Tijdelijk gesloten voor aanvragen

Aanvraagproces Systeemintegratie (SMCES)

Gepubliceerd op:
3 september 2020
Laatst gecontroleerd op:
29 maart 2022

Op deze pagina leest u hoe het aanvraagproces van de subsidie Systeemintegratie (SMCES) verloopt. Van voorbereiden en aanvragen tot wat er na uw aanvraag gebeurt.

De regeling is open van 1 februari 2022, 09:00 uur tot en met 29 maart 2022, 17:00 uur.

Aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen van 1 februari 2022, 9:00 uur tot en met 29 maart 2022, 17:00 uur. 

U logt vervolgens in met eHerkenning betrouwbaarheidsniveau 3. Heeft u dit nog niet? Vraag dan eerst eHerkenning 3 aan. Houd rekening met een aanschaftijd van ongeveer enkele werkdagen.  Meer informatie vindt u op Inloggen en machtigen.

Bijlagen bij uw aanvraag

Bij uw aanvraag vragen we u een aantal bijlagen mee te sturen:

  • Wij beoordelen uw subsidieaanvraag inhoudelijk op basis van een projectplan.
  • In een begroting geeft u aan wat de verwachte kosten zijn en hoeveel subsidie u wilt aanvragen.
  • U stuurt een financieringsplan mee. De gegevens daarvoor vragen wij uit in een modelprojectplan en een modelbegroting.

Andere belangrijke stukken om mee te sturen zijn onder andere:

  • rapporten voor onderbouwing van de technische of economische claims die u in het projectplan doet;
  • relevante offertes;
  • toezeggingen van de bank of investeerder(s);
  • uitbestedingsovereenkomst(en).

Alle documenten en bijlagen die u nodig heeft, vindt u via bovenstaande knop 'Uw aanvraag direct regelen'. U vindt hier ook een handleiding bij uw subsidieaanvraag voor de regeling Systeemintegratie (SMCES).

Machtigen

Treedt u op als intermediair of penvoerder? Dan stuurt u bij de aanvraag ook een of meerdere machtigingen mee. De verschillende machtigingsformulieren vindt u op het online aanvraagportaal.

Intermediair

Als intermediair gebruikt u uw eigen inloggegevens voor eHerkenning. U bent intermediair als u namens de penvoerder handelt. Bijvoorbeeld als de penvoerder u inhuurt als subsidieadviseur of om een deel van de activiteiten uit te voeren. Vraagt u aan voor een dochter- of zusterbedrijf? Ook daarvoor bent u dan intermediair. Een groep heeft maar één eHerkenningsmiddel. 

Aanmelden en machtigen deelnemer samenwerkingsverband

Deelnemers aan een samenwerkingsverband machtigen de penvoerder om de subsidie aan te vragen. De penvoerder stuurt bij de subsidieaanvraag een machtigingsformulier in dat iedere deelnemer heeft ondertekend. Heeft u een buitenlandse partner in uw samenwerkingsverband? Dan vult deze het formulier 'Partner form' in. De naam van de gemachtigde penvoerder en de projectnaam moeten gelijk zijn op het aanvraagformulier van de penvoerder. Let op: alleen als het formulier is ondertekend, is de machtiging geldig.

Machtigen van de penvoerder aan een intermediair

Als penvoerder machtigt u een intermediair om voor het samenwerkingsverband zaken bij ons te regelen. U doet dit met het formulier 'Machtiging intermediair subsidies'. Voor andere projectdeelnemers dan de penvoerder is dit formulier niet geldig. Let op: alleen als het formulier is ondertekend, is de machtiging geldig. Dit is geen verplichte bijlage.

Na uw aanvraag

Na sluiting beoordelen we met advies van onafhankelijke externe experts de projecten op basis van rangschikkingscriteria. Projecten die te laag scoren op een criterium, wijzen we af als kwalitatief onvoldoende. Projecten die voldoende punten behalen, krijgen subsidie in volgorde van de rangschikking. En tot het beschikbare subsidiebudget op is. De beoordelingstermijn is maximaal 13 weken.

Beslissing

U ontvangt een subsidiebeschikking met daarin de details over de betaling. Hierin staan ook uw verplichtingen als subsidieontvanger.

Voortgangsrapportage

Heeft uw project subsidie gekregen en duurt het project langer dan 12 maanden? Dan levert u eenmaal per jaar een voortgangsrapportage in. Hiervoor gebruikt u het formulier dat staat op het online aanvraagportaal. De data waarop u moet rapporteren, staan in de beschikking.

Als uw project wijzigt

U heeft subsidie ontvangen voor een (meerjarig) project. U bent daarom verplicht om belangrijke wijzigingen in uw project te melden. Voor sommige wijzigingen moet u vooraf om toestemming vragen. Doet u dit niet? Dan loopt u het risico dat u geen subsidie ontvangt voor de gewijzigde projectonderdelen. Soms krijgt u zelfs geen subsidie voor het hele project.

Vaststelling aanvragen

Na afloop van uw project dient u een verzoek tot vaststelling in. Daarmee verrekenen wij te weinig of te veel ontvangen subsidie. Informatie over de werkwijze voor de aanvraag van de vaststelling kunt u vinden in onze Subsidiespelregels.

Vragen over Systeemintegratie?

Neem contact met ons op

In opdracht van:
  • Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Bent u tevreden over deze pagina?