Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk of u gebruik kunt maken van de DKTI-Transport. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties

Deze regeling is tijdelijk gesloten.

Binnenkort opent de tender 2019 van DKTI-transport. Dit gebeurt na publicatie van de regeling in de Staatscourant. Houd deze webpagina en het nieuws van RVO.nl in de gaten.

Doel van DKTI-Transport is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te versnellen. De regeling geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie, waarin de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn staan voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Budget

De regeling DKTI-Transport loopt van 2017 tot en met 2021. Jaarlijks stelt de rijksoverheid het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s.

Het budget voor deze tender is circa euro 30 miljoen. Om uw projectvoorstel alvast voor te bereiden, melden we via deze voorpublicatie alvast de belangrijkste prioriteiten van de tender. De maximale subsidie per projectsoort, per categorie vervoermiddelen is als volgt:

Maximale subsidie per project

 ProeftuinExperimentele ontwikkelingHaalbaarheidsstudieCofinanciering
Goederenvervoer (N1, N2, N3)€ 2,0 mln€ 0,5 mln--
Bussen (M2, M3)€ 2,0 mln€ 0,5 mln--
Mobiele machines€ 1,0 mln€ 0,5 mln- 
Mobiele machines, luchthaventerreinen€ 1,0 mln€ 0,5 mln--
Twee- en driewielers (L1, L2)€ 0,15 mln€ 0,5 mln--
Vaartuigen€ 2,0 mln€ 0,5 mln--
Haalbaarheidsstudie (EV, H2, biobr.)--€ 50.000-
Cofinanciering----

 

Voorwaarden

De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat kan door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Daarbij gelden onderstaande voorwaarden. Deze zijn pas van toepassing na opening van de tender.

 • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de doelstellingen van de regeling zoals beschreven in artikel 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van de regelingstekst.
 • Projecten mogen niet gestart zijn, voordat u een subsidieaanvraag indient. U mag dus ook geen verplichtingen zijn aangegaan, voordat u een aanvraag doet. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.
 • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
 • U, en uw eventuele samenwerkingspartners, moeten de financiering van het eigen aandeel in de projectkosten bijna rond hebben. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt. U moet dit toelichten in de projectaanvraag.
 • Projecten cofinanciering moeten ook aantonen dat zij een bijdrage van een Europees programma hebben ontvangen of zullen ontvangen
 • Het resultaat van uw project moet zijn dat daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat beter worden. Ook wordt via de DKTI-Transport de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waterstof en elektrisch laden verder uitgerold.

Demonstratieprojecten

DKTI-Transport ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, een sterke businesscase heeft en levensvatbaar is.

Lage of geen CO2-uitstoot

De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot en thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Projectsoorten

U kunt voor de volgende projectsoorten een aanvraag indienen: een proeftuin, een experimentele ontwikkeling en een haalbaarheidsstudie naar project experimentele ontwikkeling.

Ook kan de DKTI-Transport ondersteuning bieden aan innovatieclusters en voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma. Zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of Interreg.

Prioriteiten 2019

De tender 2019 heeft diverse prioriteiten.
De eerste prioriteit is het versnellen van de ontwikkeling van emissiearme:

 • vervoermiddelen voor vervoer over de weg van goederen die vallen binnen de categorieën N1, N2 en N3
 • vervoermiddelen voor vervoer over de weg van personen die vallen binnen de categorieën M2 en M3
 • twee- en driewielige voertuigen, die vallen binnen de categorieën L1 en L2
 • mobiele machines
 • mobiele machines voor gebruik op luchthaventerreinen
 • vaartuigen voor het vervoer van goederen: binnenvaart en kustvaart

Dit is in combinatie met:
Het versnellen van de uitrol of het gebruik van de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, zoals waterstof, biobrandstoffen en elektriciteit. Elke categorie vervoermiddelen heeft een apart subsidieplafond. Deze plafonds worden bekend bij publicatie van de tender in de Staatscourant.

Definitie emissiearm vervoermiddel

Wij hanteren onderstaande definitie van emissiearme vervoermiddelen.

 • N1 (bestelwagens): CO2: max. 50 g/km (TTW), en voldoet Euro 6d norm voor NOx en fijnstof
 • Voertuigen (M2, M3, N2 en N3), mobiele machines en vaartuigen:
  - voertuig beschikt over een elektrische aandrijflijn
  - voertuig beschikt over een hybride aandrijflijn, of is
  - geschikt voor rijden/varen op een brandstofmengsel met ten minste 30% alternatieve brandstof (en voldoet aan Euro VI normen i.g.v. M2, M3, N2 en N3)
 • twee- en driewielige voertuigen (L1 en L2): is voorzien van een elektrische hoofdaandrijving

Bovenstaande prioriteiten gelden voor de projectsoorten proeftuin en experimentele ontwikkeling. Voor de projectsoorten haalbaarheidsstudies en experimentele ontwikkelingen kunt u voorstellen indienen voor alle categorieën emissiearme vervoermiddelen. Dus ook voor vervoermiddelen die niet op de lijst staan. Deze projecten beoordelen we op basis van ‘eerst komt, eerst maalt’.

Aanvragen

De tender 2019 voor de DKTI-Transport gaat binnenkort open, na publicatie van de regeling in de Staatscourant. Momenteel kunt u geen aanvraag indienen. Een aanvraag kunt u indienen via mijn.rvo.nl na opening van de tender. Op mijn.rvo.nl zijn al wel de formats beschikbaar.

 • Aanvragen voor een proeftuin en experimentele ontwikkeling kunt u tot 19 juni 2019 indienen.
 • Aanvragen voor een haalbaarheidsstudie experimentele ontwikkeling, innovatiecluster en cofinanciering kunt u tot 4 september 2019 indienen.
Maak voor uw aanvraag gebruik van de handleiding.

Projectidee

Is het zinvol om als straks de regeling weer opengaat een subsidieaanvraag in te dienen voor uw transport-innovatie? Toets uw idee eerst bij RVO.nl met het projectideeformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling van RVO.nl. Gebruik hiervoor het projectideeformulier.

 1. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, plak er figuren of bijlagen aan vast.
 2. Sla het formulier op en voeg het als bijlage (maximaal 2 MB) toe aan dit contactformulier.
 3. Dien het formulier tot 3 weken voor sluiting van de regeling in, zodat wij tijdig een advies kunnen geven.

Resultaten 2017

In de eerste ronde DKTI-Transport gingen in totaal 33 projecten van start. Weten welke? Meer informatie over de eerste ronde en de diverse projecten vindt u via DKTI-Transport eerste ronde 2017.

Download:

Service menu right