Nieuwsberichten TVL

Gepubliceerd op:
13 juni 2022
Laatst gecontroleerd op:
1 juli 2022

Op deze pagina leest u de laatste nieuwsberichten over de Tegemoetkoming Vaste Lasten.

1 juli 2022

TVL definitief gestopt: teller op ruim 400.000 uitgekeerde subsidies

Tot en met 30 juni zijn 419.121 voorschotten verleend aan 151.514 ondernemers. Zo werd bijna € 8 miljard uitgekeerd aan Tegemoetkoming voor de Vaste Lasten (TVL) voor ondernemers. Deze ondernemers maakten gemiddeld 2,8 keer gebruik van een TVL-regeling. De voorschotten zijn verleend in 8 openstellingen van de TVL onder het tijdelijk EU steunkader. 

Einde tijdelijk EU steunkader

Op 30 juni liep het tijdelijk EU steunkader af. Daardoor mogen er vanaf 1 juli geen TVL-aanvragen meer worden verleend. Ook worden onder dit steunkader geen nieuwe regelingen of bestaande regelingen met aanpassingen meer opengesteld. Het tijdelijk EU steunkader maakte het mogelijk om liquiditeitssteun te verlenen tot maximaal € 2,3 miljoen per onderneming (of groep ondernemingen) in coronatijd. Voor landbouw en visserij gold een ander plafond.

RVO heeft alle ondernemers die een aanvraag hebben ingediend nog voor deze deadline een verleningsbesluit kunnen sturen, als zij in aanmerking kwamen voor TVL. Er kwamen 462.271 aanvragen binnen en er zijn 419.121 voorschotten uitgekeerd. Het bedrag kan oplopen tot € 10 miljard als alle subsidies definitief zijn vastgesteld.

Lees hier het hele nieuwsbericht

    Overige nieuwsberichten

    Bent u tevreden over deze pagina?