Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Voorwaarden SVM

Gepubliceerd op:
19 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
17 januari 2022

Wilt u subsidie aanvragen voor het verduurzamen van uw mkb-onderneming? De voorwaarden van de Subsidieregeling verduurzaming MKB (SVM) leest u op deze pagina.

De regeling is vanaf 1 oktober 2021 09:00 uur open voor het aanvragen van subsidie. De regeling sluit op 30 september 2022 17.00 uur. Houd er rekening mee dat wij ingediende subsidieaanvragen behandelen op volgorde van binnenkomst tot het budget voor deze regeling op is.

Algemene voorwaarden

 • U heeft het bedrijfsgebouw in eigendom. Of u huurt een bedrijfsgebouw of een gedeelte van een bedrijfsgebouw;
 • Het jaarlijks energieverbruik per bedrijfspand is minder dan 25.000 m3 aardgas(equivalent) en minder dan 50.000 kWh elektriciteit;
 • Het bedrijfspand staat in Nederland;
 • Het bedrijfspand is niet op een adres met alleen een woonbestemming;
 • U vraagt per bedrijfspand maximaal 1 keer subsidie aan;
 • Het gaat niet om kosten van advies over andere zaken;
 • Het advies zelf moet op of na 2 augustus 2021 zijn opgesteld door de energieadviseur en voldoen aan de eisen uit de regeling.
 • U voert eén of meerdere maatregelen uit het energieadvies aantoonbaar uit of heeft deze uitgevoerd. Het moeten 'materiële' maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.

Verplichte gegevens energieadvies

Een energieadviseur heeft het energieadvies voor uw bedrijfspand opgesteld. Het energieadvies bevat in ieder geval de volgende gegevens:

 • de datum van opstellen van het energieadvies aan de mkb-onderneming;
 • de naam en het kvk-nummer van de energieadviseur;
 • de naam van de mkb-onderneming en het adres van het bedrijfspand;
 • een opgave van het energieverbruik van het bedrijfspand en de bedrijfsvoering in m³ aardgas(equivalenten) en kWh van het afgelopen jaar;
 • een beschrijving van het jaarlijks energieverbruik van het bedrijfspand en van de bedrijfsvoering omgerekend naar CO2-uitstoot (uitgesplitst per onderdeel van de bedrijfsvoering);
 • een beschrijving van de mogelijke energiebesparings- en verduurzamingsmaatregelen van het bedrijfspand en de bedrijfsvoering;
 • per mogelijke maatregel een beschrijving van de potentiële energiebesparing, of reductie van CO2-uitstoot van die maatregel;
 • de kosten van de maatregel en de verwachte terugverdientijd van de maatregel.

Kosten energieadvies en ondersteuning

 • Voor het energieadvies geldt een minimaal subsidiebedrag van € 400 en een maximaal subsidiebedrag van € 750. Dit zijn netto bedragen. Het minimum van € 400 voor het advies betekent dat een energieadvies van minder dan € 500 (excl. BTW) niet in aanmerking komt voor subsidie.
 • Alleen de kosten van het advies en/of de kosten van de ondersteuning komen in aanmerking voor subsidie. De SVM-subsidie is niet voor de investeringen in de maatregelen zelf. Daar zijn mogelijk andere subsidies voor beschikbaar, zoals de Investeringssubsidie Duurzame energie en Energiebesparing (ISDE) of belastingaftrek via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Voorbeeld: zoekt een ondersteunende partij voor u uit of er subsidiemogelijkheden zijn voor de investeringen in de maatregelen zelf? En verzorgt deze voor u ook  de subsidieaanvraag voor de investering zelf? Dan komen de kosten die deze partij hiervoor maakt in aanmerking voor SVM-subsidie. En niet de investeringskosten van de maatregelen zelf. 
 • Alleen de kosten die gemaakt zijn vanaf de publicatiedatum van de regeling (2 augustus 2021) komen in aanmerking voor subsidie.

Verplichte gegevens en bijlagen bij uw subsidieaanvraag

 • Het kvk-nummer van de aanvrager én de energieadviseur en eventueel de ondersteunende partij;
 • Het adres van het bedrijfspand waarvoor u de subsidie aanvraagt;
 • Het opgestelde energieadvies;
 • De factuur of facturen van de gemaakte kosten van de energieadviseur en eventueel de ondersteunende partij;
 • Een ondertekende offerte, factuur of betaalbewijs voor de in opdracht gegeven maatregelen. U moet minimaal één maatregel uit het energieadvies hebben uitgevoerd of in opdracht hebben gegeven.
  De in opdracht gegeven maatregel moet binnen 2 jaar zijn uitgevoerd. U mag ook zelf de maatregel uitvoeren. U kunt dan een bewijs (van betaling) bijvoegen dat u materiaal heeft aangeschaft en geïnstalleerd.
 • U moet in het aanvraagformulier aangeven of uw onderneming over het huidige en de afgelopen twee belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan zogenaamde 'de-minimissteun' heeft ontvangen. U kunt hier meer over lezen op onze pagina Verklaring de-minimissteun.

Enkele aandachtspunten

 • We geven geen SVM-subsidie voor de investeringskosten in de energiebesparende maatregel zélf, bijvoorbeeld de aanschafkosten en installatiekosten van ledverlichting of zonnepanelen;
 • We geven ook geen SVM-subsidie voor advies of ondersteuning als het om een gedragsmaatregel gaat. Het moet gaan om 'materiële' maatregelen.

Vragen over de SVM?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?