Open voor aanvragen

Voorwaarden deelname SVM

Gepubliceerd op:
19 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
30 maart 2023

Wilt u subsidie aanvragen om uw mkb-onderneming te verduurzamen? U kunt de Subsidieregeling verduurzaming Mkb (SVM) aanvragen als u voldoet aan de voorwaarden hieronder.

 • Het bedrijfspand waarvoor u de aanvraag doet, is uw eigendom. Of u huurt een bedrijfspand of een gedeelte van een bedrijfsgebouw;
 • U heeft het bedrijfspand  in gebruik voor uw eigen bedrijfsvoering. Verhuur aan anderen (derden) geldt niet als gebruik voor uw eigen bedrijfsvoering;
 • Het energieverbruik van het bedrijfsgebouw is ieder jaar minder dan 25.000 m3 aardgas (gelijk aan) en minder dan 50.000 kWh elektriciteit;
 • Het bedrijfspand staat in Nederland;
 • Het bedrijfspand is geen adres met alleen een woonbestemming;
 • Een aaneengesloten bedrijfsruimte die u heeft verdeeld over meer panden zien we als één bedrijfspand;
 • Bedrijfsvoering in meer ruimten van één gebouw zien we als bedrijfsvoering in één bedrijfspand;
 • Bedrijfsvoering in meer gebouwen op één kadestraal adres zien we als bedrijfsvoering in één bedrijfspand;
 • Heeft u in 2021 of in 2022 subsidie voor een SVM-advies voor een bedrijfspand aangevraagd? Dan heeft u voor dat bedrijfspand in 2023 géén recht op subsidie voor ondersteuning.
 • U voert één of meer maatregelen uit het energieadvies aantoonbaar uit of heeft deze uitgevoerd. Het moeten ‘materiële’ maatregelen zijn: een gedragsmaatregel geldt niet als uitgevoerde maatregel.
 • De energieadviseur heeft:
  • minimaal 2 jaar ervaring met energieadvies aan mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming;
  • heeft minimaal 10 adviezen gegeven, waarvan het oudste advies minimaal 2 jaar oud is;
 • De mkb-onderneming heeft de Verklaring Subsidie Verduurzaming Mkb ondertekend. Daaruit blijkt dat de energieadviseur bekend is met de voorwaarden van deze regeling. De verklaring moet zijn ondertekend vóór de opstelling van het advies en uitvoering van de ondersteuningsactiviteiten.
 • Uw aanvraag is compleet en op tijd. Alle gegevens die we u vragen, heeft u ingevuld in het advies. Het advies is opgesteld volgens het Sjabloon Advies SVM 2023 met alle gevraagde bijlagen.

Vragen over SVM?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
 • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?