Gesloten voor aanvragen

Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM)

Gepubliceerd op:
14 juli 2021
Laatst gecontroleerd op:
30 september 2023

De Subsidieregeling Verduurzaming Mkb (SVM) helpt u als mkb-ondernemer uw bedrijf te verduurzamen. Met deze subsidie krijgt u een vergoeding voor de inhuur van een adviseur voor een energieadvies op maat en de uitvoering hiervan.

Budget en looptijd

Startdatum:
zaterdag 1 april 2023
07:00 (CEST)
Einddatum:
zaterdag 30 september 2023
15:00 (CEST)
Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag is € 2.500 voor advies én ondersteuning samen.
Totaal budget:
€ 14.400.000

Voor wie?

Deze subsidie is voor:

 • mkb-bedrijven tot 250 werknemers (fte's) en een jaaromzet van maximaal € 50 miljoen;
 • die één of meer bedrijfspanden hebben of een bedrijfspand (of ruimte daarin) huren;
 • en niet onder de wettelijke energiebesparingsplicht vallen. Dat betekent dat uw bedrijfspand per jaar dus niet meer dan 25.000 maardgas(equivalent) en 50.000 kWh elektriciteit verbruikt.

Heeft u deze subsidie in 2021 of in 2022 voor een bedrijfsgebouw aangevraagd? Dan krijgt u voor dat bedrijfsgebouw in 2023 niet opnieuw subsidie.

Waarvoor krijgt u subsidie?

U krijgt een vergoeding voor 80% van de kosten van:

 • een energieadvies voor de verduurzaming van uw bedrijfspand en/of bedrijfsvoering; 
 • ondersteuning bij de uitvoering van de energiebesparende- en verduurzamingsmaatregelen uit dit advies.

Het energieadvies gaat over mogelijke energie- en CO2-besparende maatregelen in uw bedrijfspand en bedrijfsvoering. Ook de investeringen die hiervoor nodig zijn, staan in het advies. 

U krijgt subsidie voor de kosten die u maakt vanaf 1 april 2023 en heeft aangevraagd vóór 30 september 2023, 17:00 uur.

Voorbeelden

Voorbeelden van verduurzamingsmaatregelen van het bedrijfspand zijn:

 • LED-verlichting
 • isolatie of HR++-glas
 • zonnepanelen
 • aankoop van energiezuinige apparaten

Voorbeelden van maatregelen in de bedrijfsvoering:

 • aankoop van elektrische bestelwagens
 • energiezuinige keukenapparatuur
 • ICT-apparatuur

Wie geeft u advies en ondersteuning?

U laat het advies opstellen door een energieadviseur van buiten uw bedrijf. Die onderzoekt en adviseert u over de verduurzamingsmaatregelen en de investeringen die daarvoor nodig zijn. Het energieadvies moet gaan over alle aspecten van het gebouw en de bedrijfsvoering. Richt een advies zich bijvoorbeeld alleen op zonnepanelen of LED-verlichting? Dan is het geen compleet energieadvies en krijgt u geen subsidie.

Na het uitbrengen van het advies kan uw energieadviseur u ook helpen bij het uitvoeren van de maatregelen uit het advies. De volgende ondersteuningsactiviteiten krijgt u dan ook vergoed:

 • opvragen en beoordelen van een of meer offertes
 • aanvragen van subsidies of financieringsmogelijkheden
 • opstellen en uitzetten van opdrachten
 • aanvragen van de Subsidie Verduurzaming Mkb (alleen als ook één van de bovenstaande activiteiten zijn uitgevoerd)

Let op
Er zijn zelfbenoemde adviseurs actief die u vertellen dat zij namens ons (RVO) werken, dat de SVM volgend jaar verplicht wordt, of die u de SVM kostenloos aanbieden. Dat is in al deze gevallen onjuist. Laat u er niet door overhalen.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Het subsidiebedrag voor het verduurzamingsadvies is minimaal € 400 en maximaal € 750. Het maximale subsidiebedrag voor advies én ondersteuning samen is € 2.500.

U vraagt voor ieder bedrijfspand maximaal één keer subsidie aan voor advies en één keer voor ondersteuning. Dat kan in één aanvraag of in 2 aparte aanvragen. Dat mag u zelf kiezen.

Welke kosten krijgt u vergoed?

Alleen de kosten voor advies en ondersteuning door de energieadviseur krijgt u vergoed. De investeringen in de maatregelen zelf vallen niet onder deze subsidie. U krijgt dus niet de aanschafkosten en installatiekosten van bijvoorbeeld LED-verlichting of zonnepanelen vergoed. U kunt hiervoor mogelijk gebruikmaken van andere subsidies:

Voorwaarden per 1 april 2023

Om de kwaliteit van de adviezen en ondersteuning voor u als ondernemer te verbeteren, hebben we de regeling aangepast. Dit is nieuw in 2023: 

 • U ondertekent de 'Verklaring Subsidie Verduurzaming Mkb' waarin we u informeren over de voorwaarden. Hierin staat onder andere dat u weet dat u niet verplicht bent om een energieadvies te laten opstellen.
 • De energieadviseur moet tenminste 2 jaar ervaring hebben met het adviseren van mkb-ondernemers over energiebesparing en verduurzaming. De adviseur kan dit aantonen. 
 • U voegt de jaarafrekening van uw energieleverancier als bijlage toe aan uw aanvraag. 
 • We hebben de eisen aan de energiebalans die de energieadviseur voor u opstelt, aangescherpt. 
 • U kunt de subsidie voor het advies en de subsidie voor ondersteuning apart aanvragen. Vraagt u de subsidie voor het advies en de subsidie voor ondersteuning apart aan? Dan moet u per aanvraag een maatregel in opdracht gegeven hebben. Bij het advies kan dat een eenvoudige maatregel zijn. Bij ondersteuning gaat het om de maatregel waarvoor u ondersteuning heeft gekregen.

Bekijk alle voorwaarden voor de SVM

Hoe werkt de subsidie?

 1. Vind een energieadviseur die bij uw bedrijf past.
 2. Krijg energieadvies op maat voor uw bedrijf.
 3. Kies uit het advies één of meer verduurzamingsmaatregel(en) die u wilt uitvoeren.
 4. Vraag de energieadviseur eventueel u ook te ondersteunen bij de uitvoering van één of meer maatregelen uit het advies. 
 5. Laat uw adviseur de subsidie aanvragen in onze digitale aanvraagomgeving. U mag dit ook zelf doen.

Begrippenlijst SVM

Waar moet u op letten?

  Uw aanvraag voorbereiden

  • U levert de gevraagde gegevens aan. Uw energieadviseur stelt het advies op en u geeft één van de maatregelen uit het advies in opdracht. Op dat moment kunt u de subsidie voor het advies aanvragen.
  • U vraagt uw adviseur om ondersteuning bij de uitvoering van één van de maatregelen uit het advies. Uw adviseur helpt u met bijvoorbeeld het aanvragen en beoordelen van offertes. Na het in opdrachtgeven van de maatregel kunt u ook subsidie voor ondersteuning aanvragen.
  • De subsidie voor het advies en de subsidie voor ondersteuning mag u ook in één keer aanvragen. Dan hoeft u alleen de maatregel waarvoor u ondersteuning heeft gekregen, in opdracht te geven.

  Aanvragen

  De regeling is gesloten voor aanvragen. U kon deze subsidie aanvragen vanaf 1 april, 09:00 uur tot 30 september 2023, 17:00 uur.

  Na uw aanvraag

  • We behandelen de subsidieaanvragen op volgorde van binnenkomst tot het budget op is. U vindt het budget dat nog beschikbaar is op deze pagina. 
  • U ontvangt een beslissing over uw aanvraag binnen 8 weken.

  Wetten en regels

  Veelgestelde vragen

  Meer weten?

  In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
  Bent u tevreden over deze pagina?