Demonstratieregeling Klimaattechnologieën en -innovaties in transport

Heeft u een transportoplossing met lage of geen CO₂-uitstoot? Kijk of u gebruik kunt maken van de DKTI Transport. Het doel is om van 2017 tot en met 2021 de productontwikkeling in de transportsector te versnellen.

Deze regeling is tijdelijk gesloten. In maart opent de tweede tender van DKTI-transport.

De regeling is bedoeld voor ondernemingen, kennisinstellingen en niet-gouvernementele organisaties.

DKTI-Transport geeft invulling aan afspraken uit het Energieakkoord (2014), het Klimaatakkoord (vanaf 2019) en de Duurzame Brandstofvisie, waarin de klimaatdoelstellingen voor de lange termijn staan voor de sector verkeer en vervoer. De vervoerssector is goed voor 30% van de huidige CO2-uitstoot in de EU. Het Klimaatakkoord voorziet in een reductie van de CO2-uitstoot van 49% in 2030 ten opzichte van 1990.

Budget

De DKTI-Transport loopt van 2017 tot en met 2021. Jaarlijks stelt de rijksoverheid het budget en de technologie- en innovatieopgaven vast en gaat er een tender open rond de verschillende thema’s. In oktober 2017 was de eerste openstelling.

De maximale subsidie per projectsoort

ProjectMaximale subsidie per project
proeftuin€ 2.000.000 waarvan € 1.000.000 voor investering in infrastructuur voor alternatieve brandstoffen
experimentele ontwikkeling€ 500.000
haalbaarheidsstudies experimentele ontwikkeling€ 50.000
cofinanciering€ 1.600.000
innovatiecluster€ 300.000

Voorwaarden

De overheid daagt ondernemers en kennisinstellingen uit om samen de CO2-uitstoot van de transportsector te verminderen. Dat kan door innovatieve technieken en oplossingen te bedenken, te ontwikkelen en te demonstreren in een praktijksituatie. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

  • Uw project moet passen binnen de beschrijving van de doelstellingen van de regeling zoals beschreven in artikel 4 en 5 van de regeling.
  • Projecten mogen niet gestart zijn voordat u de subsidieaanvraag indient. Dat betekent ook dat u nog geen verplichtingen mag zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag. Dit geldt ook als deze kosten nog niet betaald zouden zijn.
  • Uw project moet technisch en economisch haalbaar zijn.
  • U moet de financiering van uw eigen aandeel in de projectkosten bijna rond hebben. Dit geldt voor het deel waarvoor u geen subsidie ontvangt. Projecten Cofinanciering moeten daarbij ook aantonen dat er daadwerkelijk een bijdrage is of komt vanuit een Europees programma.

Het resultaat van uw project moet zijn dat daarmee het verdienvermogen van het bedrijfsleven én het klimaat beter worden. Ook wordt via de DKTI-Transport de infrastructuur voor alternatieve brandstoffen, waterstof en elektrisch laden verder uitgerold.

Demonstratieprojecten

DKTI-Transport ondersteunt demonstratieprojecten voor duurzaam vervoer waarvan de innovatie nog niet op de markt is, een sterke businesscase heeft en levensvatbaar is.

Lage of geen CO2-uitstoot

De regeling richt zich op transportoplossingen met lage of geen CO2-uitstoot en thema's als elektrisch rijden en varen, efficiënte schepen, rijden op waterstof, biobrandstoffen in luchtvaart, scheepvaart en zwaar wegverkeer.

Projectsoorten

U kunt voor de volgende projectsoorten een aanvraag indienen: een proeftuin, een experimentele ontwikkeling en een haalbaarheidsstudie naar project experimentele ontwikkeling.

Ook kan de DKTI-Transport ondersteuning bieden aan innovatieclusters en voorzien in aanvullende cofinanciering van lokale infrastructuurvoorzieningen voor alternatieve brandstoffen die ook steun kregen uit een Europees programma. Zoals CEF-Transport, Horizon 2020 of Interreg.

Aanvragen

De DKTI-Transport loopt van 2017 tot en met 2021. Een aanvraag kunt u indienen via mijn.rvo.nl. Momenteel kunt u geen aanvraag indienen.

Projectidee

Is het zinvol om als straks de regeling weer opengaat een subsidieaanvraag in te dienen voor uw transport-innovatie? Toets uw idee eerst bij RVO.nl met het projectideeformulier. U krijgt dan zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie of aanbeveling van RVO.nl. Gebruik hiervoor het projectideeformulier.

  1. Vul het formulier zo volledig mogelijk in, plak er figuren of bijlagen aan vast.
  2. Sla het formulier op en voeg het als bijlage (maximaal 2 MB) toe aan dit contactformulier.
  3. Dien het formulier tot 3 weken voor sluiting van de regeling in, zodat wij tijdig een advies kunnen geven.

Resultaten 2017

In de eerste ronde DKTI-Transport gingen in totaal 33 projecten van start. Weten welke? Meer informatie over de eerste ronde en de diverse projecten vindt u via DKTI-Transport eerste ronde 2017.

Service menu right