondernemer laat u, als intermediair, namens de onderneming de subsidieaanvraag indienen.

Energieadvies en/of ondersteuning

De regeling is opgebouwd uit 2 delen: 

 1. Het 1e deel is het uitvoeren van een onderzoek bij de mkb-ondernemer.
  De energieadviseur doet een onderzoek naar energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen die relevant zijn voor de eigenaar of huurder van een bedrijfspand, de daarbij behorende bedrijfsprocessen en/of bezit van bedrijfsvervoer of wagenpark. Op basis van het onderzoek maakt u een energieadvies op maat dat voldoet aan de gestelde eisen uit de regeling.
   
 2. Het 2e deel is het ondersteunen van de ondernemer bij het realiseren van de maatregelen die u in het energieadvies zijn omschreven. De energieregisseur is iemand die de ondernemer hierbij ondersteunt. Dat mag dezelfde persoon als de energieadviseur zijn, maar ook bijvoorbeeld een installateur of accountant.

Goed om te weten

De energieadviseur en/of energieregisseur ontvangt geen subsidie, omdat wij de subsidie uitbetalen aan de aanvrager. De mkb-ondernemer is zelf altijd de aanvrager en begunstigde van de subsidie. Degene die de energieadviseur en energieregisseur inhuurt, zal de kosten moeten voorfinancieren.

Energieadviseur

De energieadviseur is een adviseur die ervaring heeft met energie-onderzoeken en duurzaamheid. Zo moet u ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel. U moet in staat zijn om energiebesparende maatregelen te vinden in het bedrijf van de ondernemer. En u bent een expert op het gebied van CO2-verlaging.

Denk bij de maatregelen aan grote aanpassingen, zoals: het isoleren van muren, vloeren en daken, het aanbrengen van HR++ beglazing, PV-zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen of andere energiezuinige installaties. Maar ook aan kleine aanpassingen, zoals: het aanbrengen van ledverlichting. Neem bijvoorbeeld ook het nemen van verduurzamingsmaatregelen in de bedrijfsprocessen mee, zoals koeling, keukenapparatuur en ICT-apparatuur. En ook overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals het gebruik van elektrische bestelwagens.

Bij het in kaart brengen van maatregelen die zoveel mogelijk energiebesparing of CO2-vermindering opleveren en daarnaast financieel haalbaar zijn, kunt u ook kijken naar de Erkende Maatregelenlijsten (EML) van de Energiebesparingsplicht.

U beschrijft de maatregelen in een rapport, zodat de mkb-ondernemer met het energieadvies aan de slag kan gaan. Belangrijk hierbij is dat de te behalen besparing wordt genoemd. En per maatregel de CO2-reductie.

Eisen aan uw energieadvies

Het energieadvies moet bestaan uit de volgende gegevens:

 1. de datum van opstellen van het advies;
 2. de naam en het Kamer van Koophandel-nummer van de energieadviseur;
 3. de naam van de mkb-onderneming en het adres van het bedrijfspand;
 4. een opgave van het energieverbruik van het bedrijfspand en de bedrijfsvoering in m3 aardgas (equivalent) en kWh van het afgelopen jaar.
  Het kan natuurlijk zo zijn dat de ondernemer minder dan een jaar gebruik maakt van het bedrijfspand. Dan kunt u van de werkzame maanden een onderbouwde schatting van het jaarlijks energieverbruik maken;
 5. een beschrijving van het jaarlijkse energieverbruik, in combinatie met de CO2-uitstoot van het verbruik van het bedrijfspand en van de bedrijfsvoering (uitgesplitst naar onderdeel van de bedrijfsvoering). Daarnaast een energiebalans van de belangrijkste energieverbruikers van het pand, in combinatie met de CO2-uitstoot;
 6. beschrijvingen van de belangrijkste energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen.

Per maatregel moeten de energiebesparing, de kosten, de terugverdientijd en de reductie van CO2-uitstoot volgens de tabel hieronder aangegeven worden.
 

Omrekentabel naar CO2
1 kWh elektriciteit  = 0,405 kg CO2
1 Nm3 aardgas     = 1,785 kg CO2
1 GJ warmte     = 32,53 kg CO2
1 liter benzine (E95)  = 2,269 kg CO2
1 liter diesel      = 2,606 kg CO2
Personenvervoer / kilometer   = 0,163 kg CO2
Goederenvervoer / kilometer   = 0,895 kg CO2

De uitstoot van een bedrijfswagen kan zowel per liter als per kilometer berekend worden. 

Handreiking Samenstellen Advies

Lees ook onze Handreiking Samenstellen Advies SVM, waarin een voorbeeld van een Energieadviesrapport staat. Het voorbeeld kunt u mogelijk goed gebruiken voor het opstellen en samenstellen van uw energieadvies. 

Energieregisseur

Als energieregisseur ondersteunt u de ondernemer met het uitvoeren van één of meer maatregelen die in het energieadvies staan. Een energieregisseur kan de energieadviseur zijn, maar ook bijvoorbeeld een accountant of een projectleider die verstand heeft van financiële arrangementen (subsidies, leningen of anderszins). Of van het uitvoeren van energiebesparende en verduurzamende, CO2-verlagende, maatregelen.

Deze ondersteuning is belangrijk. Vaak heeft de mkb-ondernemer geen tijd of inzicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren. Ook het aanvragen van bijvoorbeeld subsidies of offertes voor de ondernemer kan ervoor zorgen dat maatregelen daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden.

De volgende ondersteuningsactiviteiten komen in aanmerking voor subsidie:

 • het opstellen van een financieringsplan;
 • het opstellen van een overzicht van de te nemen stappen;
 • de ondersteuning bij het aanschaffen en installeren van materialen of diensten;  
 • het opvragen en op geschiktheid beoordelen van offertes;
 • het aanvragen van één of meer subsidies of andere financieringsmogelijkheden;
 • het opstellen en uitzetten van een opdracht;
 • het begeleiden van en toezien op de uitvoering;
 • het aanvragen van de subsidie.

Belangrijk

Een belangrijke voorwaarde voor de subsidie aan de ondernemer is dat minimaal één maatregel uit het energieadvies aantoonbaar is of wordt uitgevoerd. Uitvoering van de maatregel(en) moet binnen 2 jaar na de datum van het opstellen van het energieadvies daadwerkelijk zijn gerealiseerd.

De ondernemer moet dit aantonen met een ondertekende offerte, een opdracht of een betaalbewijs. De maatregel moet een 'materiële maatregel' zijn. Het gaat dan om maatregelen zoals het aanschaffen van energiebesparende verlichting, isolatie, zonnepanelen, een energiezuinige compressor of een elektrische bedrijfsauto.

Communicatiemiddelen

Als energieadviseur of -regisseur wilt u mogelijk het bestaan van de SVM delen met uw klanten uit het mkb. Maak dan vrij gebruik van onze communicatiemiddelen over de SVM: factsheet, afbeelding (banner), animatievideo's en praktijkverhalen.

Bekijk, download of deel onze communicatiemiddelen over de SVM

Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen

Enkele voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen

Gebouw en proces

Isoleren van gebouw dak-, gevel-, vloer- en spouwmuurisolatie, HR++ en triple glas
  Elektriciteitsopwekking zonnepanelen, kleine windturbine
  Warmteopwekking cv-ketel vervangen, toepassing warmtepomp, zonneboiler
  Ruimtekoeling energiezuinige airco
  Ruimteventilatie ventilatiemaatregelen zoals schakelen ventilatie of aanpassen van het systeem
  Binnen- en buitenverlichting energiezuinige verlichting, optimaal schakelen
  Warm tapwater optimaliseren warmtapwater, regeling of opwekking warmtapwater
  Proces energiebesparingsmaatregelen in het proces
  Productkoeling afdekken koelmeubelen, energiezuinige meubelen
  Perslucht voorkomen persluchtlekken, optimale persluchtdruk, energiezuinige compressor
  Energiezuinige keukenapparatuur  
  Winkeldeuren en -toegang kierdichting en energiezuinige luchtgordijn 

 

 

 

Transport

Zakelijk vervoer elektrische bus, elektrische bestelauto
  (Overig)  

Vragen over SVM?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?