Aanvragen JTI ECSEL | RVO.nl | Rijksdienst

Service menu right

Aanvragen JTI ECSEL

15-06-2020

Op dit moment zijn er enkele tenders geopend binnen JTI ECSEL. Eén daarvan is Coordination and Support Actions (CSA) voor Digital Excellence/semantic web hosting. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hierin geen rol qua subsidie.

Er staan 2 reguliere tenders open voor Innovation Actions (ECSEL-2020-1 IA) en Research and Innovation Actions (ECSEL-2020-2 RIA) voor alle onderwerpen uit de ECS Roadmap. Over een laatste tender voor Research and Innovation Actions (ECSEL-2020-3) in een gezamenlijke activiteit met de JTI IMI (Innovative Medicines Initiative) wordt later een beslissing genomen.

Aanvraagproces

Het indienen van een ECSEL-project gebeurt in 2 fases.

Eerst dient u een Project Outline (PO) in.

Bij  een positieve beoordeling dient u daarna een Full Project Proposal (FPP) in. Voor zowel de ECSEL-2020-1 als de ECSEL-2020-2 call is de sluitingsdatum voor de PO-fase 5 mei 2020 om 17.00 uur. Voor de FPP-fase is 16 september 2020 om 17.00 uur voor beide calls de sluitingsdatum.
Informatie over de onderwerpen en reglementen van de calls en het template voor de FPP vindt u op de pagina met de call-informatie op de Europese website van ECSEL. Indienen gebeurt elektronisch via een link die u vindt op de website met de informatie van de betreffende call.

Nederlandse formulieren

RVO.nl financiert een deel van de IA- en RIA-projecten. U moet daarom ook in Nederland een aantal formulieren invullen.

Downloads Project Outline

Bij de PO moet de penvoerder van het Nederlandse deel van het consortium een Toelichting bijdrage aan de Topsector HTSM en de onderliggende roadmaps meesturen. De roadmaps zijn te vinden op de site van Holland High Tech.

Downloads Full Project Proposal

De roadmaps zijn te vinden op de site van Holland High Tech.

Nederlandse penvoerder verantwoordelijk

De Nederlandse penvoerder is verantwoordelijk voor het indienen van de bovengenoemde informatie uit naam van de Nederlandse deelnemers. De penvoerder moet de informatie en de formulieren in als deel C van het PO of FPP, zoals aangegeven in ECSEL JU Work Plan for 2020 in de sectie die bestemd is voor Nederland.

Controleverklaring

Bij de financiële afronding bij subsidies van € 125.000 of hoger per individuele deelnemer is een controleverklaring vereist. Meer informatie over de controleverklaring en het formulier vindt u op de pagina Subsidiespelregels.

Bent u tevreden over deze pagina?

Verplichte velden zijn gemarkeerd met een *
Mogen wij u benaderen voor een gebruikersonderzoek?
De komende tijd zoeken wij testers voor het nieuwe ontwerp van onze website. Wij zijn benieuwd naar uw mening en gaan graag met u in gesprek. Een online interview duurt maximaal 45 minuten.