Aanvragen DRIVE

U gaat meedoen aan een aanbestedingsprocedure voor de totstandkoming van publieke infrastructuur in een laag- of middeninkomensland. U wilt met uw bedrijf een oplossing voor een infrastructureel probleem aanbieden. Dan kunt u met het programma DRIVE in aanmerking komen voor een financiële bijdrage.

Hiermee kunt u de lokale overheid een aantrekkelijk financieringsaanbod doen en u verhoogt tevens uw kansen om het project te kunnen realiseren.

Let op: Is de aanbestedingsprocedure voor het project waarvoor u een aanvraag indient, al gestart of afgerond? Dan kan het project niet meer voor DRIVE in aanmerking komen.

Lopende aanbestedingen voor infrastructurele projecten vindt u op de pagina Infrastructurele aanbestedingen.

Aanvraagprocedure

De aanvraagprocedure verloopt in 3 stappen:

Stap 1: Quickscan (niet verplicht)

Vul de Quickscan in met uw concrete projectidee en stuur deze naar klantcontact@rvo.nl. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op. Een van onze projectadviseurs geeft u voorlichting naar aanleiding van uw Quickscan. Hij zal u ook advies geven over de intakeprocedure.

Let op: U bent niet verplicht de Quickscan in te vullen. Wij raden het u wel nadrukkelijk aan.

Stap 2: Intakeprocedure (verplicht)

De intakeprocedure duurt minimaal 2 maanden. In deze periode toetsen wij in hoeverre uw project voldoet aan de gestelde eisen. Daarnaast lichten wij u voor bij het structureren van het in te zetten financieringsarrangement.

U levert de vereiste informatie zo volledig mogelijk aan met het intakeformulier. Vervolgens beoordeelt RVO.nl dit integraal. Aan het einde van de intakeprocedure moet uw project in principe aan alle criteria voldoen. U krijgt bericht als RVO.nl voldoende vertrouwen heeft in uw project. Daarna kunt u een aanvraag indienen. RVO.nl kan u nog aandachtspunten meegeven die u in uw aanvraag moet meenemen.

Stap 3: Aanvragen (verplicht)

Voldoet uw project na de verplichte intakeprocedure aan alle criteria? Dan kunt u een aanvraag indienen. Uiterlijk 2 weken voor sluiting van de aanbestedingsprocedure beslist RVO.nl of u in aanmerking komt voor een financiële bijdrage uit DRIVE.

Handleiding aanvraagprocedure

Uitgebreide informatie over de aanvraagprocedure vindt u in de Engelstallige Manual for DRIVE application procedure (pdf). We raden u aan deze goed te lezen.

Service menu right