Gesloten voor aanvragen

Definitieve berekening TVL Q1 2022

Gepubliceerd op:
9 februari 2022
Laatst gecontroleerd op:
6 juli 2022

Hier leest u hoe we het definitieve subsidiebedrag van de TVL Q1 2022 berekenen.

Hoe berekenen we de TVL Q1 2022?

We bepalen de hoogte van de subsidie als volgt:

subsidie = normale omzet in het referentiekwartaal  x omzetverlies in Q1 in % x aandeel vaste lasten (volgens SBI-code) in % x 100%

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u een voorschot van 80% op basis van uw verwachte omzetverlies. Na afloop van de subsidieperiode vragen wij u naar uw werkelijke omzet. Dit noemen we de vaststelling. Daarna volgt de definitieve berekening van de TVL Q1 2022.

Hoeveel TVL krijgt u?

Normale omzet

Normale omzet wordt ook wel referentieomzet genoemd. Onder omzet verstaan wij alle inkomsten zonder de ontvangen btw en vóór aftrek van kosten en vaste lasten. Ontvangen TVL of andere Covid-19-subsidies (zoals TOGS, NOW, etc.) tellen niet mee als omzet.
Doet u een aangifte voor de omzetbelasting? Gebruik dan de posten Prestaties binnenland (1a, 1b, 1c en 1e) en Prestaties naar of in het buitenland (3a, 3b en 3c) van uw btw-aangifte als omzet. 

Welke omzetgegevens u nodig heeft, hangt af van de datum waarop u uw bedrijf voor het eerst inschreef in het Handelsregister van KVK. De hoogte van het omzetverlies berekenen wij door de verwachte omzet in Q1 2022 te vergelijken met de omzet in het referentiekwartaal. Dit gebeurt op basis van de btw-aangifte bij de Belastingdienst.
Is uw bedrijf ingeschreven voor 1 januari 2019? Dan kunt u voor TVL Q1 2022 kiezen uit de volgende referentiekwartalen:
•    Q1 2019 (januari - maart 2019); of
•    Q1 2020 (januari – maart 2020).

Is uw bedrijf na 31 december 2018 ingeschreven? Dan gelden andere referentieperiodes. Zie meer hierover op: Aanvraagproces tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q1 2022 

Omzetverlies berekenen

Voor het omzetverlies vergelijken we uw normale omzet met de omzet die u in het 1e kwartaal van 2022 verwacht. Om voor TVL in aanmerking te komen, moet het omzetverlies  minimaal 30% zijn. We berekenen het omzetverlies als volgt:

omzetverlies in % = (normale omzet - verwachte omzet januari-maart 2022) / normale omzet x 100

Aandeel vaste lasten

Voor de bepaling van de vaste lasten, gebruiken we branchegegevens van het CBS. Omdat we zoveel mogelijk ondernemers zo snel mogelijk willen helpen, maken we geen gebruik van uw werkelijke vaste lasten.

Het CBS beschikt over het gemiddelde aandeel van de vaste lasten in de omzet van uw branche, uitgedrukt in een percentage. Het aandeel van de vaste lasten in de omzet voor uw branche staat dus vast en hangt samen met de SBI-code van uw hoofdactiviteit.

Bekijk het percentage vaste lasten dat bij uw SBI-code hoort

De vaste lasten moeten na berekening hoger zijn dan € 1.500. We berekenen de vaste lasten als volgt:

  vaste lasten = normale omzet x aandeel vaste lasten in %

  Adviestool

  Met de adviestool, ook wel bekend als de rekentool, berekent u wat de TVL Q1 2022 ongeveer wordt. 

  Voorbeeld van een definitieve berekening TVL Q1 2022

  • Onderneming A had in Q1 2019 € 420.000 omzet.
  • In Q1 2022 wordt een omzet van € 252.000 verwacht. Dat is een omzetverlies van 40%
  • Het aandeel vaste lasten dat bij de SBI-code hoort is 25%.
  • Het TVL subsidiepercentage is 100%.

  Onderneming A ontvangt: € 420.000 x 40% x 25% x 100% = € 42.000 met een voorschot van 80% (€ 33.600). Bij de vaststelling van TVL Q1 2022 geeft onderneming A het daadwerkelijke omzetverlies van Q1 2022 aan RVO door. Onderneming A ontvangt de rest van de subsidie of moet een deel van de TVL terugbetalen als het omzetverlies lager was dan verwacht.

  Bent u tevreden over deze pagina?